Steinsvikgrend 9
5251 SØREIDGREND

Steinsvikgrend 9, 5251 SØREIDGREND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinsvikgrend 9, 5251 SØREIDGREND:

  • Postnummer: 5251 SØREIDGREND
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 397 i 1201
  • Grunnkrins: 1604 STEINSVIK
  • Valkrins: 54 Sandsli valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020301 Søreide
  • Tettstad: Bergen

Steinsvikgrend

Steinsvikgrend er ein veg i Bergen kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinsvikgrend 1 5251 SØREIDGREND 60.3060, 5.2986 39 / 403
Steinsvikgrend 3 5251 SØREIDGREND 60.3064, 5.2986 39 / 134
Steinsvikgrend 9 5251 SØREIDGREND 60.3060, 5.2977 39 / 397
Steinsvikgrend 11 5251 SØREIDGREND 60.3055, 5.2976 39 / 518
Steinsvikgrend 15 5251 SØREIDGREND 60.3060, 5.2968 39 / 147
Steinsvikgrend 19 5251 SØREIDGREND 60.3057, 5.2968 39 / 145
Steinsvikgrend 23 5251 SØREIDGREND 60.3054, 5.2982 39 / 409
Steinsvikgrend 27 5251 SØREIDGREND 60.3059, 5.2983 39 / 401

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken