Søråshøgda 87
5235 RÅDAL

Søråshøgda 87, 5235 RÅDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søråshøgda 87, 5235 RÅDAL:

  • Postnummer: 5235 RÅDAL
  • Gards-/bruksnummer: 121 / 743 i 1201
  • Grunnkrins: 1606 NORDÅS
  • Valkrins: 55 Rå valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020601 Skjold
  • Tettstad: Bergen

Søråshøgda

Søråshøgda er ein veg i Bergen kommune med 377 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 447.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søråshøgda 2 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3240 121 / 484
Søråshøgda 4 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3238 121 / 484
Søråshøgda 6 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3237 121 / 484
Søråshøgda 7 5235 RÅDAL 60.3070, 5.3225 121 / 758
Søråshøgda 7B 5235 RÅDAL 60.3067, 5.3222 121 / 491
Søråshøgda 8 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3237 121 / 484
Søråshøgda 9 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3228 121 / 491
Søråshøgda 10 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3238 121 / 484
Søråshøgda 12 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3241 121 / 484
Søråshøgda 14 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3241 121 / 484
Søråshøgda 16 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3242 121 / 484
Søråshøgda 18 5235 RÅDAL 60.3058, 5.3246 121 / 484
Søråshøgda 20 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3245 121 / 484
Søråshøgda 22 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3246 121 / 484
Søråshøgda 24 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3248 121 / 484
Søråshøgda 26 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3250 121 / 484
Søråshøgda 28 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3252 121 / 484
Søråshøgda 30 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3252 121 / 484
Søråshøgda 32 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3250 121 / 484
Søråshøgda 34 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3251 121 / 484
Søråshøgda 35 5235 RÅDAL 60.3062, 5.3209 121 / 87
Søråshøgda 36 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3252 121 / 484
Søråshøgda 37A 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3204 121 / 813
Søråshøgda 37B 5235 RÅDAL 60.3062, 5.3202 121 / 765
Søråshøgda 38 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3254 121 / 484
Søråshøgda 39 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3198 121 / 764
Søråshøgda 40 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3256 121 / 484
Søråshøgda 42 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3255 121 / 484
Søråshøgda 43 5235 RÅDAL 60.3062, 5.3193 121 / 763
Søråshøgda 44 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3253 121 / 484
Søråshøgda 46 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3251 121 / 484
Søråshøgda 48 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3250 121 / 484
Søråshøgda 50 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3246 121 / 484
Søråshøgda 51 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3187 121 / 88
Søråshøgda 52 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3245 121 / 484
Søråshøgda 53 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3188 121 / 762
Søråshøgda 54 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3243 121 / 484
Søråshøgda 55 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3188 121 / 90
Søråshøgda 56 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3245 121 / 484
Søråshøgda 58 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3247 121 / 484
Søråshøgda 59A 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3189 121 / 786
Søråshøgda 59B 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3188 121 / 786
Søråshøgda 60 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3250 121 / 484
Søråshøgda 61A 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3191 121 / 786
Søråshøgda 61B 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3189 121 / 786
Søråshøgda 62 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3253 121 / 484
Søråshøgda 63 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3191 121 / 788
Søråshøgda 64 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3253 121 / 484
Søråshøgda 65 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3197 121 / 770
Søråshøgda 66 5235 RÅDAL 60.3049, 5.3255 121 / 484
Søråshøgda 67 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3199 121 / 771
Søråshøgda 68 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3257 121 / 484
Søråshøgda 69 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3197 121 / 752
Søråshøgda 70 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3257 121 / 484
Søråshøgda 71 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3198 121 / 751
Søråshøgda 72 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3250 121 / 484
Søråshøgda 73 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3196 121 / 750
Søråshøgda 74 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3250 121 / 484
Søråshøgda 75 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3196 121 / 749
Søråshøgda 76 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3248 121 / 484
Søråshøgda 77 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3197 121 / 748
Søråshøgda 78 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3254 121 / 773
Søråshøgda 79 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3196 121 / 747
Søråshøgda 81 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3194 121 / 746
Søråshøgda 82 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3255 121 / 774
Søråshøgda 83 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3196 121 / 745
Søråshøgda 85 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3197 121 / 744
Søråshøgda 87 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3198 121 / 743
Søråshøgda 88 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3252 121 / 484
Søråshøgda 89 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3200 121 / 742
Søråshøgda 90 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3253 121 / 484
Søråshøgda 91 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3201 121 / 741
Søråshøgda 92 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3256 121 / 484
Søråshøgda 94 5235 RÅDAL 60.3035, 5.3257 121 / 484
Søråshøgda 96 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3258 121 / 484
Søråshøgda 101 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3201 121 / 439
Søråshøgda 103 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3200 121 / 439
Søråshøgda 104A 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3232 121 / 772
Søråshøgda 104B 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3231 121 / 772
Søråshøgda 105 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3200 121 / 439
Søråshøgda 106A 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3230 121 / 772
Søråshøgda 106B 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3229 121 / 772
Søråshøgda 106C 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3229 121 / 772
Søråshøgda 106D 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3229 121 / 772
Søråshøgda 107 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3200 121 / 439
Søråshøgda 108A 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3228 121 / 772
Søråshøgda 108B 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3228 121 / 772
Søråshøgda 109 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3197 121 / 439
Søråshøgda 110 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3212 121 / 631
Søråshøgda 111 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3196 121 / 439
Søråshøgda 112 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3211 121 / 632
Søråshøgda 113 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3195 121 / 439
Søråshøgda 114 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3209 121 / 633
Søråshøgda 115 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3193 121 / 439
Søråshøgda 116 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3208 121 / 634
Søråshøgda 117 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3193 121 / 439
Søråshøgda 118 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3207 121 / 635
Søråshøgda 119 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3193 121 / 439
Søråshøgda 120 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3206 121 / 636
Søråshøgda 121 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3193 121 / 439
Søråshøgda 122 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3204 121 / 637
Søråshøgda 123 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3194 121 / 439
Søråshøgda 124 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3204 121 / 638
Søråshøgda 125 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3196 121 / 439
Søråshøgda 126 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3205 121 / 639
Søråshøgda 127 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3198 121 / 439
Søråshøgda 128 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3205 121 / 640
Søråshøgda 129 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3203 121 / 439
Søråshøgda 130 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3206 121 / 641
Søråshøgda 131 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3204 121 / 439
Søråshøgda 132 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3206 121 / 642
Søråshøgda 133 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3206 121 / 439
Søråshøgda 134 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3209 121 / 648
Søråshøgda 135 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3207 121 / 439
Søråshøgda 136 5235 RÅDAL 60.3058, 5.3209 121 / 649
Søråshøgda 137 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3208 121 / 439
Søråshøgda 138 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3212 121 / 650
Søråshøgda 139 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3209 121 / 439
Søråshøgda 140 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3214 121 / 651
Søråshøgda 141 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3212 121 / 439
Søråshøgda 142 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3211 121 / 647
Søråshøgda 143 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3214 121 / 439
Søråshøgda 144 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3213 121 / 646
Søråshøgda 145 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3217 121 / 439
Søråshøgda 146 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3214 121 / 645
Søråshøgda 147 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3217 121 / 439
Søråshøgda 148 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3215 121 / 644
Søråshøgda 149 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3217 121 / 439
Søråshøgda 150 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3216 121 / 643
Søråshøgda 151 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3217 121 / 439
Søråshøgda 152 5235 RÅDAL 60.3058, 5.3217 121 / 652
Søråshøgda 153 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3220 121 / 439
Søråshøgda 154 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3218 121 / 653
Søråshøgda 155 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3221 121 / 439
Søråshøgda 156 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3219 121 / 654
Søråshøgda 157 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3223 121 / 439
Søråshøgda 158 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3220 121 / 655
Søråshøgda 160 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3222 121 / 656
Søråshøgda 162 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3223 121 / 657
Søråshøgda 163 5235 RÅDAL 60.3031, 5.3211 121 / 439
Søråshøgda 165 5235 RÅDAL 60.3031, 5.3212 121 / 439
Søråshøgda 167 5235 RÅDAL 60.3031, 5.3213 121 / 439
Søråshøgda 169 5235 RÅDAL 60.3032, 5.3215 121 / 439
Søråshøgda 171 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3214 121 / 439
Søråshøgda 172 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3219 121 / 630
Søråshøgda 173 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3214 121 / 439
Søråshøgda 174 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3219 121 / 629
Søråshøgda 175 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3214 121 / 439
Søråshøgda 176 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3218 121 / 628
Søråshøgda 177 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3213 121 / 439
Søråshøgda 178 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3218 121 / 627
Søråshøgda 179 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3212 121 / 439
Søråshøgda 180 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3217 121 / 626
Søråshøgda 181 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3210 121 / 439
Søråshøgda 182 5235 RÅDAL 60.3049, 5.3217 121 / 625
Søråshøgda 183 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3210 121 / 439
Søråshøgda 185 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3208 121 / 439
Søråshøgda 186 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3234 121 / 839
Søråshøgda 187 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3206 121 / 439
Søråshøgda 188 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3234 121 / 839
Søråshøgda 189 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3206 121 / 439
Søråshøgda 190 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3233 121 / 839
Søråshøgda 191 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3206 121 / 439
Søråshøgda 192 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3233 121 / 839
Søråshøgda 193 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3206 121 / 439
Søråshøgda 194 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3233 121 / 839
Søråshøgda 195 5235 RÅDAL 60.3032, 5.3206 121 / 439
Søråshøgda 196 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3232 121 / 839
Søråshøgda 197 5235 RÅDAL 60.3031, 5.3207 121 / 439
Søråshøgda 198 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3232 121 / 839
Søråshøgda 199 5235 RÅDAL 60.3031, 5.3207 121 / 439
Søråshøgda 200 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3231 121 / 839
Søråshøgda 201 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3204 121 / 439
Søråshøgda 202 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3231 121 / 839
Søråshøgda 203 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3205 121 / 439
Søråshøgda 204 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3228 121 / 827
Søråshøgda 205 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3206 121 / 439
Søråshøgda 206 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3228 121 / 826
Søråshøgda 207 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3207 121 / 439
Søråshøgda 208 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3226 121 / 825
Søråshøgda 209 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3209 121 / 439
Søråshøgda 210 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3225 121 / 824
Søråshøgda 211 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3210 121 / 439
Søråshøgda 212 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3222 121 / 823
Søråshøgda 213 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3211 121 / 439
Søråshøgda 214 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3221 121 / 822
Søråshøgda 215 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3200 121 / 439
Søråshøgda 217 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3199 121 / 439
Søråshøgda 219 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3199 121 / 439
Søråshøgda 220 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3225 121 / 828
Søråshøgda 221 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3199 121 / 439
Søråshøgda 222 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3226 121 / 829
Søråshøgda 223 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3182 121 / 439
Søråshøgda 224 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3227 121 / 830
Søråshøgda 225 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3181 121 / 439
Søråshøgda 226 5235 RÅDAL 60.3049, 5.3228 121 / 831
Søråshøgda 227 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3180 121 / 439
Søråshøgda 228 5235 RÅDAL 60.3049, 5.3230 121 / 832
Søråshøgda 229 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3178 121 / 439
Søråshøgda 230 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3231 121 / 833
Søråshøgda 231 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3177 121 / 439
Søråshøgda 232 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3231 121 / 834
Søråshøgda 233 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3192 121 / 439
Søråshøgda 234 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3232 121 / 835
Søråshøgda 235 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3192 121 / 439
Søråshøgda 236 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3234 121 / 836
Søråshøgda 237 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3190 121 / 439
Søråshøgda 238 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3235 121 / 837
Søråshøgda 239 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3190 121 / 439
Søråshøgda 240 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3237 121 / 840
Søråshøgda 241 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3189 121 / 439
Søråshøgda 242 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3238 121 / 840
Søråshøgda 243 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3185 121 / 439
Søråshøgda 244 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3237 121 / 840
Søråshøgda 245 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3183 121 / 439
Søråshøgda 246 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3239 121 / 840
Søråshøgda 247 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3182 121 / 439
Søråshøgda 248 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3238 121 / 840
Søråshøgda 249 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3181 121 / 439
Søråshøgda 251 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3178 121 / 439
Søråshøgda 252 5235 RÅDAL 60.3035, 5.3244 121 / 838
Søråshøgda 253 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3177 121 / 439
Søråshøgda 254 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3243 121 / 838
Søråshøgda 255 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3176 121 / 439
Søråshøgda 256 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3244 121 / 838
Søråshøgda 257 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3175 121 / 439
Søråshøgda 258 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3237 121 / 838
Søråshøgda 259 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3172 121 / 439
Søråshøgda 260 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3237 121 / 838
Søråshøgda 261 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3172 121 / 439
Søråshøgda 262 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3238 121 / 838
Søråshøgda 263 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3171 121 / 439
Søråshøgda 264 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3238 121 / 838
Søråshøgda 265 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3171 121 / 439
Søråshøgda 267 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3176 121 / 439
Søråshøgda 268 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3231 121 / 838
Søråshøgda 269 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3177 121 / 439
Søråshøgda 270 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3231 121 / 838
Søråshøgda 271 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3179 121 / 439
Søråshøgda 272 5235 RÅDAL 60.3032, 5.3231 121 / 838
Søråshøgda 273 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3180 121 / 439
Søråshøgda 274 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3232 121 / 838
Søråshøgda 275 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3183 121 / 439
Søråshøgda 277 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3184 121 / 439
Søråshøgda 279 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3185 121 / 439
Søråshøgda 281 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3187 121 / 439
Søråshøgda 283 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3188 121 / 439
Søråshøgda 285 5235 RÅDAL 60.3035, 5.3191 121 / 439
Søråshøgda 287 5235 RÅDAL 60.3035, 5.3192 121 / 439
Søråshøgda 289 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3193 121 / 439
Søråshøgda 291 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3194 121 / 439
Søråshøgda 293 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3195 121 / 439
Søråshøgda 295 5235 RÅDAL 60.3032, 5.3196 121 / 439
Søråshøgda 297 5235 RÅDAL 60.3032, 5.3197 121 / 439
Søråshøgda 300 5235 RÅDAL 60.3020, 5.3223 120 / 312
Søråshøgda 301 5235 RÅDAL 60.3027, 5.3192 120 / 324
Søråshøgda 302 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3224 120 / 312
Søråshøgda 304 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3225 120 / 312
Søråshøgda 306 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3227 120 / 312
Søråshøgda 308 5235 RÅDAL 60.3018, 5.3228 120 / 312
Søråshøgda 310 5235 RÅDAL 60.3017, 5.3239 120 / 312
Søråshøgda 311 5235 RÅDAL 60.3017, 5.3213 120 / 427
Søråshøgda 312 5235 RÅDAL 60.3017, 5.3238 120 / 312
Søråshøgda 314 5235 RÅDAL 60.3017, 5.3237 120 / 312
Søråshøgda 316 5235 RÅDAL 60.3016, 5.3235 120 / 312
Søråshøgda 318 5235 RÅDAL 60.3015, 5.3232 120 / 312
Søråshøgda 320 5235 RÅDAL 60.3015, 5.3230 120 / 312
Søråshøgda 322 5235 RÅDAL 60.3015, 5.3229 120 / 312
Søråshøgda 324 5235 RÅDAL 60.3015, 5.3228 120 / 312
Søråshøgda 326 5235 RÅDAL 60.3015, 5.3227 120 / 312
Søråshøgda 328 5235 RÅDAL 60.3015, 5.3225 120 / 312
Søråshøgda 329 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3220 120 / 411
Søråshøgda 330 5235 RÅDAL 60.3016, 5.3222 120 / 312
Søråshøgda 331 5235 RÅDAL 60.3003, 5.3219 120 / 412
Søråshøgda 332 5235 RÅDAL 60.3016, 5.3223 120 / 312
Søråshøgda 333 5235 RÅDAL 60.3002, 5.3218 120 / 413
Søråshøgda 334 5235 RÅDAL 60.3017, 5.3222 120 / 312
Søråshøgda 335 5235 RÅDAL 60.3002, 5.3217 120 / 391
Søråshøgda 336 5235 RÅDAL 60.3018, 5.3220 120 / 312
Søråshøgda 337 5235 RÅDAL 60.3002, 5.3216 120 / 392
Søråshøgda 338 5235 RÅDAL 60.3018, 5.3220 120 / 312
Søråshøgda 339 5235 RÅDAL 60.3001, 5.3212 120 / 393
Søråshøgda 340 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3219 120 / 312
Søråshøgda 341 5235 RÅDAL 60.3000, 5.3212 120 / 394
Søråshøgda 342 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3217 120 / 312
Søråshøgda 343 5235 RÅDAL 60.2999, 5.3212 120 / 395
Søråshøgda 344 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3216 120 / 312
Søråshøgda 345 5235 RÅDAL 60.2998, 5.3212 120 / 396
Søråshøgda 346 5235 RÅDAL 60.3018, 5.3218 120 / 312
Søråshøgda 347 5235 RÅDAL 60.2998, 5.3212 120 / 397
Søråshøgda 348 5235 RÅDAL 60.3018, 5.3219 120 / 312
Søråshøgda 349 5235 RÅDAL 60.2999, 5.3216 120 / 398
Søråshøgda 350 5235 RÅDAL 60.3017, 5.3220 120 / 312
Søråshøgda 351 5235 RÅDAL 60.2999, 5.3216 120 / 399
Søråshøgda 352 5235 RÅDAL 60.3016, 5.3221 120 / 312
Søråshøgda 353 5235 RÅDAL 60.2998, 5.3216 120 / 400
Søråshøgda 354 5235 RÅDAL 60.3014, 5.3228 120 / 312
Søråshøgda 355 5235 RÅDAL 60.2997, 5.3216 120 / 401
Søråshøgda 356 5235 RÅDAL 60.3014, 5.3229 120 / 312
Søråshøgda 357 5235 RÅDAL 60.2996, 5.3216 120 / 402
Søråshøgda 358 5235 RÅDAL 60.3014, 5.3231 120 / 312
Søråshøgda 359 5235 RÅDAL 60.2995, 5.3219 120 / 403
Søråshøgda 360 5235 RÅDAL 60.3014, 5.3232 120 / 312
Søråshøgda 361 5235 RÅDAL 60.2996, 5.3219 120 / 404
Søråshøgda 362 5235 RÅDAL 60.3014, 5.3243 120 / 312
Søråshøgda 363 5235 RÅDAL 60.2997, 5.3220 120 / 405
Søråshøgda 364 5235 RÅDAL 60.3013, 5.3241 120 / 312
Søråshøgda 365 5235 RÅDAL 60.2997, 5.3220 120 / 406
Søråshøgda 366 5235 RÅDAL 60.3013, 5.3240 120 / 312
Søråshøgda 367 5235 RÅDAL 60.2998, 5.3220 120 / 407
Søråshøgda 368 5235 RÅDAL 60.3013, 5.3239 120 / 312
Søråshøgda 369 5235 RÅDAL 60.2999, 5.3220 120 / 408
Søråshøgda 370 5235 RÅDAL 60.3013, 5.3237 120 / 312
Søråshøgda 371 5235 RÅDAL 60.3000, 5.3221 120 / 409
Søråshøgda 372 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3230 120 / 312
Søråshøgda 373 5235 RÅDAL 60.3000, 5.3221 120 / 410
Søråshøgda 374 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3229 120 / 312
Søråshøgda 376 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3227 120 / 312
Søråshøgda 378 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3226 120 / 312
Søråshøgda 380 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3225 120 / 312
Søråshøgda 381 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3228 120 / 312
Søråshøgda 382 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3223 120 / 312
Søråshøgda 383 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3229 120 / 312
Søråshøgda 384 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3223 120 / 312
Søråshøgda 385 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3230 120 / 312
Søråshøgda 386 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3225 120 / 312
Søråshøgda 387 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3232 120 / 312
Søråshøgda 388 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3226 120 / 312
Søråshøgda 389 5235 RÅDAL 60.3009, 5.3250 120 / 312
Søråshøgda 390 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3227 120 / 312
Søråshøgda 391 5235 RÅDAL 60.3009, 5.3251 120 / 312
Søråshøgda 392 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3229 120 / 312
Søråshøgda 393 5235 RÅDAL 60.3009, 5.3253 120 / 312
Søråshøgda 394 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3231 120 / 312
Søråshøgda 395 5235 RÅDAL 60.3009, 5.3254 120 / 312
Søråshøgda 396 5235 RÅDAL 60.3013, 5.3244 120 / 312
Søråshøgda 397 5235 RÅDAL 60.3009, 5.3256 120 / 312
Søråshøgda 398 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3243 120 / 312
Søråshøgda 399 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3253 120 / 312
Søråshøgda 400 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3242 120 / 312
Søråshøgda 401 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3255 120 / 312
Søråshøgda 402 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3240 120 / 312
Søråshøgda 403 5235 RÅDAL 60.3006, 5.3253 120 / 312
Søråshøgda 404 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3239 120 / 312
Søråshøgda 405 5235 RÅDAL 60.3006, 5.3255 120 / 312
Søråshøgda 406 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3238 120 / 312
Søråshøgda 407 5235 RÅDAL 60.3002, 5.3259 120 / 312
Søråshøgda 408 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3237 120 / 312
Søråshøgda 409 5235 RÅDAL 60.3001, 5.3261 120 / 312
Søråshøgda 410 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3239 120 / 312
Søråshøgda 411 5235 RÅDAL 60.3001, 5.3263 120 / 312
Søråshøgda 412 5235 RÅDAL 60.3010, 5.3240 120 / 312
Søråshøgda 413 5235 RÅDAL 60.3001, 5.3263 120 / 312
Søråshøgda 414 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3242 120 / 312
Søråshøgda 415 5235 RÅDAL 60.3002, 5.3261 120 / 312
Søråshøgda 416 5235 RÅDAL 60.3011, 5.3243 120 / 312
Søråshøgda 417 5235 RÅDAL 60.3002, 5.3260 120 / 312
Søråshøgda 419 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3262 120 / 312
Søråshøgda 421 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3261 120 / 312
Søråshøgda 422 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3245 120 / 93
Søråshøgda 423 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3259 120 / 312
Søråshøgda 425 5235 RÅDAL 60.3005, 5.3259 120 / 312
Søråshøgda 426 5235 RÅDAL 60.3018, 5.3260 120 / 45
Søråshøgda 427 5235 RÅDAL 60.3005, 5.3261 120 / 312
Søråshøgda 428 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3254 120 / 291
Søråshøgda 429 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3262 120 / 312
Søråshøgda 430 5235 RÅDAL 60.3016, 5.3255 120 / 79
Søråshøgda 430B 5235 RÅDAL 60.3015, 5.3255 120 / 457
Søråshøgda 431 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3263 120 / 312
Søråshøgda 433 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3265 120 / 312
Søråshøgda 435 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3266 120 / 312
Søråshøgda 437 5235 RÅDAL 60.3004, 5.3268 120 / 312
Søråshøgda 439 5235 RÅDAL 60.3008, 5.3260 120 / 312
Søråshøgda 441 5235 RÅDAL 60.3008, 5.3262 120 / 312
Søråshøgda 443 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3263 120 / 312
Søråshøgda 445 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3264 120 / 312
Søråshøgda 447 5235 RÅDAL 60.3007, 5.3266 120 / 312

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken