Eikåsneset 26
5131 NYBORG

Eikåsneset 26, 5131 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eikåsneset 26, 5131 NYBORG:

  • Postnummer: 5131 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 202 / 17 i 1201
  • Grunnkrins: 907 BLINDHEIM
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Eikåsneset

Eikåsneset er ein veg i Bergen kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eikåsneset 6 5131 NYBORG 60.4782, 5.3543 202 / 79
Eikåsneset 10 5131 NYBORG 60.4781, 5.3540 202 / 5
Eikåsneset 16 5131 NYBORG 60.4789, 5.3523 202 / 73
Eikåsneset 18A 5131 NYBORG 60.4789, 5.3516 202 / 12
Eikåsneset 18B 5131 NYBORG 60.4787, 5.3516 202 / 124
Eikåsneset 20A 5131 NYBORG 60.4785, 5.3506 202 / 15
Eikåsneset 20B 5131 NYBORG 60.4786, 5.3511 202 / 123
Eikåsneset 22A 5131 NYBORG 60.4788, 5.3511 202 / 83
Eikåsneset 22B 5131 NYBORG 60.4787, 5.3509 202 / 83
Eikåsneset 22C 5131 NYBORG 60.4787, 5.3504 202 / 16
Eikåsneset 24 5131 NYBORG 60.4789, 5.3501 202 / 65
Eikåsneset 26 5131 NYBORG 60.4790, 5.3507 202 / 17
Eikåsneset 28 5131 NYBORG 60.4792, 5.3497 202 / 37
Eikåsneset 30 5131 NYBORG 60.4794, 5.3494 202 / 41
Eikåsneset 32 5131 NYBORG 60.4796, 5.3490 202 / 43
Eikåsneset 34 5131 NYBORG 60.4798, 5.3486 202 / 50
Eikåsneset 36 5131 NYBORG 60.4801, 5.3483 202 / 60
Eikåsneset 38 5131 NYBORG 60.4804, 5.3480 202 / 58
Eikåsneset 40 5131 NYBORG 60.4807, 5.3477 202 / 61
Eikåsneset 42 5131 NYBORG 60.4808, 5.3475 202 / 89
Eikåsneset 47 5131 NYBORG 60.4816, 5.3486 202 / 53

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken