Nordre Langarinden 63
5131 NYBORG

Nordre Langarinden 63, 5131 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordre Langarinden 63, 5131 NYBORG:

  • Postnummer: 5131 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 203 / 43 i 1201
  • Grunnkrins: 908 VÅGSBOTN
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Nordre Langarinden

Nordre Langarinden er ein veg i Bergen kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 63.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordre Langarinden 1 5131 NYBORG 60.4752, 5.3434 203 / 38
Nordre Langarinden 3 5131 NYBORG 60.4753, 5.3438 203 / 38
Nordre Langarinden 5 5131 NYBORG 60.4752, 5.3442 203 / 45
Nordre Langarinden 7 5131 NYBORG 60.4753, 5.3448 203 / 88
Nordre Langarinden 9 5131 NYBORG 60.4754, 5.3453 203 / 10
Nordre Langarinden 11 5131 NYBORG 60.4751, 5.3457 203 / 36
Nordre Langarinden 13 5131 NYBORG 60.4751, 5.3465 203 / 40
Nordre Langarinden 21 5131 NYBORG 60.4753, 5.3489 203 / 128
Nordre Langarinden 25 5131 NYBORG 60.4757, 5.3492 203 / 44
Nordre Langarinden 27 5131 NYBORG 60.4756, 5.3479 203 / 39
Nordre Langarinden 29 5131 NYBORG 60.4753, 5.3469 203 / 59
Nordre Langarinden 31 5131 NYBORG 60.4754, 5.3465 203 / 51
Nordre Langarinden 33 5131 NYBORG 60.4755, 5.3460 203 / 50
Nordre Langarinden 35 5131 NYBORG 60.4757, 5.3457 203 / 49
Nordre Langarinden 37 5131 NYBORG 60.4758, 5.3461 203 / 13
Nordre Langarinden 39 5131 NYBORG 60.4756, 5.3471 203 / 24
Nordre Langarinden 41 5131 NYBORG 60.4759, 5.3468 203 / 35
Nordre Langarinden 45 5131 NYBORG 60.4759, 5.3473 203 / 70
Nordre Langarinden 47A 5131 NYBORG 60.4763, 5.3464 203 / 8
Nordre Langarinden 47B 5131 NYBORG 60.4762, 5.3465 203 / 8
Nordre Langarinden 47C 5131 NYBORG 60.4762, 5.3467 203 / 8
Nordre Langarinden 47D 5131 NYBORG 60.4763, 5.3468 203 / 8
Nordre Langarinden 47E 5131 NYBORG 60.4764, 5.3469 203 / 8
Nordre Langarinden 49 5131 NYBORG 60.4765, 5.3477 203 / 8
Nordre Langarinden 53 5131 NYBORG 60.4759, 5.3478 203 / 20
Nordre Langarinden 55 5131 NYBORG 60.4758, 5.3486 203 / 23
Nordre Langarinden 55B 5131 NYBORG 60.4759, 5.3488 203 / 255
Nordre Langarinden 55C 5131 NYBORG 60.4760, 5.3490 203 / 255
Nordre Langarinden 57 5131 NYBORG 60.4763, 5.3484 203 / 19
Nordre Langarinden 57A 5131 NYBORG 60.4763, 5.3482 203 / 19
Nordre Langarinden 59 5131 NYBORG 60.4761, 5.3490 203 / 22
Nordre Langarinden 61 5131 NYBORG 60.4762, 5.3496 203 / 41
Nordre Langarinden 63 5131 NYBORG 60.4762, 5.3500 203 / 43

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken