Kråvasslia 22A
5134 FLAKTVEIT

Kråvasslia 22A, 5134 FLAKTVEIT er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kråvasslia 22A, 5134 FLAKTVEIT:

  • Postnummer: 5134 FLAKTVEIT
  • Gards-/bruksnummer: 206 / 765 i 1201
  • Grunnkrins: 927 FLAKTVEITLEITET
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Kråvasslia

Kråvasslia er ein veg i Bergen kommune med 176 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 283.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kråvasslia 2A 5134 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3721 206 / 765
Kråvasslia 2B 5134 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3721 206 / 765
Kråvasslia 4A 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3720 206 / 765
Kråvasslia 4B 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3720 206 / 765
Kråvasslia 6A 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3718 206 / 765
Kråvasslia 6B 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3719 206 / 765
Kråvasslia 8A 5134 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3718 206 / 765
Kråvasslia 8B 5134 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3718 206 / 765
Kråvasslia 10A 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3719 206 / 765
Kråvasslia 10B 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3718 206 / 765
Kråvasslia 12A 5134 FLAKTVEIT 60.4601, 5.3717 206 / 765
Kråvasslia 12B 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3717 206 / 765
Kråvasslia 14A 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3715 206 / 765
Kråvasslia 14B 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3715 206 / 765
Kråvasslia 16A 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3714 206 / 765
Kråvasslia 16B 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3715 206 / 765
Kråvasslia 18A 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3724 206 / 765
Kråvasslia 18B 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3723 206 / 765
Kråvasslia 20A 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3724 206 / 765
Kråvasslia 20B 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3723 206 / 765
Kråvasslia 21 5134 FLAKTVEIT 60.4586, 5.3708 206 / 831
Kråvasslia 22A 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3724 206 / 765
Kråvasslia 22B 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3723 206 / 765
Kråvasslia 23 5134 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3704 206 / 832
Kråvasslia 24A 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3721 206 / 765
Kråvasslia 24B 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3722 206 / 765
Kråvasslia 25 5134 FLAKTVEIT 60.4590, 5.3702 206 / 833
Kråvasslia 26A 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3727 206 / 765
Kråvasslia 26B 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3727 206 / 765
Kråvasslia 28A 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3728 206 / 765
Kråvasslia 28B 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3728 206 / 765
Kråvasslia 30A 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3726 206 / 765
Kråvasslia 30B 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3726 206 / 765
Kråvasslia 31 5134 FLAKTVEIT 60.4582, 5.3709 206 / 830
Kråvasslia 32A 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3726 206 / 765
Kråvasslia 32B 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3725 206 / 765
Kråvasslia 36A 5134 FLAKTVEIT 60.4609, 5.3727 206 / 788
Kråvasslia 36B 5134 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3727 206 / 825
Kråvasslia 38A 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3727 206 / 826
Kråvasslia 38B 5134 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3727 206 / 789
Kråvasslia 40A 5134 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3725 206 / 827
Kråvasslia 40B 5134 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3724 206 / 790
Kråvasslia 41 5134 FLAKTVEIT 60.4588, 5.3713 206 / 783
Kråvasslia 42 5134 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3727 206 / 791
Kråvasslia 43 5134 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3715 206 / 783
Kråvasslia 45 5134 FLAKTVEIT 60.4586, 5.3718 206 / 783
Kråvasslia 46 5134 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3734 206 / 805
Kråvasslia 47 5134 FLAKTVEIT 60.4585, 5.3725 206 / 783
Kråvasslia 48 5134 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3735 206 / 805
Kråvasslia 49 5134 FLAKTVEIT 60.4585, 5.3729 206 / 783
Kråvasslia 50 5134 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3736 206 / 805
Kråvasslia 52 5134 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3738 206 / 805
Kråvasslia 54 5134 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3741 206 / 805
Kråvasslia 56 5134 FLAKTVEIT 60.4616, 5.3742 206 / 805
Kråvasslia 58 5134 FLAKTVEIT 60.4616, 5.3743 206 / 805
Kråvasslia 60 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3745 206 / 805
Kråvasslia 61 5134 FLAKTVEIT 60.4596, 5.3718 206 / 801
Kråvasslia 62 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3746 206 / 805
Kråvasslia 63 5134 FLAKTVEIT 60.4596, 5.3719 206 / 801
Kråvasslia 64 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3747 206 / 805
Kråvasslia 65 5134 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3719 206 / 801
Kråvasslia 66 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3749 206 / 805
Kråvasslia 67 5134 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3720 206 / 801
Kråvasslia 68 5134 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3751 206 / 805
Kråvasslia 69 5134 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3721 206 / 801
Kråvasslia 70 5134 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3752 206 / 805
Kråvasslia 71 5134 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3722 206 / 801
Kråvasslia 73 5134 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3723 206 / 801
Kråvasslia 75 5134 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3724 206 / 801
Kråvasslia 76 5134 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3753 206 / 805
Kråvasslia 77 5134 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3725 206 / 801
Kråvasslia 78 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3752 206 / 805
Kråvasslia 79 5134 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3726 206 / 801
Kråvasslia 80 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3751 206 / 805
Kråvasslia 81 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3727 206 / 801
Kråvasslia 82 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3750 206 / 805
Kråvasslia 83 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3734 206 / 801
Kråvasslia 84 5134 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3747 206 / 805
Kråvasslia 85 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3733 206 / 801
Kråvasslia 86 5134 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3745 206 / 805
Kråvasslia 87 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3733 206 / 801
Kråvasslia 88 5134 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3744 206 / 805
Kråvasslia 89 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3734 206 / 801
Kråvasslia 90 5134 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3742 206 / 805
Kråvasslia 91 5134 FLAKTVEIT 60.4590, 5.3733 206 / 801
Kråvasslia 92 5134 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3741 206 / 805
Kråvasslia 93 5134 FLAKTVEIT 60.4590, 5.3732 206 / 801
Kråvasslia 94 5134 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3740 206 / 805
Kråvasslia 95 5134 FLAKTVEIT 60.4590, 5.3733 206 / 801
Kråvasslia 97 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3733 206 / 801
Kråvasslia 99 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3732 206 / 801
Kråvasslia 101 5134 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3731 206 / 801
Kråvasslia 103 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3732 206 / 801
Kråvasslia 105 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3732 206 / 801
Kråvasslia 107 5134 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3730 206 / 801
Kråvasslia 109 5134 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3729 206 / 801
Kråvasslia 111 5134 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3729 206 / 801
Kråvasslia 113 5134 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3728 206 / 801
Kråvasslia 115 5134 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3728 206 / 801
Kråvasslia 117 5134 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3728 206 / 801
Kråvasslia 119 5134 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3728 206 / 801
Kråvasslia 121 5134 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3727 206 / 801
Kråvasslia 123 5134 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3725 206 / 801
Kråvasslia 125 5134 FLAKTVEIT 60.4596, 5.3726 206 / 801
Kråvasslia 127 5134 FLAKTVEIT 60.4596, 5.3724 206 / 801
Kråvasslia 129 5134 FLAKTVEIT 60.4596, 5.3725 206 / 801
Kråvasslia 135 5134 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3730 206 / 802
Kråvasslia 137 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3730 206 / 802
Kråvasslia 139 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3730 206 / 802
Kråvasslia 141 5134 FLAKTVEIT 60.4598, 5.3730 206 / 802
Kråvasslia 143 5134 FLAKTVEIT 60.4598, 5.3733 206 / 802
Kråvasslia 145 5134 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3733 206 / 802
Kråvasslia 147 5134 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3733 206 / 802
Kråvasslia 149 5134 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3734 206 / 802
Kråvasslia 151 5134 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3735 206 / 802
Kråvasslia 153 5134 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3735 206 / 802
Kråvasslia 155 5134 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3736 206 / 802
Kråvasslia 157 5134 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3736 206 / 802
Kråvasslia 159 5134 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3738 206 / 802
Kråvasslia 161 5134 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3738 206 / 802
Kråvasslia 163 5134 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3738 206 / 802
Kråvasslia 165 5134 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3739 206 / 802
Kråvasslia 167 5134 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3740 206 / 802
Kråvasslia 169 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3740 206 / 802
Kråvasslia 171 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3741 206 / 802
Kråvasslia 173 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3741 206 / 802
Kråvasslia 175 5134 FLAKTVEIT 60.4590, 5.3743 206 / 802
Kråvasslia 177 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3742 206 / 802
Kråvasslia 179 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3742 206 / 802
Kråvasslia 181 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3743 206 / 802
Kråvasslia 183 5134 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3743 206 / 802
Kråvasslia 185 5134 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3744 206 / 802
Kråvasslia 187 5134 FLAKTVEIT 60.4586, 5.3745 206 / 802
Kråvasslia 189 5134 FLAKTVEIT 60.4585, 5.3746 206 / 802
Kråvasslia 191 5134 FLAKTVEIT 60.4586, 5.3748 206 / 802
Kråvasslia 193 5134 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3749 206 / 802
Kråvasslia 195 5134 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3750 206 / 802
Kråvasslia 197 5134 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3752 206 / 802
Kråvasslia 199 5134 FLAKTVEIT 60.4588, 5.3754 206 / 802
Kråvasslia 201 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3755 206 / 802
Kråvasslia 203 5134 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3754 206 / 802
Kråvasslia 205 5134 FLAKTVEIT 60.4590, 5.3754 206 / 802
Kråvasslia 207 5134 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3751 206 / 802
Kråvasslia 209 5134 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3750 206 / 802
Kråvasslia 221 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3734 206 / 803
Kråvasslia 223 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3735 206 / 803
Kråvasslia 225 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3734 206 / 803
Kråvasslia 227 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3733 206 / 803
Kråvasslia 229 5134 FLAKTVEIT 60.4601, 5.3738 206 / 803
Kråvasslia 231 5134 FLAKTVEIT 60.4601, 5.3738 206 / 803
Kråvasslia 233 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3737 206 / 803
Kråvasslia 235 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3739 206 / 803
Kråvasslia 237 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3739 206 / 803
Kråvasslia 239 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3738 206 / 803
Kråvasslia 241 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3739 206 / 803
Kråvasslia 243 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3740 206 / 803
Kråvasslia 245 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3740 206 / 803
Kråvasslia 247 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3739 206 / 803
Kråvasslia 249 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3740 206 / 803
Kråvasslia 251 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3741 206 / 803
Kråvasslia 253 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3745 206 / 803
Kråvasslia 255 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3746 206 / 803
Kråvasslia 257 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3747 206 / 803
Kråvasslia 259 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3748 206 / 803
Kråvasslia 261 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3749 206 / 810
Kråvasslia 263 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3750 206 / 811
Kråvasslia 265 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3751 206 / 812
Kråvasslia 267 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3752 206 / 813
Kråvasslia 269 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3753 206 / 814
Kråvasslia 271 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3754 206 / 815
Kråvasslia 273 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3755 206 / 821
Kråvasslia 275 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3753 206 / 820
Kråvasslia 277 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3752 206 / 819
Kråvasslia 279 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3752 206 / 818
Kråvasslia 281 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3751 206 / 817
Kråvasslia 283 5134 FLAKTVEIT 60.4609, 5.3750 206 / 816

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken