Fabrikkvegen 1
5265 YTRE ARNA

Fabrikkvegen 1, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fabrikkvegen 1, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 302 / 553 i 1201
  • Grunnkrins: 1002 YTRE ARNA
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Fabrikkvegen

Fabrikkvegen er ein veg i Bergen kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fabrikkvegen 1 5265 YTRE ARNA 60.4606, 5.4331 302 / 553
Fabrikkvegen 2 5265 YTRE ARNA 60.4600, 5.4330 302 / 547
Fabrikkvegen 4 5265 YTRE ARNA 60.4600, 5.4330 302 / 547
Fabrikkvegen 10 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4314 302 / 421
Fabrikkvegen 16 5265 YTRE ARNA 60.4604, 5.4298 302 / 620
Fabrikkvegen 18 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4298 302 / 621
Fabrikkvegen 21 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4293 302 / 622
Fabrikkvegen 25 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4287 302 / 580
Fabrikkvegen 27 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4285 302 / 580
Fabrikkvegen 29 5265 YTRE ARNA 60.4602, 5.4284 302 / 580
Fabrikkvegen 31 5265 YTRE ARNA 60.4602, 5.4279 302 / 265
Fabrikkvegen 33 5265 YTRE ARNA 60.4601, 5.4276 302 / 265

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken