Langarinden 364A
5132 NYBORG

Langarinden 364A, 5132 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langarinden 364A, 5132 NYBORG:

  • Postnummer: 5132 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 203 / 178 i 1201
  • Grunnkrins: 908 VÅGSBOTN
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Langarinden

Langarinden er ein veg i Bergen kommune med 273 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 407.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langarinden 1 5132 NYBORG 60.4742, 5.3444 207 / 15
Langarinden 2 5132 NYBORG 60.4744, 5.3432 207 / 172
Langarinden 3 5132 NYBORG 60.4739, 5.3452 203 / 54
Langarinden 4 5132 NYBORG 60.4746, 5.3427 207 / 137
Langarinden 5 5132 NYBORG 60.4733, 5.3438 207 / 315
Langarinden 8 5132 NYBORG 60.4747, 5.3441 203 / 63
Langarinden 16 5132 NYBORG 60.4748, 5.3474 203 / 53
Langarinden 76 5132 NYBORG 60.4750, 5.3494 203 / 251
Langarinden 77 5132 NYBORG 60.4747, 5.3516 203 / 219
Langarinden 79 5132 NYBORG 60.4747, 5.3515 203 / 218
Langarinden 81 5132 NYBORG 60.4746, 5.3513 203 / 217
Langarinden 83 5132 NYBORG 60.4746, 5.3511 203 / 216
Langarinden 85 5132 NYBORG 60.4747, 5.3509 203 / 212
Langarinden 87 5132 NYBORG 60.4748, 5.3511 203 / 213
Langarinden 89 5132 NYBORG 60.4748, 5.3513 203 / 214
Langarinden 91 5132 NYBORG 60.4749, 5.3514 203 / 215
Langarinden 93 5132 NYBORG 60.4749, 5.3509 203 / 211
Langarinden 95 5132 NYBORG 60.4749, 5.3508 203 / 210
Langarinden 97 5132 NYBORG 60.4750, 5.3504 203 / 116
Langarinden 99 5132 NYBORG 60.4749, 5.3503 203 / 116
Langarinden 100 5132 NYBORG 60.4750, 5.3531 203 / 101
Langarinden 101 5132 NYBORG 60.4749, 5.3501 203 / 116
Langarinden 102 5132 NYBORG 60.4752, 5.3529 203 / 100
Langarinden 103 5132 NYBORG 60.4749, 5.3500 203 / 116
Langarinden 104 5132 NYBORG 60.4753, 5.3526 203 / 99
Langarinden 105 5132 NYBORG 60.4747, 5.3498 203 / 116
Langarinden 106 5132 NYBORG 60.4754, 5.3522 203 / 98
Langarinden 107 5132 NYBORG 60.4747, 5.3498 203 / 116
Langarinden 108 5132 NYBORG 60.4753, 5.3518 203 / 97
Langarinden 109 5132 NYBORG 60.4746, 5.3497 203 / 116
Langarinden 110 5132 NYBORG 60.4752, 5.3513 203 / 96
Langarinden 111 5132 NYBORG 60.4746, 5.3497 203 / 116
Langarinden 112 5132 NYBORG 60.4754, 5.3510 203 / 95
Langarinden 113 5132 NYBORG 60.4745, 5.3497 203 / 116
Langarinden 114 5132 NYBORG 60.4756, 5.3510 203 / 91
Langarinden 115 5132 NYBORG 60.4744, 5.3497 203 / 116
Langarinden 116 5132 NYBORG 60.4756, 5.3513 203 / 92
Langarinden 117 5132 NYBORG 60.4744, 5.3500 203 / 116
Langarinden 118 5132 NYBORG 60.4756, 5.3517 203 / 93
Langarinden 119 5132 NYBORG 60.4744, 5.3500 203 / 116
Langarinden 120 5132 NYBORG 60.4756, 5.3521 203 / 94
Langarinden 121 5132 NYBORG 60.4745, 5.3500 203 / 116
Langarinden 122 5132 NYBORG 60.4755, 5.3526 203 / 136
Langarinden 123 5132 NYBORG 60.4746, 5.3501 203 / 116
Langarinden 125 5132 NYBORG 60.4746, 5.3501 203 / 116
Langarinden 126 5132 NYBORG 60.4751, 5.3534 203 / 137
Langarinden 127 5132 NYBORG 60.4747, 5.3502 203 / 116
Langarinden 128 5132 NYBORG 60.4749, 5.3537 203 / 124
Langarinden 129 5132 NYBORG 60.4747, 5.3502 203 / 116
Langarinden 130 5132 NYBORG 60.4747, 5.3539 203 / 125
Langarinden 131 5132 NYBORG 60.4746, 5.3502 203 / 116
Langarinden 132 5132 NYBORG 60.4746, 5.3546 203 / 126
Langarinden 133 5132 NYBORG 60.4745, 5.3501 203 / 116
Langarinden 134 5132 NYBORG 60.4745, 5.3551 203 / 122
Langarinden 135 5132 NYBORG 60.4745, 5.3501 203 / 116
Langarinden 137 5132 NYBORG 60.4744, 5.3501 203 / 116
Langarinden 139 5132 NYBORG 60.4743, 5.3500 203 / 116
Langarinden 140 5132 NYBORG 60.4739, 5.3559 203 / 121
Langarinden 141 5132 NYBORG 60.4743, 5.3503 203 / 116
Langarinden 142 5132 NYBORG 60.4741, 5.3555 203 / 120
Langarinden 143 5132 NYBORG 60.4744, 5.3504 203 / 116
Langarinden 144 5132 NYBORG 60.4742, 5.3550 203 / 119
Langarinden 145 5132 NYBORG 60.4744, 5.3504 203 / 116
Langarinden 146 5132 NYBORG 60.4743, 5.3544 203 / 118
Langarinden 147 5132 NYBORG 60.4745, 5.3505 203 / 116
Langarinden 148 5132 NYBORG 60.4745, 5.3541 203 / 108
Langarinden 149 5132 NYBORG 60.4746, 5.3505 203 / 116
Langarinden 150 5132 NYBORG 60.4746, 5.3537 203 / 107
Langarinden 151 5132 NYBORG 60.4745, 5.3506 203 / 116
Langarinden 152 5132 NYBORG 60.4746, 5.3533 203 / 106
Langarinden 153 5132 NYBORG 60.4745, 5.3505 203 / 116
Langarinden 154 5132 NYBORG 60.4748, 5.3531 203 / 105
Langarinden 155 5132 NYBORG 60.4744, 5.3505 203 / 116
Langarinden 156 5132 NYBORG 60.4749, 5.3528 203 / 104
Langarinden 157 5132 NYBORG 60.4743, 5.3504 203 / 116
Langarinden 158 5132 NYBORG 60.4750, 5.3526 203 / 103
Langarinden 159 5132 NYBORG 60.4743, 5.3504 203 / 116
Langarinden 160 5132 NYBORG 60.4751, 5.3521 203 / 102
Langarinden 161 5132 NYBORG 60.4742, 5.3505 203 / 116
Langarinden 162 5132 NYBORG 60.4749, 5.3521 203 / 109
Langarinden 163 5132 NYBORG 60.4742, 5.3507 203 / 116
Langarinden 165 5132 NYBORG 60.4744, 5.3509 203 / 116
Langarinden 167 5132 NYBORG 60.4744, 5.3509 203 / 116
Langarinden 168A 5132 NYBORG 60.4743, 5.3537 203 / 114
Langarinden 168B 5132 NYBORG 60.4742, 5.3537 203 / 114
Langarinden 169 5132 NYBORG 60.4743, 5.3509 203 / 116
Langarinden 170 5132 NYBORG 60.4743, 5.3533 203 / 113
Langarinden 171 5132 NYBORG 60.4742, 5.3509 203 / 116
Langarinden 172 5132 NYBORG 60.4745, 5.3529 203 / 112
Langarinden 174 5132 NYBORG 60.4746, 5.3527 203 / 111
Langarinden 176 5132 NYBORG 60.4747, 5.3524 203 / 110
Langarinden 181 5132 NYBORG 60.4736, 5.3543 203 / 117
Langarinden 183 5132 NYBORG 60.4736, 5.3542 203 / 117
Langarinden 185 5132 NYBORG 60.4737, 5.3541 203 / 117
Langarinden 187 5132 NYBORG 60.4737, 5.3540 203 / 117
Langarinden 189 5132 NYBORG 60.4738, 5.3539 203 / 117
Langarinden 191 5132 NYBORG 60.4738, 5.3538 203 / 117
Langarinden 193 5132 NYBORG 60.4739, 5.3537 203 / 117
Langarinden 195 5132 NYBORG 60.4739, 5.3535 203 / 117
Langarinden 197 5132 NYBORG 60.4740, 5.3534 203 / 117
Langarinden 199 5132 NYBORG 60.4740, 5.3533 203 / 117
Langarinden 200 5132 NYBORG 60.4731, 5.3570 203 / 117
Langarinden 201 5132 NYBORG 60.4740, 5.3532 203 / 117
Langarinden 202 5132 NYBORG 60.4732, 5.3569 203 / 117
Langarinden 203 5132 NYBORG 60.4740, 5.3531 203 / 117
Langarinden 204 5132 NYBORG 60.4732, 5.3568 203 / 117
Langarinden 205 5132 NYBORG 60.4741, 5.3528 203 / 117
Langarinden 206 5132 NYBORG 60.4732, 5.3567 203 / 117
Langarinden 207 5132 NYBORG 60.4741, 5.3527 203 / 117
Langarinden 208 5132 NYBORG 60.4733, 5.3566 203 / 117
Langarinden 209 5132 NYBORG 60.4742, 5.3525 203 / 117
Langarinden 210 5132 NYBORG 60.4733, 5.3565 203 / 117
Langarinden 211 5132 NYBORG 60.4742, 5.3524 203 / 117
Langarinden 212 5132 NYBORG 60.4733, 5.3561 203 / 117
Langarinden 213 5132 NYBORG 60.4742, 5.3523 203 / 117
Langarinden 214 5132 NYBORG 60.4734, 5.3560 203 / 117
Langarinden 215 5132 NYBORG 60.4743, 5.3520 203 / 117
Langarinden 216 5132 NYBORG 60.4734, 5.3559 203 / 117
Langarinden 217 5132 NYBORG 60.4743, 5.3519 203 / 117
Langarinden 218 5132 NYBORG 60.4734, 5.3558 203 / 117
Langarinden 219 5132 NYBORG 60.4742, 5.3518 203 / 117
Langarinden 220 5132 NYBORG 60.4735, 5.3557 203 / 117
Langarinden 221 5132 NYBORG 60.4742, 5.3517 203 / 117
Langarinden 222 5132 NYBORG 60.4735, 5.3556 203 / 117
Langarinden 223 5132 NYBORG 60.4743, 5.3513 203 / 117
Langarinden 224 5132 NYBORG 60.4736, 5.3553 203 / 117
Langarinden 225 5132 NYBORG 60.4743, 5.3513 203 / 117
Langarinden 226 5132 NYBORG 60.4736, 5.3552 203 / 117
Langarinden 227 5132 NYBORG 60.4742, 5.3513 203 / 117
Langarinden 228 5132 NYBORG 60.4736, 5.3551 203 / 117
Langarinden 229 5132 NYBORG 60.4741, 5.3514 203 / 117
Langarinden 230 5132 NYBORG 60.4736, 5.3549 203 / 117
Langarinden 231 5132 NYBORG 60.4740, 5.3516 203 / 117
Langarinden 232 5132 NYBORG 60.4734, 5.3550 203 / 117
Langarinden 233 5132 NYBORG 60.4740, 5.3517 203 / 117
Langarinden 234 5132 NYBORG 60.4733, 5.3552 203 / 117
Langarinden 235 5132 NYBORG 60.4739, 5.3518 203 / 117
Langarinden 236 5132 NYBORG 60.4733, 5.3553 203 / 117
Langarinden 237 5132 NYBORG 60.4739, 5.3520 203 / 117
Langarinden 238 5132 NYBORG 60.4733, 5.3555 203 / 117
Langarinden 239 5132 NYBORG 60.4739, 5.3521 203 / 117
Langarinden 240 5132 NYBORG 60.4732, 5.3556 203 / 117
Langarinden 241 5132 NYBORG 60.4738, 5.3522 203 / 117
Langarinden 242 5132 NYBORG 60.4732, 5.3557 203 / 117
Langarinden 243 5132 NYBORG 60.4738, 5.3524 203 / 117
Langarinden 244 5132 NYBORG 60.4732, 5.3559 203 / 117
Langarinden 245 5132 NYBORG 60.4737, 5.3525 203 / 117
Langarinden 246 5132 NYBORG 60.4731, 5.3561 203 / 117
Langarinden 247 5132 NYBORG 60.4737, 5.3531 203 / 117
Langarinden 248 5132 NYBORG 60.4731, 5.3562 203 / 117
Langarinden 249 5132 NYBORG 60.4738, 5.3530 203 / 117
Langarinden 250 5132 NYBORG 60.4731, 5.3563 203 / 117
Langarinden 251 5132 NYBORG 60.4738, 5.3529 203 / 117
Langarinden 252 5132 NYBORG 60.4730, 5.3565 203 / 117
Langarinden 253 5132 NYBORG 60.4738, 5.3528 203 / 117
Langarinden 254 5132 NYBORG 60.4730, 5.3567 203 / 117
Langarinden 255 5132 NYBORG 60.4740, 5.3525 203 / 117
Langarinden 256 5132 NYBORG 60.4729, 5.3568 203 / 117
Langarinden 257 5132 NYBORG 60.4740, 5.3524 203 / 117
Langarinden 259 5132 NYBORG 60.4740, 5.3523 203 / 117
Langarinden 261 5132 NYBORG 60.4740, 5.3522 203 / 117
Langarinden 263 5132 NYBORG 60.4741, 5.3520 203 / 117
Langarinden 265 5132 NYBORG 60.4741, 5.3521 203 / 117
Langarinden 267 5132 NYBORG 60.4741, 5.3522 203 / 117
Langarinden 269 5132 NYBORG 60.4740, 5.3524 203 / 117
Langarinden 270 5132 NYBORG 60.4728, 5.3557 203 / 150
Langarinden 271 5132 NYBORG 60.4740, 5.3525 203 / 117
Langarinden 272 5132 NYBORG 60.4728, 5.3556 203 / 150
Langarinden 273 5132 NYBORG 60.4740, 5.3526 203 / 117
Langarinden 274 5132 NYBORG 60.4729, 5.3553 203 / 150
Langarinden 275 5132 NYBORG 60.4739, 5.3528 203 / 117
Langarinden 276 5132 NYBORG 60.4729, 5.3552 203 / 150
Langarinden 277 5132 NYBORG 60.4738, 5.3529 203 / 117
Langarinden 278 5132 NYBORG 60.4730, 5.3548 203 / 150
Langarinden 279 5132 NYBORG 60.4738, 5.3530 203 / 117
Langarinden 280 5132 NYBORG 60.4730, 5.3547 203 / 150
Langarinden 281 5132 NYBORG 60.4737, 5.3531 203 / 117
Langarinden 282 5132 NYBORG 60.4729, 5.3547 203 / 150
Langarinden 283 5132 NYBORG 60.4737, 5.3534 203 / 117
Langarinden 284 5132 NYBORG 60.4729, 5.3548 203 / 150
Langarinden 285 5132 NYBORG 60.4737, 5.3535 203 / 117
Langarinden 286 5132 NYBORG 60.4729, 5.3552 203 / 150
Langarinden 287 5132 NYBORG 60.4737, 5.3536 203 / 117
Langarinden 288 5132 NYBORG 60.4729, 5.3553 203 / 150
Langarinden 289 5132 NYBORG 60.4736, 5.3537 203 / 117
Langarinden 290 5132 NYBORG 60.4728, 5.3556 203 / 150
Langarinden 291 5132 NYBORG 60.4736, 5.3538 203 / 117
Langarinden 292 5132 NYBORG 60.4728, 5.3557 203 / 150
Langarinden 294 5132 NYBORG 60.4725, 5.3562 203 / 150
Langarinden 296 5132 NYBORG 60.4725, 5.3562 203 / 150
Langarinden 298 5132 NYBORG 60.4725, 5.3561 203 / 150
Langarinden 300 5132 NYBORG 60.4725, 5.3560 203 / 150
Langarinden 301 5132 NYBORG 60.4734, 5.3515 203 / 186
Langarinden 302 5132 NYBORG 60.4726, 5.3556 203 / 150
Langarinden 303 5132 NYBORG 60.4734, 5.3513 203 / 186
Langarinden 304 5132 NYBORG 60.4726, 5.3556 203 / 150
Langarinden 305 5132 NYBORG 60.4735, 5.3511 203 / 186
Langarinden 306 5132 NYBORG 60.4726, 5.3555 203 / 150
Langarinden 307 5132 NYBORG 60.4734, 5.3509 203 / 186
Langarinden 308 5132 NYBORG 60.4726, 5.3555 203 / 150
Langarinden 309 5132 NYBORG 60.4734, 5.3507 203 / 186
Langarinden 310 5132 NYBORG 60.4726, 5.3549 203 / 150
Langarinden 312 5132 NYBORG 60.4727, 5.3549 203 / 150
Langarinden 314 5132 NYBORG 60.4727, 5.3548 203 / 150
Langarinden 315 5132 NYBORG 60.4731, 5.3524 203 / 245
Langarinden 316 5132 NYBORG 60.4726, 5.3548 203 / 150
Langarinden 317 5132 NYBORG 60.4731, 5.3523 203 / 244
Langarinden 318 5132 NYBORG 60.4728, 5.3543 203 / 150
Langarinden 319 5132 NYBORG 60.4731, 5.3519 203 / 243
Langarinden 320 5132 NYBORG 60.4728, 5.3543 203 / 150
Langarinden 321 5132 NYBORG 60.4731, 5.3519 203 / 242
Langarinden 322 5132 NYBORG 60.4728, 5.3542 203 / 150
Langarinden 323 5132 NYBORG 60.4731, 5.3515 203 / 241
Langarinden 324 5132 NYBORG 60.4728, 5.3542 203 / 150
Langarinden 325 5132 NYBORG 60.4731, 5.3514 203 / 240
Langarinden 326 5132 NYBORG 60.4729, 5.3537 203 / 150
Langarinden 327 5132 NYBORG 60.4731, 5.3511 203 / 239
Langarinden 328 5132 NYBORG 60.4729, 5.3537 203 / 150
Langarinden 329 5132 NYBORG 60.4731, 5.3510 203 / 238
Langarinden 330 5132 NYBORG 60.4729, 5.3535 203 / 150
Langarinden 332 5132 NYBORG 60.4729, 5.3536 203 / 150
Langarinden 350 5132 NYBORG 60.4726, 5.3502 203 / 151
Langarinden 351 5132 NYBORG 60.4731, 5.3497 203 / 233
Langarinden 352 5132 NYBORG 60.4727, 5.3508 203 / 152
Langarinden 353 5132 NYBORG 60.4732, 5.3494 203 / 232
Langarinden 354 5132 NYBORG 60.4727, 5.3513 203 / 153
Langarinden 355 5132 NYBORG 60.4734, 5.3491 203 / 231
Langarinden 356 5132 NYBORG 60.4726, 5.3516 203 / 154
Langarinden 357 5132 NYBORG 60.4733, 5.3486 203 / 230
Langarinden 359 5132 NYBORG 60.4732, 5.3484 203 / 229
Langarinden 360A 5132 NYBORG 60.4726, 5.3526 203 / 176
Langarinden 360B 5132 NYBORG 60.4726, 5.3528 203 / 196
Langarinden 361 5132 NYBORG 60.4730, 5.3484 203 / 228
Langarinden 362A 5132 NYBORG 60.4726, 5.3532 203 / 177
Langarinden 362B 5132 NYBORG 60.4726, 5.3534 203 / 197
Langarinden 363 5132 NYBORG 60.4728, 5.3488 203 / 227
Langarinden 364A 5132 NYBORG 60.4726, 5.3539 203 / 178
Langarinden 364B 5132 NYBORG 60.4725, 5.3541 203 / 179
Langarinden 365 5132 NYBORG 60.4727, 5.3490 203 / 226
Langarinden 366A 5132 NYBORG 60.4724, 5.3544 203 / 198
Langarinden 366B 5132 NYBORG 60.4724, 5.3546 203 / 180
Langarinden 367 5132 NYBORG 60.4727, 5.3495 203 / 225
Langarinden 368A 5132 NYBORG 60.4723, 5.3550 203 / 199
Langarinden 368B 5132 NYBORG 60.4723, 5.3552 203 / 181
Langarinden 370A 5132 NYBORG 60.4722, 5.3556 203 / 182
Langarinden 370B 5132 NYBORG 60.4722, 5.3558 203 / 183
Langarinden 372 5132 NYBORG 60.4720, 5.3559 203 / 170
Langarinden 374 5132 NYBORG 60.4720, 5.3557 203 / 249
Langarinden 376 5132 NYBORG 60.4720, 5.3553 203 / 248
Langarinden 378 5132 NYBORG 60.4721, 5.3551 203 / 168
Langarinden 381 5132 NYBORG 60.4722, 5.3526 203 / 163
Langarinden 382A 5132 NYBORG 60.4722, 5.3531 203 / 164
Langarinden 382B 5132 NYBORG 60.4722, 5.3533 203 / 191
Langarinden 383 5132 NYBORG 60.4722, 5.3524 203 / 162
Langarinden 384 5132 NYBORG 60.4722, 5.3537 203 / 165
Langarinden 385 5132 NYBORG 60.4723, 5.3518 203 / 161
Langarinden 386 5132 NYBORG 60.4721, 5.3542 203 / 166
Langarinden 387A 5132 NYBORG 60.4722, 5.3513 203 / 190
Langarinden 387B 5132 NYBORG 60.4721, 5.3512 203 / 160
Langarinden 388 5132 NYBORG 60.4720, 5.3545 203 / 167
Langarinden 389 5132 NYBORG 60.4720, 5.3516 203 / 159
Langarinden 390 5132 NYBORG 60.4718, 5.3547 203 / 169
Langarinden 391 5132 NYBORG 60.4719, 5.3520 203 / 158
Langarinden 393A 5132 NYBORG 60.4719, 5.3524 203 / 157
Langarinden 393B 5132 NYBORG 60.4718, 5.3523 203 / 157
Langarinden 395 5132 NYBORG 60.4718, 5.3531 203 / 156
Langarinden 397 5132 NYBORG 60.4719, 5.3529 203 / 155
Langarinden 399A 5132 NYBORG 60.4720, 5.3536 203 / 174
Langarinden 399B 5132 NYBORG 60.4718, 5.3538 203 / 175
Langarinden 401 5132 NYBORG 60.4717, 5.3540 203 / 201
Langarinden 403 5132 NYBORG 60.4716, 5.3544 203 / 173
Langarinden 405 5132 NYBORG 60.4716, 5.3548 203 / 172
Langarinden 407 5132 NYBORG 60.4717, 5.3555 203 / 171

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken