Ivar Aasgaards veg 1
5265 YTRE ARNA

Ivar Aasgaards veg 1, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ivar Aasgaards veg 1, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 302 / 554 i 1201
  • Grunnkrins: 1001 BRISTEINSLI
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Ivar Aasgaards veg

Ivar Aasgaards veg er ein veg i Bergen kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ivar Aasgaards veg 1 5265 YTRE ARNA 60.4608, 5.4382 302 / 554
Ivar Aasgaards veg 3 5265 YTRE ARNA 60.4616, 5.4376 307 / 12
Ivar Aasgaards veg 5 5265 YTRE ARNA 60.4621, 5.4371 307 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken