Tranehaugen 26
5238 RÅDAL

Tranehaugen 26, 5238 RÅDAL er ei adresse i Bergen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tranehaugen 26, 5238 RÅDAL:

  • Postnummer: 5238 RÅDAL
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 1552 i 1201 Bergen
  • Grunnkrins: 1308 ØVSTTUN
  • Valkrins: 49 Nesttun valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Tranehaugen

Tranehaugen er ein veg i Bergen kommune med 50 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 72.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tranehaugen 1 5238 RÅDAL 60.3045, 5.3525 44 / 823
Tranehaugen 2 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3521 40 / 1552
Tranehaugen 3 5238 RÅDAL 60.3044, 5.3526 44 / 824
Tranehaugen 4 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3520 40 / 1552
Tranehaugen 5 5238 RÅDAL 60.3044, 5.3527 44 / 825
Tranehaugen 6 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3518 40 / 1552
Tranehaugen 7 5238 RÅDAL 60.3043, 5.3528 44 / 826
Tranehaugen 8 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3517 40 / 1552
Tranehaugen 9 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3528 44 / 827
Tranehaugen 10 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3522 40 / 1552
Tranehaugen 11 5238 RÅDAL 60.3050, 5.3528 44 / 817
Tranehaugen 12 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3520 40 / 1552
Tranehaugen 13 5238 RÅDAL 60.3049, 5.3529 44 / 818
Tranehaugen 14 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3519 40 / 1552
Tranehaugen 15 5238 RÅDAL 60.3048, 5.3529 44 / 819
Tranehaugen 16 5238 RÅDAL 60.3042, 5.3517 40 / 1552
Tranehaugen 17 5238 RÅDAL 60.3047, 5.3529 44 / 820
Tranehaugen 18 5238 RÅDAL 60.3036, 5.3515 40 / 1552
Tranehaugen 19 5238 RÅDAL 60.3046, 5.3529 44 / 821
Tranehaugen 20 5238 RÅDAL 60.3036, 5.3514 40 / 1552
Tranehaugen 21 5238 RÅDAL 60.3046, 5.3529 44 / 822
Tranehaugen 22 5238 RÅDAL 60.3035, 5.3515 40 / 1552
Tranehaugen 24 5238 RÅDAL 60.3036, 5.3513 40 / 1552
Tranehaugen 26 5238 RÅDAL 60.3038, 5.3513 40 / 1552
Tranehaugen 28 5238 RÅDAL 60.3038, 5.3512 40 / 1552
Tranehaugen 30 5238 RÅDAL 60.3037, 5.3512 40 / 1552
Tranehaugen 31 5238 RÅDAL 60.3047, 5.3520 44 / 856
Tranehaugen 32 5238 RÅDAL 60.3038, 5.3511 40 / 1552
Tranehaugen 33 5238 RÅDAL 60.3047, 5.3519 44 / 855
Tranehaugen 34 5238 RÅDAL 60.3039, 5.3510 40 / 1552
Tranehaugen 35 5238 RÅDAL 60.3046, 5.3518 44 / 854
Tranehaugen 36 5238 RÅDAL 60.3040, 5.3509 40 / 1552
Tranehaugen 38 5238 RÅDAL 60.3040, 5.3508 40 / 1552
Tranehaugen 39 5238 RÅDAL 60.3057, 5.3521 40 / 1672
Tranehaugen 40 5238 RÅDAL 60.3039, 5.3510 40 / 1552
Tranehaugen 41 5238 RÅDAL 60.3054, 5.3519 40 / 45
Tranehaugen 42 5238 RÅDAL 60.3040, 5.3508 40 / 1552
Tranehaugen 44 5238 RÅDAL 60.3040, 5.3507 40 / 1552
Tranehaugen 50 5238 RÅDAL 60.3043, 5.3504 40 / 1552
Tranehaugen 52 5238 RÅDAL 60.3044, 5.3503 40 / 1552
Tranehaugen 54 5238 RÅDAL 60.3045, 5.3503 40 / 1552
Tranehaugen 56 5238 RÅDAL 60.3046, 5.3505 40 / 1552
Tranehaugen 58 5238 RÅDAL 60.3049, 5.3504 40 / 1552
Tranehaugen 60 5238 RÅDAL 60.3048, 5.3506 40 / 1552
Tranehaugen 62 5238 RÅDAL 60.3048, 5.3507 40 / 1552
Tranehaugen 64 5238 RÅDAL 60.3048, 5.3508 40 / 1552
Tranehaugen 66 5238 RÅDAL 60.3049, 5.3504 40 / 1552
Tranehaugen 68 5238 RÅDAL 60.3049, 5.3506 40 / 1552
Tranehaugen 70 5238 RÅDAL 60.3048, 5.3507 40 / 1552
Tranehaugen 72 5238 RÅDAL 60.3048, 5.3508 40 / 1552

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken