Travparkvegen 65
5111 BREISTEIN

Travparkvegen 65, 5111 BREISTEIN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Travparkvegen 65, 5111 BREISTEIN:

  • Postnummer: 5111 BREISTEIN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 25 i 1201
  • Grunnkrins: 905 HAUKÅS
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Travparkvegen

Travparkvegen er ein veg i Bergen kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 60 til 70.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Travparkvegen 60 5111 BREISTEIN 60.4890, 5.3853 199 / 181
Travparkvegen 65 5111 BREISTEIN 60.4852, 5.3823 200 / 25
Travparkvegen 70 5111 BREISTEIN 60.4847, 5.3857 199 / 181

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken