Vågsbotn 9
5131 NYBORG

Vågsbotn 9, 5131 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vågsbotn 9, 5131 NYBORG:

  • Postnummer: 5131 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 203 / 64 i 1201
  • Grunnkrins: 908 VÅGSBOTN
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Vågsbotn

Vågsbotn er ein veg i Bergen kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vågsbotn 4 5131 NYBORG 60.4758, 5.3510 203 / 138
Vågsbotn 6 5131 NYBORG 60.4758, 5.3512 203 / 247
Vågsbotn 7 5131 NYBORG 60.4760, 5.3505 203 / 62
Vågsbotn 9 5131 NYBORG 60.4758, 5.3502 203 / 64
Vågsbotn 9B 5131 NYBORG 60.4758, 5.3498 203 / 224
Vågsbotn 10 5131 NYBORG 60.4754, 5.3504 203 / 65
Vågsbotn 11 5131 NYBORG 60.4755, 5.3499 203 / 66
Vågsbotn 12 5131 NYBORG 60.4752, 5.3500 203 / 85

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken