Kvamsvegen 23
5265 YTRE ARNA

Kvamsvegen 23, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvamsvegen 23, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 305 / 102 i 1201
  • Grunnkrins: 1005 HAUGLAND
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad:

Kvamsvegen

Kvamsvegen er ein veg i Bergen kommune med 55 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 382.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvamsvegen 9 5265 YTRE ARNA 60.4525, 5.4043 306 / 208
Kvamsvegen 11 5265 YTRE ARNA 60.4523, 5.4040 306 / 190
Kvamsvegen 17 5265 YTRE ARNA 60.4513, 5.4044 305 / 12
Kvamsvegen 23 5265 YTRE ARNA 60.4506, 5.4043 305 / 102
Kvamsvegen 100 5265 YTRE ARNA 60.4485, 5.4036 305 / 1
Kvamsvegen 102 5265 YTRE ARNA 60.4485, 5.4042 305 / 1
Kvamsvegen 105 5265 YTRE ARNA 60.4485, 5.4025 305 / 122
Kvamsvegen 107 5265 YTRE ARNA 60.4483, 5.4029 305 / 89
Kvamsvegen 108 5265 YTRE ARNA 60.4477, 5.4047 305 / 18
Kvamsvegen 110 5265 YTRE ARNA 60.4473, 5.4041 305 / 25
Kvamsvegen 112 5265 YTRE ARNA 60.4473, 5.4042 305 / 63
Kvamsvegen 113 5265 YTRE ARNA 60.4476, 5.4037 305 / 36
Kvamsvegen 114 5265 YTRE ARNA 60.4475, 5.4053 305 / 29
Kvamsvegen 116 5265 YTRE ARNA 60.4474, 5.4061 305 / 109
Kvamsvegen 118 5265 YTRE ARNA 60.4474, 5.4066 305 / 108
Kvamsvegen 120 5265 YTRE ARNA 60.4473, 5.4059 305 / 31
Kvamsvegen 122 5265 YTRE ARNA 60.4472, 5.4051 305 / 76
Kvamsvegen 127 5265 YTRE ARNA 60.4466, 5.4047 305 / 43
Kvamsvegen 129 5265 YTRE ARNA 60.4464, 5.4053 305 / 39
Kvamsvegen 130 5265 YTRE ARNA 60.4471, 5.4063 305 / 26
Kvamsvegen 131 5265 YTRE ARNA 60.4461, 5.4056 305 / 71
Kvamsvegen 134 5265 YTRE ARNA 60.4462, 5.4065 305 / 2
Kvamsvegen 138 5265 YTRE ARNA 60.4453, 5.4069 305 / 2
Kvamsvegen 143 5265 YTRE ARNA 60.4446, 5.4080 305 / 74
Kvamsvegen 148 5265 YTRE ARNA 60.4461, 5.4088 305 / 93
Kvamsvegen 149 5265 YTRE ARNA 60.4450, 5.4092 305 / 82
Kvamsvegen 154 5265 YTRE ARNA 60.4468, 5.4089 305 / 94
Kvamsvegen 155 5265 YTRE ARNA 60.4457, 5.4094 305 / 123
Kvamsvegen 156 5265 YTRE ARNA 60.4466, 5.4092 305 / 28
Kvamsvegen 158 5265 YTRE ARNA 60.4464, 5.4096 305 / 35
Kvamsvegen 160 5265 YTRE ARNA 60.4460, 5.4097 305 / 81
Kvamsvegen 164 5265 YTRE ARNA 60.4462, 5.4102 305 / 103
Kvamsvegen 173 5265 YTRE ARNA 60.4447, 5.4111 305 / 120
Kvamsvegen 185 5265 YTRE ARNA 60.4434, 5.4136 303 / 16
Kvamsvegen 188 5265 YTRE ARNA 60.4445, 5.4147 305 / 121
Kvamsvegen 191 5265 YTRE ARNA 60.4428, 5.4148 303 / 15
Kvamsvegen 220 5265 YTRE ARNA 60.4415, 5.4213 303 / 6
Kvamsvegen 222 5265 YTRE ARNA 60.4417, 5.4206 303 / 6
Kvamsvegen 224 5265 YTRE ARNA 60.4413, 5.4205 303 / 18
Kvamsvegen 226 5265 YTRE ARNA 60.4415, 5.4200 303 / 17
Kvamsvegen 228 5265 YTRE ARNA 60.4418, 5.4195 303 / 20
Kvamsvegen 230 5265 YTRE ARNA 60.4419, 5.4194 303 / 7
Kvamsvegen 281 5265 YTRE ARNA 60.4371, 5.4204 303 / 4
Kvamsvegen 283 5265 YTRE ARNA 60.4363, 5.4208 303 / 4
Kvamsvegen 301 5265 YTRE ARNA 60.4352, 5.4221 303 / 5
Kvamsvegen 304 5265 YTRE ARNA 60.4349, 5.4239 303 / 19
Kvamsvegen 307 5265 YTRE ARNA 60.4345, 5.4241 303 / 3
Kvamsvegen 310 5265 YTRE ARNA 60.4343, 5.4252 304 / 7
Kvamsvegen 311 5265 YTRE ARNA 60.4340, 5.4251 304 / 7
Kvamsvegen 313 5265 YTRE ARNA 60.4336, 5.4258 304 / 14
Kvamsvegen 320 5265 YTRE ARNA 60.4334, 5.4277 304 / 1
Kvamsvegen 331 5265 YTRE ARNA 60.4323, 5.4297 304 / 8
Kvamsvegen 339 5265 YTRE ARNA 60.4316, 5.4314 304 / 2
Kvamsvegen 380 5265 YTRE ARNA 60.4279, 5.4390 304 / 17
Kvamsvegen 382 5265 YTRE ARNA 60.4274, 5.4389 304 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken