Plytten 20
5265 YTRE ARNA

Plytten 20, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Plytten 20, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 307 / 436 i 1201
  • Grunnkrins: 1001 BRISTEINSLI
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Plytten

Plytten er ein veg i Bergen kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 37.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Plytten 20 5265 YTRE ARNA 60.4673, 5.4274 307 / 436
Plytten 21 5265 YTRE ARNA 60.4676, 5.4279 307 / 437
Plytten 22 5265 YTRE ARNA 60.4676, 5.4272 307 / 435
Plytten 23 5265 YTRE ARNA 60.4679, 5.4276 307 / 425
Plytten 24 5265 YTRE ARNA 60.4680, 5.4270 307 / 434
Plytten 25 5265 YTRE ARNA 60.4683, 5.4272 307 / 426
Plytten 26 5265 YTRE ARNA 60.4681, 5.4267 307 / 433
Plytten 27 5265 YTRE ARNA 60.4685, 5.4269 307 / 427
Plytten 28 5265 YTRE ARNA 60.4683, 5.4263 307 / 432
Plytten 29 5265 YTRE ARNA 60.4687, 5.4266 307 / 428
Plytten 30 5265 YTRE ARNA 60.4686, 5.4260 307 / 431
Plytten 31 5265 YTRE ARNA 60.4688, 5.4264 307 / 429
Plytten 32 5265 YTRE ARNA 60.4689, 5.4255 307 / 430
Plytten 33 5265 YTRE ARNA 60.4691, 5.4261 307 / 351
Plytten 37 5265 YTRE ARNA 60.4697, 5.4254 307 / 350

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken