Nordstrandvegen 79
5265 YTRE ARNA

Nordstrandvegen 79, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordstrandvegen 79, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 307 / 219 i 1201
  • Grunnkrins: 1001 BRISTEINSLI
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Nordstrandvegen

Nordstrandvegen er ein veg i Bergen kommune med 46 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordstrandvegen 1 5265 YTRE ARNA 60.4610, 5.4372 302 / 616
Nordstrandvegen 2 5265 YTRE ARNA 60.4613, 5.4366 307 / 82
Nordstrandvegen 3 5265 YTRE ARNA 60.4611, 5.4372 302 / 616
Nordstrandvegen 4 5265 YTRE ARNA 60.4614, 5.4365 307 / 4
Nordstrandvegen 5 5265 YTRE ARNA 60.4611, 5.4371 302 / 565
Nordstrandvegen 6 5265 YTRE ARNA 60.4616, 5.4365 307 / 3
Nordstrandvegen 7 5265 YTRE ARNA 60.4612, 5.4371 302 / 565
Nordstrandvegen 8 5265 YTRE ARNA 60.4616, 5.4361 307 / 5
Nordstrandvegen 9 5265 YTRE ARNA 60.4613, 5.4371 302 / 566
Nordstrandvegen 10 5265 YTRE ARNA 60.4617, 5.4362 307 / 6
Nordstrandvegen 11 5265 YTRE ARNA 60.4614, 5.4370 302 / 574
Nordstrandvegen 12 5265 YTRE ARNA 60.4619, 5.4361 307 / 240
Nordstrandvegen 13 5265 YTRE ARNA 60.4616, 5.4369 307 / 25
Nordstrandvegen 14 5265 YTRE ARNA 60.4621, 5.4356 307 / 11
Nordstrandvegen 15 5265 YTRE ARNA 60.4618, 5.4364 307 / 13
Nordstrandvegen 16 5265 YTRE ARNA 60.4621, 5.4353 307 / 59
Nordstrandvegen 18 5265 YTRE ARNA 60.4622, 5.4349 307 / 42
Nordstrandvegen 20 5265 YTRE ARNA 60.4623, 5.4346 307 / 60
Nordstrandvegen 21 5265 YTRE ARNA 60.4624, 5.4353 307 / 58
Nordstrandvegen 22 5265 YTRE ARNA 60.4624, 5.4342 307 / 34
Nordstrandvegen 23 5265 YTRE ARNA 60.4624, 5.4349 307 / 70
Nordstrandvegen 24 5265 YTRE ARNA 60.4625, 5.4340 307 / 30
Nordstrandvegen 25 5265 YTRE ARNA 60.4628, 5.4337 307 / 35
Nordstrandvegen 27 5265 YTRE ARNA 60.4630, 5.4335 307 / 51
Nordstrandvegen 28 5265 YTRE ARNA 60.4628, 5.4332 307 / 32
Nordstrandvegen 29 5265 YTRE ARNA 60.4631, 5.4331 307 / 41
Nordstrandvegen 30 5265 YTRE ARNA 60.4629, 5.4328 307 / 61
Nordstrandvegen 30A 5265 YTRE ARNA 60.4628, 5.4325 307 / 260
Nordstrandvegen 31 5265 YTRE ARNA 60.4632, 5.4329 307 / 183
Nordstrandvegen 32 5265 YTRE ARNA 60.4630, 5.4322 307 / 77
Nordstrandvegen 34 5265 YTRE ARNA 60.4638, 5.4311 307 / 87
Nordstrandvegen 35 5265 YTRE ARNA 60.4634, 5.4323 307 / 181
Nordstrandvegen 36 5265 YTRE ARNA 60.4641, 5.4308 307 / 112
Nordstrandvegen 37 5265 YTRE ARNA 60.4635, 5.4321 307 / 181
Nordstrandvegen 38 5265 YTRE ARNA 60.4642, 5.4301 307 / 148
Nordstrandvegen 39 5265 YTRE ARNA 60.4636, 5.4320 307 / 181
Nordstrandvegen 40 5265 YTRE ARNA 60.4644, 5.4300 307 / 132
Nordstrandvegen 41 5265 YTRE ARNA 60.4642, 5.4317 307 / 352
Nordstrandvegen 42 5265 YTRE ARNA 60.4647, 5.4295 307 / 120
Nordstrandvegen 43 5265 YTRE ARNA 60.4642, 5.4316 307 / 353
Nordstrandvegen 45 5265 YTRE ARNA 60.4644, 5.4313 307 / 228
Nordstrandvegen 47 5265 YTRE ARNA 60.4646, 5.4306 307 / 227
Nordstrandvegen 59 5265 YTRE ARNA 60.4654, 5.4287 307 / 447
Nordstrandvegen 70 5265 YTRE ARNA 60.4672, 5.4258 307 / 1
Nordstrandvegen 79 5265 YTRE ARNA 60.4682, 5.4255 307 / 219
Nordstrandvegen 80 5265 YTRE ARNA 60.4656, 5.4247 307 / 196

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken