Nordrevoll 24
5223 NESTTUN

Nordrevoll 24, 5223 NESTTUN er ei adresse i Bergen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordrevoll 24, 5223 NESTTUN:

  • Postnummer: 5223 NESTTUN
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 839 i 1201 Bergen
  • Grunnkrins: 1306 NORDREVOLL
  • Valkrins: 49 Nesttun valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Nordrevoll

Nordrevoll er ein veg i Bergen kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordrevoll 2 5223 NESTTUN 60.3178, 5.3689 45 / 30
Nordrevoll 2B 5223 NESTTUN 60.3179, 5.3689 45 / 119
Nordrevoll 3 5223 NESTTUN 60.3182, 5.3693 45 / 63
Nordrevoll 4 5223 NESTTUN 60.3180, 5.3686 45 / 116
Nordrevoll 4B 5223 NESTTUN 60.3181, 5.3685 45 / 115
Nordrevoll 5 5223 NESTTUN 60.3185, 5.3692 45 / 62
Nordrevoll 5A 5223 NESTTUN 60.3187, 5.3693 45 / 111
Nordrevoll 6 5223 NESTTUN 60.3181, 5.3681 45 / 59
Nordrevoll 6A 5223 NESTTUN 60.3180, 5.3679 45 / 110
Nordrevoll 7 5223 NESTTUN 60.3184, 5.3688 45 / 61
Nordrevoll 7A 5223 NESTTUN 60.3186, 5.3687 45 / 121
Nordrevoll 8 5223 NESTTUN 60.3178, 5.3676 45 / 58
Nordrevoll 9 5223 NESTTUN 60.3184, 5.3684 45 / 60
Nordrevoll 10 5223 NESTTUN 60.3176, 5.3670 44 / 70
Nordrevoll 11 5223 NESTTUN 60.3188, 5.3686 44 / 877
Nordrevoll 13 5223 NESTTUN 60.3188, 5.3682 44 / 521
Nordrevoll 14 5223 NESTTUN 60.3173, 5.3668 44 / 322
Nordrevoll 15 5223 NESTTUN 60.3185, 5.3678 44 / 522
Nordrevoll 17 5223 NESTTUN 60.3183, 5.3675 44 / 523
Nordrevoll 18 5223 NESTTUN 60.3169, 5.3669 44 / 836
Nordrevoll 19 5223 NESTTUN 60.3180, 5.3673 44 / 14
Nordrevoll 20 5223 NESTTUN 60.3171, 5.3672 44 / 837
Nordrevoll 22 5223 NESTTUN 60.3169, 5.3671 44 / 838
Nordrevoll 24 5223 NESTTUN 60.3167, 5.3670 44 / 839
Nordrevoll 25 5223 NESTTUN 60.3175, 5.3661 44 / 246
Nordrevoll 26 5223 NESTTUN 60.3168, 5.3666 44 / 840
Nordrevoll 27 5223 NESTTUN 60.3172, 5.3660 44 / 66
Nordrevoll 28 5223 NESTTUN 60.3165, 5.3667 44 / 852
Nordrevoll 29 5223 NESTTUN 60.3172, 5.3659 44 / 842
Nordrevoll 30 5223 NESTTUN 60.3164, 5.3667 44 / 852

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken