Timhøyen 12
5135 FLAKTVEIT

Timhøyen 12, 5135 FLAKTVEIT er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Timhøyen 12, 5135 FLAKTVEIT:

  • Postnummer: 5135 FLAKTVEIT
  • Gards-/bruksnummer: 206 / 216 i 1201
  • Grunnkrins: 923 FLAKTVEIT
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Timhøyen

Timhøyen er ein veg i Bergen kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Timhøyen 1 5135 FLAKTVEIT 60.4642, 5.3564 206 / 16
Timhøyen 3 5135 FLAKTVEIT 60.4644, 5.3562 206 / 13
Timhøyen 4 5135 FLAKTVEIT 60.4646, 5.3552 206 / 53
Timhøyen 6 5135 FLAKTVEIT 60.4651, 5.3559 206 / 60
Timhøyen 7 5135 FLAKTVEIT 60.4654, 5.3559 206 / 148
Timhøyen 8 5135 FLAKTVEIT 60.4652, 5.3554 206 / 761
Timhøyen 10 5135 FLAKTVEIT 60.4654, 5.3552 206 / 273
Timhøyen 11 5135 FLAKTVEIT 60.4658, 5.3555 206 / 147
Timhøyen 12 5135 FLAKTVEIT 60.4656, 5.3548 206 / 216
Timhøyen 14 5135 FLAKTVEIT 60.4659, 5.3547 206 / 113

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken