Gamlevegen 9B
5265 YTRE ARNA

Gamlevegen 9B, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamlevegen 9B, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 302 / 395 i 1201
  • Grunnkrins: 1003 FESTTANGEN
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Gamlevegen

Gamlevegen er ein veg i Bergen kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamlevegen 1 5265 YTRE ARNA 60.4526, 5.4459 302 / 160
Gamlevegen 1A 5265 YTRE ARNA 60.4528, 5.4458 302 / 258
Gamlevegen 1B 5265 YTRE ARNA 60.4527, 5.4458 302 / 257
Gamlevegen 2 5265 YTRE ARNA 60.4520, 5.4468 302 / 134
Gamlevegen 3 5265 YTRE ARNA 60.4522, 5.4462 302 / 155
Gamlevegen 4 5265 YTRE ARNA 60.4516, 5.4471 302 / 138
Gamlevegen 5 5265 YTRE ARNA 60.4519, 5.4463 302 / 189
Gamlevegen 6 5265 YTRE ARNA 60.4514, 5.4473 302 / 139
Gamlevegen 7 5265 YTRE ARNA 60.4517, 5.4465 302 / 197
Gamlevegen 8 5265 YTRE ARNA 60.4510, 5.4475 302 / 404
Gamlevegen 9 5265 YTRE ARNA 60.4514, 5.4463 302 / 196
Gamlevegen 9A 5265 YTRE ARNA 60.4517, 5.4460 302 / 396
Gamlevegen 9B 5265 YTRE ARNA 60.4520, 5.4457 302 / 395
Gamlevegen 11 5265 YTRE ARNA 60.4512, 5.4467 302 / 192
Gamlevegen 13 5265 YTRE ARNA 60.4510, 5.4468 302 / 340
Gamlevegen 15 5265 YTRE ARNA 60.4508, 5.4468 302 / 341
Gamlevegen 17 5265 YTRE ARNA 60.4505, 5.4467 302 / 335
Gamlevegen 19 5265 YTRE ARNA 60.4503, 5.4469 302 / 334
Gamlevegen 21 5265 YTRE ARNA 60.4501, 5.4468 302 / 333
Gamlevegen 22 5265 YTRE ARNA 60.4498, 5.4481 302 / 472
Gamlevegen 23 5265 YTRE ARNA 60.4499, 5.4468 302 / 338
Gamlevegen 24 5265 YTRE ARNA 60.4495, 5.4480 302 / 474
Gamlevegen 25 5265 YTRE ARNA 60.4496, 5.4469 302 / 337
Gamlevegen 25B 5265 YTRE ARNA 60.4494, 5.4468 302 / 512
Gamlevegen 26 5265 YTRE ARNA 60.4493, 5.4480 302 / 473
Gamlevegen 27 5265 YTRE ARNA 60.4491, 5.4470 302 / 336
Gamlevegen 28 5265 YTRE ARNA 60.4490, 5.4480 302 / 475
Gamlevegen 29 5265 YTRE ARNA 60.4489, 5.4470 302 / 343
Gamlevegen 30 5265 YTRE ARNA 60.4488, 5.4478 302 / 476
Gamlevegen 31 5265 YTRE ARNA 60.4486, 5.4471 302 / 408
Gamlevegen 32 5265 YTRE ARNA 60.4485, 5.4477 302 / 331
Gamlevegen 33 5265 YTRE ARNA 60.4484, 5.4472 302 / 414
Gamlevegen 34 5265 YTRE ARNA 60.4483, 5.4479 302 / 330
Gamlevegen 36 5265 YTRE ARNA 60.4481, 5.4477 302 / 329
Gamlevegen 38 5265 YTRE ARNA 60.4478, 5.4478 302 / 332
Gamlevegen 40A 5265 YTRE ARNA 60.4476, 5.4478 302 / 347
Gamlevegen 40B 5265 YTRE ARNA 60.4476, 5.4478 302 / 691
Gamlevegen 42 5265 YTRE ARNA 60.4474, 5.4480 302 / 417
Gamlevegen 44 5265 YTRE ARNA 60.4471, 5.4481 302 / 416
Gamlevegen 46 5265 YTRE ARNA 60.4469, 5.4483 302 / 430
Gamlevegen 48 5265 YTRE ARNA 60.4466, 5.4484 302 / 429

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken