Fjellsdalen 7
5155 BØNES

Fjellsdalen 7, 5155 BØNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjellsdalen 7, 5155 BØNES:

  • Postnummer: 5155 BØNES
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 1613 i 1201
  • Grunnkrins: 1703 BØNESSKOGEN
  • Valkrins: 9 Bønes valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7140107 Bønes
  • Tettstad: Bergen

Fjellsdalen

Fjellsdalen er ein veg i Bergen kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellsdalen 1 5155 BØNES 60.3316, 5.2967 20 / 700
Fjellsdalen 3 5155 BØNES 60.3322, 5.2968 20 / 699
Fjellsdalen 5 5155 BØNES 60.3327, 5.2970 20 / 698
Fjellsdalen 7 5155 BØNES 60.3334, 5.2962 20 / 1613
Fjellsdalen 9 5155 BØNES 60.3340, 5.2961 20 / 1076
Fjellsdalen 11 5155 BØNES 60.3353, 5.2953 20 / 418
Fjellsdalen 13 5155 BØNES 60.3356, 5.2953 20 / 1708
Fjellsdalen 15 5155 BØNES 60.3357, 5.2942 20 / 1610

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken