Breimyra 68B
5134 FLAKTVEIT

Breimyra 68B, 5134 FLAKTVEIT er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Breimyra 68B, 5134 FLAKTVEIT:

  • Postnummer: 5134 FLAKTVEIT
  • Gards-/bruksnummer: 205 / 28 i 1201
  • Grunnkrins: 927 FLAKTVEITLEITET
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Breimyra

Breimyra er ein veg i Bergen kommune med 132 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 258.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Breimyra 2 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3676 206 / 292
Breimyra 4 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3677 206 / 293
Breimyra 6 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3678 206 / 294
Breimyra 8 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3679 206 / 295
Breimyra 9 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3660 206 / 835
Breimyra 10 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3681 206 / 296
Breimyra 12 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3682 206 / 297
Breimyra 14 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3688 206 / 298
Breimyra 16 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3689 206 / 299
Breimyra 18 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3687 206 / 301
Breimyra 20 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3686 206 / 300
Breimyra 22 5134 FLAKTVEIT 60.4596, 5.3690 206 / 315
Breimyra 24 5134 FLAKTVEIT 60.4596, 5.3689 206 / 314
Breimyra 26 5134 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3686 206 / 313
Breimyra 28 5134 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3685 206 / 312
Breimyra 30 5134 FLAKTVEIT 60.4598, 5.3683 206 / 311
Breimyra 32 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3683 206 / 310
Breimyra 34 5134 FLAKTVEIT 60.4601, 5.3682 206 / 309
Breimyra 36 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3681 206 / 308
Breimyra 38 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3678 206 / 307
Breimyra 40 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3677 206 / 306
Breimyra 42 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3674 206 / 305
Breimyra 44 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3673 206 / 304
Breimyra 46 5134 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3670 206 / 303
Breimyra 48 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3669 206 / 302
Breimyra 50 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3667 206 / 794
Breimyra 52 5134 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3692 206 / 281
Breimyra 54 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3695 206 / 281
Breimyra 56 5134 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3697 206 / 281
Breimyra 58 5134 FLAKTVEIT 60.4601, 5.3700 206 / 281
Breimyra 60 5134 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3702 206 / 281
Breimyra 62 5134 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3702 206 / 281
Breimyra 64 5134 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3701 206 / 281
Breimyra 66 5134 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3701 206 / 281
Breimyra 68 5134 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3700 206 / 281
Breimyra 68A 5134 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3679 206 / 837
Breimyra 68B 5134 FLAKTVEIT 60.4585, 5.3668 205 / 28
Breimyra 70 5134 FLAKTVEIT 60.4598, 5.3674 206 / 317
Breimyra 72 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3672 206 / 317
Breimyra 74 5134 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3665 206 / 317
Breimyra 76 5134 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3661 206 / 317
Breimyra 78 5134 FLAKTVEIT 60.4599, 5.3655 206 / 317
Breimyra 80 5134 FLAKTVEIT 60.4598, 5.3652 206 / 317
Breimyra 82 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3657 206 / 317
Breimyra 84 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3655 206 / 317
Breimyra 86 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3652 206 / 317
Breimyra 88 5134 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3649 206 / 317
Breimyra 90 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3650 206 / 583
Breimyra 92 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3637 206 / 661
Breimyra 94 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3636 206 / 662
Breimyra 96 5134 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3634 206 / 663
Breimyra 98 5134 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3633 206 / 664
Breimyra 100 5134 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3629 206 / 665
Breimyra 102 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3631 206 / 666
Breimyra 104 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3632 206 / 667
Breimyra 106 5134 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3633 206 / 668
Breimyra 108 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3627 206 / 669
Breimyra 110 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3626 206 / 670
Breimyra 112 5134 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3626 206 / 671
Breimyra 114 5134 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3625 206 / 672
Breimyra 116 5134 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3624 206 / 673
Breimyra 118 5134 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3624 206 / 674
Breimyra 120 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3621 206 / 568
Breimyra 122 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3620 206 / 569
Breimyra 124 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3619 206 / 570
Breimyra 126 5134 FLAKTVEIT 60.4616, 5.3618 206 / 571
Breimyra 128 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3627 206 / 675
Breimyra 130 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3627 206 / 676
Breimyra 132 5134 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3629 206 / 677
Breimyra 134 5134 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3629 206 / 678
Breimyra 136 5134 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3630 206 / 679
Breimyra 138 5134 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3631 206 / 680
Breimyra 140 5134 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3633 206 / 681
Breimyra 142 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3634 206 / 682
Breimyra 144 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3635 206 / 683
Breimyra 146 5134 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3636 206 / 684
Breimyra 148 5134 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3637 206 / 685
Breimyra 150 5134 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3638 206 / 686
Breimyra 152 5134 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3642 206 / 317
Breimyra 154 5134 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3638 206 / 317
Breimyra 156 5134 FLAKTVEIT 60.4618, 5.3630 206 / 317
Breimyra 158 5134 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3627 206 / 317
Breimyra 160 5134 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3624 206 / 317
Breimyra 162 5134 FLAKTVEIT 60.4624, 5.3623 206 / 317
Breimyra 164 5134 FLAKTVEIT 60.4624, 5.3610 206 / 440
Breimyra 166 5134 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3611 206 / 440
Breimyra 168 5134 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3612 206 / 440
Breimyra 170 5134 FLAKTVEIT 60.4622, 5.3612 206 / 440
Breimyra 172 5134 FLAKTVEIT 60.4622, 5.3613 206 / 440
Breimyra 174 5134 FLAKTVEIT 60.4622, 5.3614 206 / 440
Breimyra 176 5134 FLAKTVEIT 60.4621, 5.3616 206 / 572
Breimyra 178 5134 FLAKTVEIT 60.4620, 5.3617 206 / 573
Breimyra 180 5134 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3618 206 / 574
Breimyra 182 5134 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3618 206 / 575
Breimyra 184 5134 FLAKTVEIT 60.4618, 5.3619 206 / 576
Breimyra 186 5134 FLAKTVEIT 60.4618, 5.3619 206 / 577
Breimyra 188 5134 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3616 206 / 578
Breimyra 190 5134 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3615 206 / 579
Breimyra 192 5134 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3614 206 / 580
Breimyra 194 5134 FLAKTVEIT 60.4618, 5.3614 206 / 581
Breimyra 196 5134 FLAKTVEIT 60.4622, 5.3608 206 / 440
Breimyra 198 5134 FLAKTVEIT 60.4622, 5.3607 206 / 440
Breimyra 200 5134 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3606 206 / 440
Breimyra 202 5134 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3605 206 / 440
Breimyra 204 5134 FLAKTVEIT 60.4624, 5.3604 206 / 440
Breimyra 206 5134 FLAKTVEIT 60.4624, 5.3604 206 / 440
Breimyra 208 5134 FLAKTVEIT 60.4625, 5.3602 206 / 440
Breimyra 210 5134 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3601 206 / 440
Breimyra 212 5134 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3600 206 / 440
Breimyra 214 5134 FLAKTVEIT 60.4627, 5.3599 206 / 440
Breimyra 216 5134 FLAKTVEIT 60.4627, 5.3599 206 / 440
Breimyra 218 5134 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3598 206 / 440
Breimyra 220 5134 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3608 206 / 440
Breimyra 222 5134 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3607 206 / 440
Breimyra 224 5134 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3606 206 / 440
Breimyra 226 5134 FLAKTVEIT 60.4627, 5.3605 206 / 440
Breimyra 228 5134 FLAKTVEIT 60.4627, 5.3604 206 / 440
Breimyra 230 5134 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3604 206 / 440
Breimyra 232 5134 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3596 206 / 440
Breimyra 234 5134 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3597 206 / 440
Breimyra 236 5134 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3599 206 / 440
Breimyra 238 5134 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3600 206 / 440
Breimyra 240 5134 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3601 206 / 440
Breimyra 242 5134 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3602 206 / 440
Breimyra 244 5134 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3606 206 / 440
Breimyra 246 5134 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3607 206 / 440
Breimyra 248 5134 FLAKTVEIT 60.4629, 5.3608 206 / 440
Breimyra 250 5134 FLAKTVEIT 60.4629, 5.3609 206 / 440
Breimyra 252 5134 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3610 206 / 440
Breimyra 254 5134 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3610 206 / 440
Breimyra 256 5134 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3620 206 / 317
Breimyra 258 5134 FLAKTVEIT 60.4629, 5.3617 206 / 317

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken