Eikåslia 32C
5131 NYBORG

Eikåslia 32C, 5131 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eikåslia 32C, 5131 NYBORG:

  • Postnummer: 5131 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 202 / 112 i 1201
  • Grunnkrins: 907 BLINDHEIM
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Eikåslia

Eikåslia er ein veg i Bergen kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eikåslia 1 5131 NYBORG 60.4834, 5.3546 202 / 90
Eikåslia 2 5131 NYBORG 60.4837, 5.3545 202 / 115
Eikåslia 3 5131 NYBORG 60.4833, 5.3549 202 / 91
Eikåslia 4 5131 NYBORG 60.4835, 5.3556 202 / 118
Eikåslia 5 5131 NYBORG 60.4833, 5.3553 202 / 92
Eikåslia 6 5131 NYBORG 60.4836, 5.3552 202 / 117
Eikåslia 7 5131 NYBORG 60.4832, 5.3557 202 / 93
Eikåslia 8 5131 NYBORG 60.4837, 5.3549 202 / 116
Eikåslia 9 5131 NYBORG 60.4831, 5.3561 202 / 94
Eikåslia 10 5131 NYBORG 60.4839, 5.3547 202 / 114
Eikåslia 11 5131 NYBORG 60.4830, 5.3565 202 / 95
Eikåslia 12 5131 NYBORG 60.4841, 5.3545 202 / 113
Eikåslia 13 5131 NYBORG 60.4828, 5.3568 202 / 100
Eikåslia 15 5131 NYBORG 60.4827, 5.3571 202 / 101
Eikåslia 17 5131 NYBORG 60.4825, 5.3573 202 / 102
Eikåslia 18 5131 NYBORG 60.4839, 5.3552 202 / 122
Eikåslia 19 5131 NYBORG 60.4823, 5.3576 202 / 103
Eikåslia 20 5131 NYBORG 60.4838, 5.3554 202 / 121
Eikåslia 21 5131 NYBORG 60.4821, 5.3578 202 / 104
Eikåslia 22 5131 NYBORG 60.4837, 5.3557 202 / 120
Eikåslia 24 5131 NYBORG 60.4835, 5.3561 202 / 119
Eikåslia 26 5131 NYBORG 60.4836, 5.3567 202 / 30
Eikåslia 28 5131 NYBORG 60.4831, 5.3571 202 / 51
Eikåslia 30 5131 NYBORG 60.4828, 5.3575 202 / 54
Eikåslia 32A 5131 NYBORG 60.4826, 5.3579 202 / 110
Eikåslia 32B 5131 NYBORG 60.4824, 5.3581 202 / 111
Eikåslia 32C 5131 NYBORG 60.4821, 5.3583 202 / 112
Eikåslia 36 5131 NYBORG 60.4819, 5.3575 202 / 105
Eikåslia 38 5131 NYBORG 60.4821, 5.3573 202 / 106
Eikåslia 40 5131 NYBORG 60.4824, 5.3570 202 / 107

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken