Bruraleitet 3
5265 YTRE ARNA

Bruraleitet 3, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bruraleitet 3, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 306 / 157 i 1201
  • Grunnkrins: 1004 GAUPÅS
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Bruraleitet

Bruraleitet er ein veg i Bergen kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bruraleitet 2 5265 YTRE ARNA 60.4547, 5.4203 306 / 124
Bruraleitet 3 5265 YTRE ARNA 60.4550, 5.4201 306 / 157
Bruraleitet 4 5265 YTRE ARNA 60.4547, 5.4198 306 / 101
Bruraleitet 5 5265 YTRE ARNA 60.4551, 5.4194 306 / 169
Bruraleitet 6 5265 YTRE ARNA 60.4546, 5.4194 306 / 123
Bruraleitet 8 5265 YTRE ARNA 60.4546, 5.4190 306 / 102
Bruraleitet 9 5265 YTRE ARNA 60.4549, 5.4187 306 / 89
Bruraleitet 10 5265 YTRE ARNA 60.4544, 5.4186 306 / 100
Bruraleitet 11 5265 YTRE ARNA 60.4548, 5.4182 306 / 83
Bruraleitet 13 5265 YTRE ARNA 60.4551, 5.4182 306 / 187
Bruraleitet 14 5265 YTRE ARNA 60.4548, 5.4173 306 / 96
Bruraleitet 15 5265 YTRE ARNA 60.4552, 5.4176 306 / 118
Bruraleitet 16 5265 YTRE ARNA 60.4550, 5.4171 306 / 90
Bruraleitet 17 5265 YTRE ARNA 60.4556, 5.4177 306 / 198
Bruraleitet 18 5265 YTRE ARNA 60.4552, 5.4170 306 / 177
Bruraleitet 20 5265 YTRE ARNA 60.4557, 5.4172 306 / 195

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken