Geitskaret 73
5109 HYLKJE

Geitskaret 73, 5109 HYLKJE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Geitskaret 73, 5109 HYLKJE:

  • Postnummer: 5109 HYLKJE
  • Gards-/bruksnummer: 197 / 132 i 1201
  • Grunnkrins: 903 HYLKJE
  • Valkrins: 29 Hordvik valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad:

Geitskaret

Geitskaret er ein veg i Bergen kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 24 til 82.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Geitskaret 24 5109 HYLKJE 60.5076, 5.3616 197 / 9
Geitskaret 61 5109 HYLKJE 60.5057, 5.3675 197 / 152
Geitskaret 63 5109 HYLKJE 60.5057, 5.3681 197 / 67
Geitskaret 69 5109 HYLKJE 60.5068, 5.3689 197 / 76
Geitskaret 73 5109 HYLKJE 60.5064, 5.3704 197 / 132
Geitskaret 81 5109 HYLKJE 60.5083, 5.3693 197 / 35
Geitskaret 82 5109 HYLKJE 60.5084, 5.3688 197 / 44

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken