Øvre Kråkenes 213B
5152 BØNES

Øvre Kråkenes 213B, 5152 BØNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Kråkenes 213B, 5152 BØNES:

  • Postnummer: 5152 BØNES
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 1249 i 1201
  • Grunnkrins: 1703 BØNESSKOGEN
  • Valkrins: 9 Bønes valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7140107 Bønes
  • Tettstad: Bergen

Øvre Kråkenes

Øvre Kråkenes er ein veg i Bergen kommune med 150 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 251.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Kråkenes 15 5152 BØNES 60.3399, 5.3272 16 / 49
Øvre Kråkenes 17 5152 BØNES 60.3405, 5.3272 16 / 50
Øvre Kråkenes 18 5152 BØNES 60.3379, 5.3248 19 / 106
Øvre Kråkenes 20 5152 BØNES 60.3381, 5.3246 19 / 131
Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES 60.3396, 5.3238 16 / 35
Øvre Kråkenes 41 5152 BØNES 60.3393, 5.3183 19 / 161
Øvre Kråkenes 43 5152 BØNES 60.3391, 5.3184 19 / 316
Øvre Kråkenes 49 5152 BØNES 60.3390, 5.3202 19 / 329
Øvre Kråkenes 51 5152 BØNES 60.3385, 5.3201 19 / 293
Øvre Kråkenes 61 5152 BØNES 60.3389, 5.3179 19 / 353
Øvre Kråkenes 63A 5152 BØNES 60.3386, 5.3175 19 / 354
Øvre Kråkenes 63B 5152 BØNES 60.3386, 5.3174 19 / 355
Øvre Kråkenes 63C 5152 BØNES 60.3385, 5.3173 19 / 355
Øvre Kråkenes 64 5152 BØNES 60.3373, 5.3188 19 / 363
Øvre Kråkenes 65A 5152 BØNES 60.3383, 5.3174 19 / 356
Øvre Kråkenes 65B 5152 BØNES 60.3382, 5.3174 19 / 399
Øvre Kråkenes 66 5152 BØNES 60.3370, 5.3180 19 / 364
Øvre Kråkenes 67 5152 BØNES 60.3379, 5.3193 19 / 344
Øvre Kråkenes 68A 5152 BØNES 60.3369, 5.3176 19 / 396
Øvre Kråkenes 68B 5152 BØNES 60.3368, 5.3175 19 / 391
Øvre Kråkenes 69 5152 BØNES 60.3380, 5.3179 19 / 64
Øvre Kråkenes 69A 5152 BØNES 60.3378, 5.3180 19 / 403
Øvre Kråkenes 69B 5152 BØNES 60.3379, 5.3180 19 / 403
Øvre Kråkenes 69D 5152 BØNES 60.3376, 5.3176 19 / 358
Øvre Kråkenes 69E 5152 BØNES 60.3376, 5.3180 19 / 359
Øvre Kråkenes 69F 5152 BØNES 60.3379, 5.3175 19 / 402
Øvre Kråkenes 69G 5152 BØNES 60.3378, 5.3175 19 / 402
Øvre Kråkenes 70 5152 BØNES 60.3367, 5.3173 19 / 177
Øvre Kråkenes 71 5152 BØNES 60.3379, 5.3170 19 / 142
Øvre Kråkenes 71A 5152 BØNES 60.3375, 5.3172 19 / 351
Øvre Kråkenes 71B 5152 BØNES 60.3376, 5.3172 19 / 351
Øvre Kråkenes 71C 5152 BØNES 60.3376, 5.3169 19 / 351
Øvre Kråkenes 71D 5152 BØNES 60.3377, 5.3169 19 / 351
Øvre Kråkenes 73 5152 BØNES 60.3393, 5.3178 19 / 121
Øvre Kråkenes 75 5152 BØNES 60.3392, 5.3177 19 / 361
Øvre Kråkenes 77 5152 BØNES 60.3390, 5.3173 19 / 186
Øvre Kråkenes 78 5152 BØNES 60.3368, 5.3165 19 / 289
Øvre Kråkenes 79 5152 BØNES 60.3388, 5.3170 19 / 327
Øvre Kråkenes 79A 5152 BØNES 60.3388, 5.3169 19 / 185
Øvre Kråkenes 80 5152 BØNES 60.3369, 5.3167 19 / 44
Øvre Kråkenes 81 5152 BØNES 60.3385, 5.3168 19 / 174
Øvre Kråkenes 82 5152 BØNES 60.3371, 5.3171 19 / 290
Øvre Kråkenes 83 5152 BØNES 60.3383, 5.3166 19 / 158
Øvre Kråkenes 84 5152 BØNES 60.3373, 5.3176 19 / 362
Øvre Kråkenes 85 5152 BØNES 60.3381, 5.3164 19 / 159
Øvre Kråkenes 85B 5152 BØNES 60.3379, 5.3165 19 / 335
Øvre Kråkenes 85C 5152 BØNES 60.3378, 5.3165 19 / 394
Øvre Kråkenes 86 5152 BØNES 60.3373, 5.3178 19 / 389
Øvre Kråkenes 87 5152 BØNES 60.3382, 5.3159 19 / 160
Øvre Kråkenes 89 5152 BØNES 60.3376, 5.3155 19 / 304
Øvre Kråkenes 89A 5152 BØNES 60.3375, 5.3152 19 / 303
Øvre Kråkenes 89B 5152 BØNES 60.3373, 5.3157 19 / 311
Øvre Kråkenes 89C 5152 BØNES 60.3376, 5.3161 19 / 302
Øvre Kråkenes 91 5152 BØNES 60.3373, 5.3163 19 / 230
Øvre Kråkenes 91A 5152 BØNES 60.3371, 5.3162 19 / 251
Øvre Kråkenes 91B 5152 BØNES 60.3371, 5.3160 19 / 279
Øvre Kråkenes 93 5152 BØNES 60.3370, 5.3156 19 / 209
Øvre Kråkenes 95 5152 BØNES 60.3372, 5.3153 19 / 39
Øvre Kråkenes 97 5152 BØNES 60.3367, 5.3155 20 / 33
Øvre Kråkenes 97A 5152 BØNES 60.3369, 5.3151 20 / 344
Øvre Kråkenes 98 5152 BØNES 60.3365, 5.3164 20 / 1269
Øvre Kråkenes 100 5152 BØNES 60.3364, 5.3163 20 / 1730
Øvre Kråkenes 101A 5152 BØNES 60.3363, 5.3153 20 / 1056
Øvre Kråkenes 101B 5152 BØNES 60.3364, 5.3152 20 / 47
Øvre Kråkenes 102 5152 BØNES 60.3360, 5.3160 20 / 1272
Øvre Kråkenes 105 5152 BØNES 60.3358, 5.3142 20 / 6
Øvre Kråkenes 105A 5152 BØNES 60.3365, 5.3145 20 / 257
Øvre Kråkenes 111 5152 BØNES 60.3355, 5.3131 20 / 1416
Øvre Kråkenes 113 5152 BØNES 60.3350, 5.3110 20 / 1500
Øvre Kråkenes 115 5152 BØNES 60.3344, 5.3104 20 / 1702
Øvre Kråkenes 150 5152 BØNES 60.3323, 5.3065 20 / 1459
Øvre Kråkenes 152 5152 BØNES 60.3322, 5.3065 20 / 1458
Øvre Kråkenes 154 5152 BØNES 60.3322, 5.3062 20 / 1457
Øvre Kråkenes 156 5152 BØNES 60.3321, 5.3060 20 / 1456
Øvre Kråkenes 158 5152 BØNES 60.3320, 5.3059 20 / 1455
Øvre Kråkenes 160 5152 BØNES 60.3320, 5.3058 20 / 1454
Øvre Kråkenes 162 5152 BØNES 60.3319, 5.3057 20 / 1453
Øvre Kråkenes 164 5152 BØNES 60.3319, 5.3056 20 / 1452
Øvre Kråkenes 166 5152 BØNES 60.3321, 5.3065 20 / 1451
Øvre Kråkenes 168 5152 BØNES 60.3320, 5.3065 20 / 1450
Øvre Kråkenes 171 5152 BØNES 60.3329, 5.3069 20 / 1521
Øvre Kråkenes 172 5152 BØNES 60.3319, 5.3063 20 / 1448
Øvre Kråkenes 173 5152 BØNES 60.3329, 5.3067 20 / 1520
Øvre Kråkenes 174 5152 BØNES 60.3317, 5.3059 20 / 1447
Øvre Kråkenes 175 5152 BØNES 60.3328, 5.3067 20 / 1519
Øvre Kråkenes 176 5152 BØNES 60.3317, 5.3058 20 / 1446
Øvre Kråkenes 177 5152 BØNES 60.3331, 5.3064 20 / 1512
Øvre Kråkenes 178 5152 BØNES 60.3316, 5.3056 20 / 1445
Øvre Kråkenes 179 5152 BØNES 60.3330, 5.3063 20 / 1511
Øvre Kråkenes 180 5152 BØNES 60.3318, 5.3068 20 / 1444
Øvre Kråkenes 181 5152 BØNES 60.3330, 5.3063 20 / 1510
Øvre Kråkenes 182 5152 BØNES 60.3317, 5.3066 20 / 1443
Øvre Kråkenes 183 5152 BØNES 60.3329, 5.3062 20 / 1509
Øvre Kråkenes 184 5152 BØNES 60.3317, 5.3065 20 / 1442
Øvre Kråkenes 185 5152 BØNES 60.3328, 5.3061 20 / 1508
Øvre Kråkenes 186 5152 BØNES 60.3316, 5.3064 20 / 1441
Øvre Kråkenes 187 5152 BØNES 60.3327, 5.3060 20 / 1507
Øvre Kråkenes 188 5152 BØNES 60.3316, 5.3063 20 / 1440
Øvre Kråkenes 189 5152 BØNES 60.3327, 5.3059 20 / 1506
Øvre Kråkenes 190 5152 BØNES 60.3315, 5.3061 20 / 1439
Øvre Kråkenes 191 5152 BØNES 60.3326, 5.3058 20 / 1505
Øvre Kråkenes 192 5152 BØNES 60.3315, 5.3059 20 / 1438
Øvre Kråkenes 194 5152 BØNES 60.3314, 5.3058 20 / 1437
Øvre Kråkenes 196 5152 BØNES 60.3314, 5.3057 20 / 1436
Øvre Kråkenes 198 5152 BØNES 60.3313, 5.3054 20 / 1435
Øvre Kråkenes 200 5152 BØNES 60.3313, 5.3052 20 / 1434
Øvre Kråkenes 201 5152 BØNES 60.3323, 5.3050 20 / 1253
Øvre Kråkenes 202 5152 BØNES 60.3313, 5.3050 20 / 1433
Øvre Kråkenes 203 5152 BØNES 60.3322, 5.3044 20 / 1252
Øvre Kråkenes 204 5152 BØNES 60.3317, 5.3052 20 / 176
Øvre Kråkenes 205 5152 BØNES 60.3321, 5.3040 20 / 1251
Øvre Kråkenes 206 5152 BØNES 60.3314, 5.3048 20 / 1432
Øvre Kråkenes 207 5152 BØNES 60.3317, 5.3033 20 / 1079
Øvre Kråkenes 208 5152 BØNES 60.3315, 5.3047 20 / 1431
Øvre Kråkenes 209A 5152 BØNES 60.3318, 5.3042 20 / 1249
Øvre Kråkenes 209B 5152 BØNES 60.3319, 5.3043 20 / 1249
Øvre Kråkenes 210 5152 BØNES 60.3316, 5.3046 20 / 1430
Øvre Kråkenes 211A 5152 BØNES 60.3320, 5.3045 20 / 1249
Øvre Kråkenes 211B 5152 BØNES 60.3320, 5.3046 20 / 1249
Øvre Kråkenes 213A 5152 BØNES 60.3321, 5.3049 20 / 1249
Øvre Kråkenes 213B 5152 BØNES 60.3321, 5.3050 20 / 1249
Øvre Kråkenes 213C 5152 BØNES 60.3320, 5.3049 20 / 1249
Øvre Kråkenes 213D 5152 BØNES 60.3321, 5.3051 20 / 1249
Øvre Kråkenes 214 5152 BØNES 60.3314, 5.3041 20 / 1275
Øvre Kråkenes 216 5152 BØNES 60.3313, 5.3044 20 / 1258
Øvre Kråkenes 217 5152 BØNES 60.3321, 5.3040 20 / 1251
Øvre Kråkenes 217B 5152 BØNES 60.3323, 5.3045 20 / 1252
Øvre Kråkenes 218 5152 BØNES 60.3311, 5.3039 20 / 1289
Øvre Kråkenes 219 5152 BØNES 60.3325, 5.3054 20 / 1343
Øvre Kråkenes 223 5152 BØNES 60.3330, 5.3050 20 / 345
Øvre Kråkenes 225 5152 BØNES 60.3328, 5.3051 20 / 197
Øvre Kråkenes 227 5152 BØNES 60.3326, 5.3046 20 / 36
Øvre Kråkenes 228 5152 BØNES 60.3304, 5.3030 20 / 200
Øvre Kråkenes 229 5152 BØNES 60.3325, 5.3042 20 / 1284
Øvre Kråkenes 230 5152 BØNES 60.3306, 5.3032 20 / 1465
Øvre Kråkenes 231 5152 BØNES 60.3325, 5.3041 20 / 1283
Øvre Kråkenes 232A 5152 BØNES 60.3307, 5.3034 20 / 199
Øvre Kråkenes 232B 5152 BØNES 60.3308, 5.3035 20 / 199
Øvre Kråkenes 233 5152 BØNES 60.3324, 5.3037 20 / 1255
Øvre Kråkenes 234 5152 BØNES 60.3310, 5.3032 20 / 1533
Øvre Kråkenes 235 5152 BØNES 60.3322, 5.3033 20 / 1256
Øvre Kråkenes 236 5152 BØNES 60.3312, 5.3033 20 / 1287
Øvre Kråkenes 237 5152 BØNES 60.3320, 5.3029 20 / 1274
Øvre Kråkenes 238 5152 BØNES 60.3309, 5.3030 20 / 1257
Øvre Kråkenes 239A 5152 BØNES 60.3318, 5.3028 20 / 1285
Øvre Kråkenes 239B 5152 BØNES 60.3317, 5.3027 20 / 1285
Øvre Kråkenes 240 5152 BØNES 60.3308, 5.3028 20 / 1534
Øvre Kråkenes 241 5152 BØNES 60.3315, 5.3028 20 / 1286
Øvre Kråkenes 250 5152 BØNES 60.3300, 5.3014 20 / 827
Øvre Kråkenes 251 5152 BØNES 60.3297, 5.3005 20 / 827

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken