Flaktveitrinden 87B
5135 FLAKTVEIT

Flaktveitrinden 87B, 5135 FLAKTVEIT er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Flaktveitrinden 87B, 5135 FLAKTVEIT:

  • Postnummer: 5135 FLAKTVEIT
  • Gards-/bruksnummer: 206 / 841 i 1201
  • Grunnkrins: 924 FLAKTVEITRINDEN
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Flaktveitrinden

Flaktveitrinden er ein veg i Bergen kommune med 73 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 87.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Flaktveitrinden 1 5135 FLAKTVEIT 60.4637, 5.3473 207 / 39
Flaktveitrinden 3 5135 FLAKTVEIT 60.4638, 5.3477 207 / 55
Flaktveitrinden 4 5135 FLAKTVEIT 60.4641, 5.3475 207 / 45
Flaktveitrinden 4B 5135 FLAKTVEIT 60.4640, 5.3477 207 / 216
Flaktveitrinden 5 5135 FLAKTVEIT 60.4637, 5.3478 207 / 72
Flaktveitrinden 6 5135 FLAKTVEIT 60.4640, 5.3486 207 / 33
Flaktveitrinden 7A 5135 FLAKTVEIT 60.4637, 5.3482 207 / 211
Flaktveitrinden 7B 5135 FLAKTVEIT 60.4636, 5.3484 207 / 316
Flaktveitrinden 8 5135 FLAKTVEIT 60.4639, 5.3489 207 / 34
Flaktveitrinden 9 5135 FLAKTVEIT 60.4635, 5.3488 207 / 4
Flaktveitrinden 10 5135 FLAKTVEIT 60.4641, 5.3497 206 / 47
Flaktveitrinden 11A 5135 FLAKTVEIT 60.4634, 5.3492 206 / 840
Flaktveitrinden 11B 5135 FLAKTVEIT 60.4633, 5.3494 206 / 18
Flaktveitrinden 12 5135 FLAKTVEIT 60.4639, 5.3502 206 / 68
Flaktveitrinden 14 5135 FLAKTVEIT 60.4638, 5.3495 206 / 11
Flaktveitrinden 15 5135 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3519 206 / 124
Flaktveitrinden 16 5135 FLAKTVEIT 60.4636, 5.3501 206 / 20
Flaktveitrinden 17 5135 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3522 206 / 126
Flaktveitrinden 18 5135 FLAKTVEIT 60.4635, 5.3506 206 / 21
Flaktveitrinden 20A 5135 FLAKTVEIT 60.4633, 5.3515 206 / 22
Flaktveitrinden 20B 5135 FLAKTVEIT 60.4634, 5.3512 206 / 856
Flaktveitrinden 21 5135 FLAKTVEIT 60.4629, 5.3514 206 / 122
Flaktveitrinden 22 5135 FLAKTVEIT 60.4637, 5.3513 206 / 74
Flaktveitrinden 23 5135 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3509 206 / 120
Flaktveitrinden 24 5135 FLAKTVEIT 60.4638, 5.3508 206 / 75
Flaktveitrinden 25 5135 FLAKTVEIT 60.4631, 5.3504 206 / 118
Flaktveitrinden 26 5135 FLAKTVEIT 60.4641, 5.3504 206 / 76
Flaktveitrinden 27 5135 FLAKTVEIT 60.4632, 5.3500 206 / 49
Flaktveitrinden 28 5135 FLAKTVEIT 60.4640, 5.3513 206 / 77
Flaktveitrinden 29 5135 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3498 206 / 35
Flaktveitrinden 30 5135 FLAKTVEIT 60.4640, 5.3518 206 / 135
Flaktveitrinden 31 5135 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3501 206 / 117
Flaktveitrinden 32 5135 FLAKTVEIT 60.4638, 5.3520 206 / 161
Flaktveitrinden 33 5135 FLAKTVEIT 60.4627, 5.3506 206 / 119
Flaktveitrinden 35 5135 FLAKTVEIT 60.4627, 5.3511 206 / 121
Flaktveitrinden 37 5135 FLAKTVEIT 60.4625, 5.3516 206 / 123
Flaktveitrinden 38 5135 FLAKTVEIT 60.4633, 5.3519 206 / 12
Flaktveitrinden 39 5135 FLAKTVEIT 60.4625, 5.3521 206 / 125
Flaktveitrinden 40 5135 FLAKTVEIT 60.4633, 5.3525 206 / 57
Flaktveitrinden 41 5135 FLAKTVEIT 60.4625, 5.3527 206 / 127
Flaktveitrinden 42 5135 FLAKTVEIT 60.4636, 5.3525 206 / 42
Flaktveitrinden 43 5135 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3529 206 / 128
Flaktveitrinden 44 5135 FLAKTVEIT 60.4635, 5.3529 206 / 37
Flaktveitrinden 45 5135 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3530 206 / 129
Flaktveitrinden 46 5135 FLAKTVEIT 60.4633, 5.3531 206 / 59
Flaktveitrinden 47 5135 FLAKTVEIT 60.4622, 5.3542 206 / 130
Flaktveitrinden 49 5135 FLAKTVEIT 60.4625, 5.3537 206 / 27
Flaktveitrinden 50 5135 FLAKTVEIT 60.4641, 5.3529 206 / 787
Flaktveitrinden 51 5135 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3532 206 / 41
Flaktveitrinden 52 5135 FLAKTVEIT 60.4639, 5.3534 206 / 23
Flaktveitrinden 53 5135 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3529 206 / 46
Flaktveitrinden 54 5135 FLAKTVEIT 60.4637, 5.3536 206 / 61
Flaktveitrinden 55 5135 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3525 206 / 34
Flaktveitrinden 56A 5135 FLAKTVEIT 60.4635, 5.3538 206 / 45
Flaktveitrinden 56B 5135 FLAKTVEIT 60.4635, 5.3542 206 / 762
Flaktveitrinden 57 5135 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3530 206 / 51
Flaktveitrinden 58 5135 FLAKTVEIT 60.4634, 5.3545 206 / 291
Flaktveitrinden 59 5135 FLAKTVEIT 60.4629, 5.3533 206 / 52
Flaktveitrinden 61 5135 FLAKTVEIT 60.4627, 5.3540 206 / 109
Flaktveitrinden 63 5135 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3544 206 / 137
Flaktveitrinden 65 5135 FLAKTVEIT 60.4624, 5.3546 206 / 133
Flaktveitrinden 67 5135 FLAKTVEIT 60.4624, 5.3550 206 / 138
Flaktveitrinden 69 5135 FLAKTVEIT 60.4625, 5.3555 206 / 139
Flaktveitrinden 71 5135 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3552 206 / 140
Flaktveitrinden 75 5135 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3539 206 / 54
Flaktveitrinden 77 5135 FLAKTVEIT 60.4631, 5.3546 206 / 50
Flaktveitrinden 79 5135 FLAKTVEIT 60.4629, 5.3548 206 / 48
Flaktveitrinden 79B 5135 FLAKTVEIT 60.4630, 5.3551 206 / 79
Flaktveitrinden 81 5135 FLAKTVEIT 60.4628, 5.3554 206 / 142
Flaktveitrinden 83 5135 FLAKTVEIT 60.4626, 5.3558 206 / 141
Flaktveitrinden 85 5135 FLAKTVEIT 60.4629, 5.3561 206 / 55
Flaktveitrinden 87 5135 FLAKTVEIT 60.4631, 5.3554 206 / 29
Flaktveitrinden 87B 5135 FLAKTVEIT 60.4631, 5.3555 206 / 841

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken