Sjøbrotet 8B
5265 YTRE ARNA

Sjøbrotet 8B, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjøbrotet 8B, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 302 / 384 i 1201
  • Grunnkrins: 1002 YTRE ARNA
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Sjøbrotet

Sjøbrotet er ein veg i Bergen kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjøbrotet 4 5265 YTRE ARNA 60.4567, 5.4435 302 / 221
Sjøbrotet 6 5265 YTRE ARNA 60.4564, 5.4440 302 / 237
Sjøbrotet 7 5265 YTRE ARNA 60.4561, 5.4438 302 / 654
Sjøbrotet 8A 5265 YTRE ARNA 60.4561, 5.4442 302 / 384
Sjøbrotet 8B 5265 YTRE ARNA 60.4560, 5.4444 302 / 384
Sjøbrotet 10 5265 YTRE ARNA 60.4559, 5.4446 302 / 380
Sjøbrotet 12 5265 YTRE ARNA 60.4556, 5.4451 302 / 382
Sjøbrotet 14 5265 YTRE ARNA 60.4553, 5.4453 302 / 381
Sjøbrotet 16 5265 YTRE ARNA 60.4550, 5.4455 302 / 500
Sjøbrotet 18 5265 YTRE ARNA 60.4548, 5.4458 302 / 415
Sjøbrotet 20 5265 YTRE ARNA 60.4545, 5.4461 302 / 657
Sjøbrotet 22 5265 YTRE ARNA 60.4543, 5.4463 302 / 433
Sjøbrotet 24 5265 YTRE ARNA 60.4541, 5.4465 302 / 409
Sjøbrotet 25 5265 YTRE ARNA 60.4539, 5.4461 302 / 218
Sjøbrotet 26 5265 YTRE ARNA 60.4539, 5.4467 302 / 294
Sjøbrotet 27 5265 YTRE ARNA 60.4536, 5.4462 302 / 205
Sjøbrotet 28 5265 YTRE ARNA 60.4534, 5.4468 302 / 212
Sjøbrotet 29 5265 YTRE ARNA 60.4533, 5.4463 302 / 180
Sjøbrotet 30 5265 YTRE ARNA 60.4532, 5.4468 302 / 238
Sjøbrotet 34 5265 YTRE ARNA 60.4527, 5.4473 302 / 204

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken