Sætrefjellet 35C
5265 YTRE ARNA

Sætrefjellet 35C, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sætrefjellet 35C, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 302 / 461 i 1201
  • Grunnkrins: 1002 YTRE ARNA
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Sætrefjellet

Sætrefjellet er ein veg i Bergen kommune med 68 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 60.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sætrefjellet 1 5265 YTRE ARNA 60.4576, 5.4360 302 / 640
Sætrefjellet 2 5265 YTRE ARNA 60.4581, 5.4363 302 / 595
Sætrefjellet 3 5265 YTRE ARNA 60.4577, 5.4364 302 / 175
Sætrefjellet 5 5265 YTRE ARNA 60.4573, 5.4369 302 / 176
Sætrefjellet 6 5265 YTRE ARNA 60.4565, 5.4378 302 / 184
Sætrefjellet 6B 5265 YTRE ARNA 60.4561, 5.4380 302 / 377
Sætrefjellet 7 5265 YTRE ARNA 60.4570, 5.4370 302 / 98
Sætrefjellet 8 5265 YTRE ARNA 60.4565, 5.4374 302 / 259
Sætrefjellet 9 5265 YTRE ARNA 60.4568, 5.4372 302 / 264
Sætrefjellet 10 5265 YTRE ARNA 60.4565, 5.4367 302 / 261
Sætrefjellet 11 5265 YTRE ARNA 60.4572, 5.4365 302 / 177
Sætrefjellet 12 5265 YTRE ARNA 60.4566, 5.4360 302 / 263
Sætrefjellet 13 5265 YTRE ARNA 60.4573, 5.4358 302 / 240
Sætrefjellet 14 5265 YTRE ARNA 60.4566, 5.4355 302 / 262
Sætrefjellet 15 5265 YTRE ARNA 60.4571, 5.4361 302 / 113
Sætrefjellet 15B 5265 YTRE ARNA 60.4568, 5.4358 302 / 268
Sætrefjellet 15C 5265 YTRE ARNA 60.4568, 5.4357 302 / 268
Sætrefjellet 16 5265 YTRE ARNA 60.4566, 5.4350 302 / 386
Sætrefjellet 17 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4347 302 / 350
Sætrefjellet 18 5265 YTRE ARNA 60.4567, 5.4349 302 / 385
Sætrefjellet 19 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4345 302 / 352
Sætrefjellet 20 5265 YTRE ARNA 60.4567, 5.4345 302 / 366
Sætrefjellet 21 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4342 302 / 351
Sætrefjellet 22 5265 YTRE ARNA 60.4567, 5.4341 302 / 359
Sætrefjellet 23 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4341 302 / 349
Sætrefjellet 23B 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4339 302 / 599
Sætrefjellet 24 5265 YTRE ARNA 60.4567, 5.4338 302 / 682
Sætrefjellet 25 5265 YTRE ARNA 60.4571, 5.4334 302 / 364
Sætrefjellet 27 5265 YTRE ARNA 60.4572, 5.4334 302 / 365
Sætrefjellet 29 5265 YTRE ARNA 60.4574, 5.4333 302 / 354
Sætrefjellet 30 5265 YTRE ARNA 60.4572, 5.4328 302 / 403
Sætrefjellet 31 5265 YTRE ARNA 60.4574, 5.4332 302 / 356
Sætrefjellet 32 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4327 302 / 464
Sætrefjellet 33 5265 YTRE ARNA 60.4576, 5.4329 302 / 401
Sætrefjellet 33A 5265 YTRE ARNA 60.4577, 5.4328 302 / 450
Sætrefjellet 33B 5265 YTRE ARNA 60.4579, 5.4326 302 / 496
Sætrefjellet 34 5265 YTRE ARNA 60.4565, 5.4331 302 / 444
Sætrefjellet 35A 5265 YTRE ARNA 60.4576, 5.4322 302 / 460
Sætrefjellet 35B 5265 YTRE ARNA 60.4578, 5.4320 302 / 461
Sætrefjellet 35C 5265 YTRE ARNA 60.4578, 5.4318 302 / 461
Sætrefjellet 35D 5265 YTRE ARNA 60.4580, 5.4314 302 / 497
Sætrefjellet 36 5265 YTRE ARNA 60.4564, 5.4336 302 / 445
Sætrefjellet 37 5265 YTRE ARNA 60.4573, 5.4322 302 / 470
Sætrefjellet 38 5265 YTRE ARNA 60.4563, 5.4341 302 / 446
Sætrefjellet 39 5265 YTRE ARNA 60.4571, 5.4321 302 / 466
Sætrefjellet 40 5265 YTRE ARNA 60.4563, 5.4346 302 / 459
Sætrefjellet 40B 5265 YTRE ARNA 60.4560, 5.4352 302 / 451
Sætrefjellet 40D 5265 YTRE ARNA 60.4559, 5.4366 302 / 413
Sætrefjellet 41 5265 YTRE ARNA 60.4568, 5.4321 302 / 467
Sætrefjellet 42A 5265 YTRE ARNA 60.4560, 5.4344 302 / 486
Sætrefjellet 42C 5265 YTRE ARNA 60.4556, 5.4347 302 / 111
Sætrefjellet 43 5265 YTRE ARNA 60.4566, 5.4324 302 / 438
Sætrefjellet 44 5265 YTRE ARNA 60.4560, 5.4337 302 / 447
Sætrefjellet 45 5265 YTRE ARNA 60.4564, 5.4328 302 / 452
Sætrefjellet 46 5265 YTRE ARNA 60.4559, 5.4331 302 / 448
Sætrefjellet 47A 5265 YTRE ARNA 60.4564, 5.4320 302 / 618
Sætrefjellet 47B 5265 YTRE ARNA 60.4564, 5.4319 302 / 441
Sætrefjellet 48 5265 YTRE ARNA 60.4560, 5.4326 302 / 440
Sætrefjellet 49 5265 YTRE ARNA 60.4568, 5.4317 302 / 469
Sætrefjellet 50 5265 YTRE ARNA 60.4561, 5.4321 302 / 437
Sætrefjellet 51 5265 YTRE ARNA 60.4571, 5.4317 302 / 468
Sætrefjellet 52 5265 YTRE ARNA 60.4562, 5.4317 302 / 436
Sætrefjellet 53 5265 YTRE ARNA 60.4574, 5.4316 302 / 462
Sætrefjellet 54 5265 YTRE ARNA 60.4563, 5.4314 302 / 439
Sætrefjellet 54B 5265 YTRE ARNA 60.4563, 5.4310 302 / 651
Sætrefjellet 56 5265 YTRE ARNA 60.4566, 5.4312 302 / 434
Sætrefjellet 58 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4312 302 / 435
Sætrefjellet 60 5265 YTRE ARNA 60.4571, 5.4308 302 / 443

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken