Sæterstølvegen 91
5131 NYBORG

Sæterstølvegen 91, 5131 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sæterstølvegen 91, 5131 NYBORG:

  • Postnummer: 5131 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 1 i 1201
  • Grunnkrins: 909 DALABYGDA
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad:

Sæterstølvegen

Sæterstølvegen er ein veg i Bergen kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 117.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sæterstølvegen 2 5131 NYBORG 60.4848, 5.3521 195 / 31
Sæterstølvegen 9 5131 NYBORG 60.4855, 5.3517 195 / 13
Sæterstølvegen 11 5131 NYBORG 60.4857, 5.3514 195 / 21
Sæterstølvegen 21 5131 NYBORG 60.4867, 5.3510 195 / 37
Sæterstølvegen 24 5131 NYBORG 60.4862, 5.3501 195 / 7
Sæterstølvegen 25 5131 NYBORG 60.4870, 5.3502 195 / 9
Sæterstølvegen 30 5131 NYBORG 60.4866, 5.3494 195 / 34
Sæterstølvegen 32 5131 NYBORG 60.4864, 5.3490 195 / 33
Sæterstølvegen 40 5131 NYBORG 60.4870, 5.3469 195 / 4
Sæterstølvegen 42 5131 NYBORG 60.4868, 5.3476 195 / 49
Sæterstølvegen 46 5131 NYBORG 60.4870, 5.3487 195 / 11
Sæterstølvegen 48 5131 NYBORG 60.4876, 5.3485 195 / 14
Sæterstølvegen 50 5131 NYBORG 60.4878, 5.3478 195 / 23
Sæterstølvegen 62 5131 NYBORG 60.4887, 5.3488 195 / 16
Sæterstølvegen 76 5131 NYBORG 60.4907, 5.3475 195 / 27
Sæterstølvegen 85 5131 NYBORG 60.4914, 5.3484 196 / 41
Sæterstølvegen 87 5131 NYBORG 60.4911, 5.3491 196 / 44
Sæterstølvegen 89 5131 NYBORG 60.4910, 5.3494 196 / 43
Sæterstølvegen 91 5131 NYBORG 60.4916, 5.3504 196 / 1
Sæterstølvegen 93 5131 NYBORG 60.4918, 5.3484 196 / 1
Sæterstølvegen 94 5131 NYBORG 60.4921, 5.3478 196 / 3
Sæterstølvegen 97 5131 NYBORG 60.4927, 5.3476 196 / 17
Sæterstølvegen 100 5131 NYBORG 60.4930, 5.3463 196 / 42
Sæterstølvegen 104 5131 NYBORG 60.4933, 5.3464 196 / 60
Sæterstølvegen 110 5131 NYBORG 60.4937, 5.3467 196 / 31
Sæterstølvegen 111 5131 NYBORG 60.4935, 5.3503 196 / 20
Sæterstølvegen 115 5131 NYBORG 60.4942, 5.3489 196 / 32
Sæterstølvegen 117 5131 NYBORG 60.4947, 5.3478 196 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken