Hylkjebakken 61
5109 HYLKJE

Hylkjebakken 61, 5109 HYLKJE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hylkjebakken 61, 5109 HYLKJE:

  • Postnummer: 5109 HYLKJE
  • Gards-/bruksnummer: 171 / 117 i 1201
  • Grunnkrins: 903 HYLKJE
  • Valkrins: 29 Hordvik valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Hylkjebakken

Hylkjebakken er ein veg i Bergen kommune med 46 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 85.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hylkjebakken 1 5109 HYLKJE 60.5090, 5.3474 171 / 107
Hylkjebakken 3 5109 HYLKJE 60.5098, 5.3479 171 / 108
Hylkjebakken 6 5109 HYLKJE 60.5102, 5.3430 198 / 109
Hylkjebakken 7 5109 HYLKJE 60.5089, 5.3482 198 / 17
Hylkjebakken 8 5109 HYLKJE 60.5103, 5.3426 198 / 110
Hylkjebakken 10 5109 HYLKJE 60.5105, 5.3423 198 / 168
Hylkjebakken 12 5109 HYLKJE 60.5106, 5.3417 198 / 146
Hylkjebakken 14 5109 HYLKJE 60.5119, 5.3391 198 / 178
Hylkjebakken 16 5109 HYLKJE 60.5119, 5.3397 198 / 183
Hylkjebakken 18 5109 HYLKJE 60.5116, 5.3398 198 / 160
Hylkjebakken 20 5109 HYLKJE 60.5119, 5.3410 198 / 173
Hylkjebakken 22 5109 HYLKJE 60.5116, 5.3406 198 / 112
Hylkjebakken 24 5109 HYLKJE 60.5112, 5.3407 171 / 217
Hylkjebakken 26 5109 HYLKJE 60.5110, 5.3411 171 / 71
Hylkjebakken 31 5109 HYLKJE 60.5097, 5.3492 171 / 131
Hylkjebakken 33 5109 HYLKJE 60.5097, 5.3494 171 / 132
Hylkjebakken 35 5109 HYLKJE 60.5102, 5.3493 171 / 130
Hylkjebakken 37 5109 HYLKJE 60.5100, 5.3490 171 / 129
Hylkjebakken 39 5109 HYLKJE 60.5101, 5.3485 171 / 125
Hylkjebakken 40 5109 HYLKJE 60.5096, 5.3460 171 / 73
Hylkjebakken 41 5109 HYLKJE 60.5102, 5.3488 171 / 126
Hylkjebakken 42 5109 HYLKJE 60.5095, 5.3465 171 / 216
Hylkjebakken 43 5109 HYLKJE 60.5104, 5.3490 171 / 127
Hylkjebakken 44 5109 HYLKJE 60.5095, 5.3466 171 / 216
Hylkjebakken 45 5109 HYLKJE 60.5106, 5.3485 171 / 123
Hylkjebakken 46 5109 HYLKJE 60.5094, 5.3465 171 / 216
Hylkjebakken 47 5109 HYLKJE 60.5107, 5.3488 171 / 122
Hylkjebakken 48 5109 HYLKJE 60.5094, 5.3466 171 / 216
Hylkjebakken 49 5109 HYLKJE 60.5110, 5.3482 171 / 113
Hylkjebakken 51 5109 HYLKJE 60.5108, 5.3480 171 / 112
Hylkjebakken 53 5109 HYLKJE 60.5106, 5.3478 171 / 111
Hylkjebakken 55 5109 HYLKJE 60.5105, 5.3480 171 / 124
Hylkjebakken 57 5109 HYLKJE 60.5114, 5.3494 171 / 116
Hylkjebakken 59 5109 HYLKJE 60.5113, 5.3496 171 / 133
Hylkjebakken 61 5109 HYLKJE 60.5112, 5.3501 171 / 117
Hylkjebakken 63 5109 HYLKJE 60.5110, 5.3495 171 / 119
Hylkjebakken 65 5109 HYLKJE 60.5112, 5.3491 171 / 118
Hylkjebakken 67 5109 HYLKJE 60.5113, 5.3487 171 / 115
Hylkjebakken 69 5109 HYLKJE 60.5112, 5.3484 171 / 114
Hylkjebakken 71A 5109 HYLKJE 60.5110, 5.3487 171 / 120
Hylkjebakken 71B 5109 HYLKJE 60.5109, 5.3488 171 / 120
Hylkjebakken 73 5109 HYLKJE 60.5109, 5.3491 171 / 121
Hylkjebakken 75 5109 HYLKJE 60.5107, 5.3497 171 / 211
Hylkjebakken 81 5109 HYLKJE 60.5109, 5.3500 171 / 210
Hylkjebakken 83 5109 HYLKJE 60.5110, 5.3504 171 / 128
Hylkjebakken 85 5109 HYLKJE 60.5111, 5.3506 171 / 95

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken