Søre Tuft 26
5109 HYLKJE

Søre Tuft 26, 5109 HYLKJE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søre Tuft 26, 5109 HYLKJE:

  • Postnummer: 5109 HYLKJE
  • Gards-/bruksnummer: 198 / 67 i 1201
  • Grunnkrins: 904 ALMÅS
  • Valkrins: 29 Hordvik valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad:

Søre Tuft

Søre Tuft er ein veg i Bergen kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 53.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søre Tuft 2 5109 HYLKJE 60.5056, 5.3533 198 / 23
Søre Tuft 3 5109 HYLKJE 60.5062, 5.3517 198 / 150
Søre Tuft 4 5109 HYLKJE 60.5059, 5.3524 198 / 143
Søre Tuft 5 5109 HYLKJE 60.5061, 5.3510 198 / 232
Søre Tuft 6 5109 HYLKJE 60.5056, 5.3522 198 / 141
Søre Tuft 7 5109 HYLKJE 60.5060, 5.3506 198 / 64
Søre Tuft 9 5109 HYLKJE 60.5058, 5.3516 198 / 32
Søre Tuft 10 5109 HYLKJE 60.5051, 5.3517 198 / 363
Søre Tuft 12 5109 HYLKJE 60.5051, 5.3515 198 / 83
Søre Tuft 15 5109 HYLKJE 60.5052, 5.3510 198 / 201
Søre Tuft 17 5109 HYLKJE 60.5056, 5.3505 198 / 59
Søre Tuft 20 5109 HYLKJE 60.5043, 5.3504 198 / 50
Søre Tuft 21 5109 HYLKJE 60.5056, 5.3487 198 / 33
Søre Tuft 24 5109 HYLKJE 60.5037, 5.3506 198 / 181
Søre Tuft 25 5109 HYLKJE 60.5049, 5.3500 198 / 225
Søre Tuft 26 5109 HYLKJE 60.5035, 5.3507 198 / 67
Søre Tuft 27 5109 HYLKJE 60.5051, 5.3498 198 / 227
Søre Tuft 29 5109 HYLKJE 60.5052, 5.3485 198 / 221
Søre Tuft 30 5109 HYLKJE 60.5031, 5.3513 197 / 62
Søre Tuft 31 5109 HYLKJE 60.5050, 5.3488 198 / 200
Søre Tuft 33 5109 HYLKJE 60.5046, 5.3496 198 / 82
Søre Tuft 35 5109 HYLKJE 60.5032, 5.3484 198 / 66
Søre Tuft 37 5109 HYLKJE 60.5035, 5.3482 198 / 7
Søre Tuft 53 5109 HYLKJE 60.5040, 5.3463 198 / 170

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken