Sørfjordvegen 1B
5265 YTRE ARNA

Sørfjordvegen 1B, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sørfjordvegen 1B, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 307 / 72 i 1201
  • Grunnkrins: 1001 BRISTEINSLI
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Sørfjordvegen

Sørfjordvegen er ein veg i Bergen kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 75.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørfjordvegen 1A 5265 YTRE ARNA 60.4623, 5.4364 307 / 72
Sørfjordvegen 1B 5265 YTRE ARNA 60.4623, 5.4364 307 / 72
Sørfjordvegen 1C 5265 YTRE ARNA 60.4624, 5.4363 307 / 72
Sørfjordvegen 1D 5265 YTRE ARNA 60.4624, 5.4362 307 / 72
Sørfjordvegen 1E 5265 YTRE ARNA 60.4625, 5.4363 307 / 72
Sørfjordvegen 1F 5265 YTRE ARNA 60.4625, 5.4364 307 / 72
Sørfjordvegen 2 5265 YTRE ARNA 60.4626, 5.4345 307 / 143
Sørfjordvegen 3A 5265 YTRE ARNA 60.4627, 5.4358 307 / 172
Sørfjordvegen 3B 5265 YTRE ARNA 60.4627, 5.4356 307 / 172
Sørfjordvegen 3C 5265 YTRE ARNA 60.4628, 5.4354 307 / 172
Sørfjordvegen 4 5265 YTRE ARNA 60.4629, 5.4342 307 / 54
Sørfjordvegen 4B 5265 YTRE ARNA 60.4630, 5.4340 307 / 446
Sørfjordvegen 5 5265 YTRE ARNA 60.4629, 5.4348 307 / 81
Sørfjordvegen 6 5265 YTRE ARNA 60.4633, 5.4336 307 / 244
Sørfjordvegen 7 5265 YTRE ARNA 60.4630, 5.4346 307 / 80
Sørfjordvegen 8 5265 YTRE ARNA 60.4635, 5.4332 307 / 250
Sørfjordvegen 9 5265 YTRE ARNA 60.4632, 5.4344 307 / 354
Sørfjordvegen 9A 5265 YTRE ARNA 60.4633, 5.4346 307 / 355
Sørfjordvegen 10 5265 YTRE ARNA 60.4641, 5.4323 307 / 209
Sørfjordvegen 11A 5265 YTRE ARNA 60.4635, 5.4341 307 / 415
Sørfjordvegen 11B 5265 YTRE ARNA 60.4634, 5.4348 307 / 414
Sørfjordvegen 11C 5265 YTRE ARNA 60.4635, 5.4344 307 / 416
Sørfjordvegen 11D 5265 YTRE ARNA 60.4639, 5.4340 307 / 413
Sørfjordvegen 11E 5265 YTRE ARNA 60.4637, 5.4337 307 / 412
Sørfjordvegen 12 5265 YTRE ARNA 60.4642, 5.4322 307 / 209
Sørfjordvegen 13 5265 YTRE ARNA 60.4639, 5.4332 307 / 356
Sørfjordvegen 14 5265 YTRE ARNA 60.4645, 5.4317 307 / 231
Sørfjordvegen 15 5265 YTRE ARNA 60.4640, 5.4332 307 / 242
Sørfjordvegen 16 5265 YTRE ARNA 60.4646, 5.4316 307 / 234
Sørfjordvegen 17 5265 YTRE ARNA 60.4642, 5.4330 307 / 263
Sørfjordvegen 17A 5265 YTRE ARNA 60.4644, 5.4326 307 / 184
Sørfjordvegen 18 5265 YTRE ARNA 60.4648, 5.4311 307 / 230
Sørfjordvegen 19 5265 YTRE ARNA 60.4648, 5.4322 307 / 128
Sørfjordvegen 19A 5265 YTRE ARNA 60.4645, 5.4325 307 / 156
Sørfjordvegen 19B 5265 YTRE ARNA 60.4646, 5.4324 307 / 156
Sørfjordvegen 21 5265 YTRE ARNA 60.4652, 5.4317 307 / 142
Sørfjordvegen 23 5265 YTRE ARNA 60.4656, 5.4316 307 / 271
Sørfjordvegen 34 5265 YTRE ARNA 60.4661, 5.4297 307 / 423
Sørfjordvegen 71 5265 YTRE ARNA 60.4696, 5.4271 307 / 195
Sørfjordvegen 73 5265 YTRE ARNA 60.4698, 5.4267 307 / 249
Sørfjordvegen 75 5265 YTRE ARNA 60.4697, 5.4264 307 / 338

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken