Johan Rongveds veg 5B
5265 YTRE ARNA

Johan Rongveds veg 5B, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Johan Rongveds veg 5B, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 307 / 445 i 1201
  • Grunnkrins: 1001 BRISTEINSLI
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Johan Rongveds veg

Johan Rongveds veg er ein veg i Bergen kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Johan Rongveds veg 1 5265 YTRE ARNA 60.4628, 5.4312 307 / 218
Johan Rongveds veg 2 5265 YTRE ARNA 60.4624, 5.4310 307 / 134
Johan Rongveds veg 3 5265 YTRE ARNA 60.4631, 5.4310 307 / 135
Johan Rongveds veg 4 5265 YTRE ARNA 60.4627, 5.4307 307 / 160
Johan Rongveds veg 5 5265 YTRE ARNA 60.4633, 5.4308 307 / 206
Johan Rongveds veg 5B 5265 YTRE ARNA 60.4636, 5.4305 307 / 445
Johan Rongveds veg 6 5265 YTRE ARNA 60.4629, 5.4306 307 / 161
Johan Rongveds veg 7 5265 YTRE ARNA 60.4638, 5.4303 307 / 166
Johan Rongveds veg 8 5265 YTRE ARNA 60.4632, 5.4304 307 / 162
Johan Rongveds veg 9 5265 YTRE ARNA 60.4640, 5.4299 307 / 174
Johan Rongveds veg 10 5265 YTRE ARNA 60.4635, 5.4300 307 / 173
Johan Rongveds veg 10B 5265 YTRE ARNA 60.4636, 5.4297 307 / 386
Johan Rongveds veg 12 5265 YTRE ARNA 60.4638, 5.4296 307 / 169
Johan Rongveds veg 12B 5265 YTRE ARNA 60.4640, 5.4292 307 / 402
Johan Rongveds veg 13 5265 YTRE ARNA 60.4644, 5.4294 307 / 133
Johan Rongveds veg 14 5265 YTRE ARNA 60.4642, 5.4290 307 / 225
Johan Rongveds veg 15 5265 YTRE ARNA 60.4646, 5.4290 307 / 265
Johan Rongveds veg 16 5265 YTRE ARNA 60.4644, 5.4286 307 / 241
Johan Rongveds veg 17 5265 YTRE ARNA 60.4650, 5.4290 307 / 405
Johan Rongveds veg 18 5265 YTRE ARNA 60.4648, 5.4283 307 / 387
Johan Rongveds veg 20 5265 YTRE ARNA 60.4650, 5.4280 307 / 408
Johan Rongveds veg 22 5265 YTRE ARNA 60.4653, 5.4278 307 / 409
Johan Rongveds veg 24 5265 YTRE ARNA 60.4655, 5.4271 307 / 410
Johan Rongveds veg 26 5265 YTRE ARNA 60.4657, 5.4269 307 / 411

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken