Søre Brurås 1
5131 NYBORG

Søre Brurås 1, 5131 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søre Brurås 1, 5131 NYBORG:

  • Postnummer: 5131 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 202 / 145 i 1201
  • Grunnkrins: 907 BLINDHEIM
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Søre Brurås

Søre Brurås er ein veg i Bergen kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 84.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søre Brurås 1 5131 NYBORG 60.4812, 5.3719 202 / 145
Søre Brurås 3 5131 NYBORG 60.4817, 5.3747 202 / 157
Søre Brurås 24 5131 NYBORG 60.4813, 5.3776 200 / 24
Søre Brurås 26 5131 NYBORG 60.4812, 5.3780 200 / 23
Søre Brurås 39 5131 NYBORG 60.4805, 5.3811 200 / 1
Søre Brurås 60 5131 NYBORG 60.4814, 5.3804 200 / 13
Søre Brurås 62 5131 NYBORG 60.4817, 5.3799 200 / 28
Søre Brurås 68 5131 NYBORG 60.4823, 5.3795 200 / 9
Søre Brurås 80 5131 NYBORG 60.4826, 5.3816 200 / 5
Søre Brurås 84 5131 NYBORG 60.4818, 5.3821 200 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken