Vikaleitet 59
5131 NYBORG

Vikaleitet 59, 5131 NYBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vikaleitet 59, 5131 NYBORG:

  • Postnummer: 5131 NYBORG
  • Gards-/bruksnummer: 202 / 28 i 1201
  • Grunnkrins: 907 BLINDHEIM
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Vikaleitet

Vikaleitet er ein veg i Bergen kommune med 60 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 81.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vikaleitet 15 5131 NYBORG 60.4815, 5.3542 202 / 27
Vikaleitet 18A 5131 NYBORG 60.4842, 5.3533 202 / 146
Vikaleitet 18B 5131 NYBORG 60.4843, 5.3533 202 / 146
Vikaleitet 20A 5131 NYBORG 60.4841, 5.3532 202 / 146
Vikaleitet 20B 5131 NYBORG 60.4841, 5.3531 202 / 146
Vikaleitet 22A 5131 NYBORG 60.4840, 5.3532 202 / 146
Vikaleitet 22B 5131 NYBORG 60.4840, 5.3531 202 / 146
Vikaleitet 23 5131 NYBORG 60.4823, 5.3541 202 / 25
Vikaleitet 24A 5131 NYBORG 60.4838, 5.3534 202 / 146
Vikaleitet 24B 5131 NYBORG 60.4838, 5.3533 202 / 146
Vikaleitet 25 5131 NYBORG 60.4827, 5.3542 202 / 23
Vikaleitet 26A 5131 NYBORG 60.4838, 5.3537 202 / 146
Vikaleitet 26B 5131 NYBORG 60.4838, 5.3536 202 / 146
Vikaleitet 27 5131 NYBORG 60.4828, 5.3542 202 / 23
Vikaleitet 28A 5131 NYBORG 60.4843, 5.3537 202 / 146
Vikaleitet 28B 5131 NYBORG 60.4843, 5.3537 202 / 146
Vikaleitet 29 5131 NYBORG 60.4830, 5.3541 202 / 34
Vikaleitet 30A 5131 NYBORG 60.4842, 5.3538 202 / 146
Vikaleitet 30B 5131 NYBORG 60.4842, 5.3539 202 / 146
Vikaleitet 31 5131 NYBORG 60.4832, 5.3539 202 / 35
Vikaleitet 32A 5131 NYBORG 60.4841, 5.3540 202 / 146
Vikaleitet 32B 5131 NYBORG 60.4841, 5.3541 202 / 146
Vikaleitet 33 5131 NYBORG 60.4834, 5.3537 202 / 52
Vikaleitet 34A 5131 NYBORG 60.4839, 5.3541 202 / 146
Vikaleitet 34B 5131 NYBORG 60.4839, 5.3541 202 / 146
Vikaleitet 36A 5131 NYBORG 60.4838, 5.3542 202 / 146
Vikaleitet 36B 5131 NYBORG 60.4837, 5.3542 202 / 146
Vikaleitet 42 5131 NYBORG 60.4831, 5.3550 202 / 99
Vikaleitet 43 5131 NYBORG 60.4828, 5.3552 202 / 127
Vikaleitet 44 5131 NYBORG 60.4830, 5.3554 202 / 98
Vikaleitet 45 5131 NYBORG 60.4828, 5.3556 202 / 126
Vikaleitet 46 5131 NYBORG 60.4830, 5.3558 202 / 97
Vikaleitet 47 5131 NYBORG 60.4827, 5.3560 202 / 125
Vikaleitet 48 5131 NYBORG 60.4829, 5.3561 202 / 96
Vikaleitet 49 5131 NYBORG 60.4826, 5.3552 202 / 128
Vikaleitet 50 5131 NYBORG 60.4827, 5.3564 202 / 109
Vikaleitet 51 5131 NYBORG 60.4825, 5.3548 202 / 129
Vikaleitet 52 5131 NYBORG 60.4826, 5.3565 202 / 108
Vikaleitet 53 5131 NYBORG 60.4823, 5.3546 202 / 130
Vikaleitet 54 5131 NYBORG 60.4823, 5.3565 202 / 47
Vikaleitet 56 5131 NYBORG 60.4824, 5.3557 202 / 131
Vikaleitet 57 5131 NYBORG 60.4818, 5.3547 202 / 28
Vikaleitet 58 5131 NYBORG 60.4823, 5.3559 202 / 132
Vikaleitet 59 5131 NYBORG 60.4818, 5.3547 202 / 28
Vikaleitet 60 5131 NYBORG 60.4822, 5.3562 202 / 133
Vikaleitet 61 5131 NYBORG 60.4815, 5.3549 202 / 21
Vikaleitet 62 5131 NYBORG 60.4820, 5.3566 202 / 137
Vikaleitet 63 5131 NYBORG 60.4818, 5.3553 202 / 32
Vikaleitet 64 5131 NYBORG 60.4817, 5.3569 202 / 138
Vikaleitet 65 5131 NYBORG 60.4821, 5.3551 202 / 40
Vikaleitet 66 5131 NYBORG 60.4812, 5.3568 202 / 142
Vikaleitet 67 5131 NYBORG 60.4821, 5.3554 202 / 134
Vikaleitet 68 5131 NYBORG 60.4808, 5.3567 202 / 143
Vikaleitet 69 5131 NYBORG 60.4820, 5.3558 202 / 135
Vikaleitet 71 5131 NYBORG 60.4818, 5.3561 202 / 140
Vikaleitet 73 5131 NYBORG 60.4817, 5.3557 202 / 136
Vikaleitet 75 5131 NYBORG 60.4814, 5.3557 202 / 22
Vikaleitet 77 5131 NYBORG 60.4814, 5.3562 202 / 139
Vikaleitet 79 5131 NYBORG 60.4811, 5.3559 202 / 155
Vikaleitet 81 5131 NYBORG 60.4811, 5.3564 202 / 42

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken