Peter Jebsens veg 69C
5265 YTRE ARNA

Peter Jebsens veg 69C, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Peter Jebsens veg 69C, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 302 / 110 i 1201
  • Grunnkrins: 1002 YTRE ARNA
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Peter Jebsens veg

Peter Jebsens veg er ein veg i Bergen kommune med 95 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 131.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Peter Jebsens veg 1 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4358 302 / 546
Peter Jebsens veg 3 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4359 302 / 546
Peter Jebsens veg 4 5265 YTRE ARNA 60.4605, 5.4369 302 / 555
Peter Jebsens veg 5 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4360 302 / 546
Peter Jebsens veg 7 5265 YTRE ARNA 60.4602, 5.4361 302 / 546
Peter Jebsens veg 9 5265 YTRE ARNA 60.4602, 5.4362 302 / 546
Peter Jebsens veg 10 5265 YTRE ARNA 60.4594, 5.4386 302 / 256
Peter Jebsens veg 11 5265 YTRE ARNA 60.4603, 5.4365 302 / 400
Peter Jebsens veg 12 5265 YTRE ARNA 60.4592, 5.4388 302 / 563
Peter Jebsens veg 13 5265 YTRE ARNA 60.4602, 5.4368 302 / 400
Peter Jebsens veg 14 5265 YTRE ARNA 60.4590, 5.4391 302 / 579
Peter Jebsens veg 15 5265 YTRE ARNA 60.4602, 5.4370 302 / 400
Peter Jebsens veg 17 5265 YTRE ARNA 60.4602, 5.4372 302 / 400
Peter Jebsens veg 19 5265 YTRE ARNA 60.4601, 5.4373 302 / 280
Peter Jebsens veg 23 5265 YTRE ARNA 60.4598, 5.4379 302 / 545
Peter Jebsens veg 25 5265 YTRE ARNA 60.4596, 5.4380 302 / 11
Peter Jebsens veg 26 5265 YTRE ARNA 60.4575, 5.4405 302 / 48
Peter Jebsens veg 27 5265 YTRE ARNA 60.4594, 5.4382 302 / 10
Peter Jebsens veg 28 5265 YTRE ARNA 60.4573, 5.4408 302 / 62
Peter Jebsens veg 29 5265 YTRE ARNA 60.4593, 5.4383 302 / 28
Peter Jebsens veg 31 5265 YTRE ARNA 60.4593, 5.4381 302 / 23
Peter Jebsens veg 32 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4415 302 / 73
Peter Jebsens veg 34 5265 YTRE ARNA 60.4567, 5.4418 302 / 64
Peter Jebsens veg 35 5265 YTRE ARNA 60.4591, 5.4385 302 / 6
Peter Jebsens veg 37 5265 YTRE ARNA 60.4590, 5.4386 302 / 564
Peter Jebsens veg 38 5265 YTRE ARNA 60.4563, 5.4422 302 / 37
Peter Jebsens veg 39 5265 YTRE ARNA 60.4578, 5.4396 302 / 485
Peter Jebsens veg 40 5265 YTRE ARNA 60.4562, 5.4424 302 / 71
Peter Jebsens veg 41 5265 YTRE ARNA 60.4575, 5.4399 302 / 21
Peter Jebsens veg 42 5265 YTRE ARNA 60.4561, 5.4427 302 / 69
Peter Jebsens veg 43 5265 YTRE ARNA 60.4573, 5.4401 302 / 27
Peter Jebsens veg 44 5265 YTRE ARNA 60.4560, 5.4431 302 / 43
Peter Jebsens veg 45 5265 YTRE ARNA 60.4572, 5.4404 302 / 29
Peter Jebsens veg 46 5265 YTRE ARNA 60.4557, 5.4441 302 / 63
Peter Jebsens veg 47 5265 YTRE ARNA 60.4567, 5.4412 302 / 49
Peter Jebsens veg 48 5265 YTRE ARNA 60.4554, 5.4444 302 / 36
Peter Jebsens veg 49 5265 YTRE ARNA 60.4565, 5.4413 302 / 32
Peter Jebsens veg 50 5265 YTRE ARNA 60.4551, 5.4447 302 / 50
Peter Jebsens veg 51 5265 YTRE ARNA 60.4564, 5.4416 302 / 90
Peter Jebsens veg 52 5265 YTRE ARNA 60.4549, 5.4449 302 / 61
Peter Jebsens veg 53 5265 YTRE ARNA 60.4559, 5.4422 302 / 140
Peter Jebsens veg 54 5265 YTRE ARNA 60.4547, 5.4451 302 / 67
Peter Jebsens veg 55 5265 YTRE ARNA 60.4558, 5.4430 302 / 44
Peter Jebsens veg 56 5265 YTRE ARNA 60.4544, 5.4454 302 / 55
Peter Jebsens veg 57 5265 YTRE ARNA 60.4556, 5.4433 302 / 35
Peter Jebsens veg 57B 5265 YTRE ARNA 60.4553, 5.4434 302 / 85
Peter Jebsens veg 58 5265 YTRE ARNA 60.4541, 5.4456 302 / 101
Peter Jebsens veg 59 5265 YTRE ARNA 60.4554, 5.4436 302 / 33
Peter Jebsens veg 60 5265 YTRE ARNA 60.4538, 5.4458 302 / 97
Peter Jebsens veg 61 5265 YTRE ARNA 60.4553, 5.4440 302 / 40
Peter Jebsens veg 62A 5265 YTRE ARNA 60.4528, 5.4476 302 / 215
Peter Jebsens veg 62B 5265 YTRE ARNA 60.4526, 5.4479 302 / 289
Peter Jebsens veg 62C 5265 YTRE ARNA 60.4525, 5.4479 302 / 290
Peter Jebsens veg 62D 5265 YTRE ARNA 60.4524, 5.4481 302 / 283
Peter Jebsens veg 62E 5265 YTRE ARNA 60.4523, 5.4481 302 / 284
Peter Jebsens veg 62F 5265 YTRE ARNA 60.4521, 5.4482 302 / 285
Peter Jebsens veg 62G 5265 YTRE ARNA 60.4521, 5.4483 302 / 286
Peter Jebsens veg 63 5265 YTRE ARNA 60.4551, 5.4443 302 / 45
Peter Jebsens veg 64 5265 YTRE ARNA 60.4519, 5.4480 302 / 291
Peter Jebsens veg 65 5265 YTRE ARNA 60.4549, 5.4444 302 / 93
Peter Jebsens veg 67 5265 YTRE ARNA 60.4545, 5.4448 302 / 121
Peter Jebsens veg 69 5265 YTRE ARNA 60.4543, 5.4449 302 / 348
Peter Jebsens veg 69C 5265 YTRE ARNA 60.4548, 5.4434 302 / 110
Peter Jebsens veg 69D 5265 YTRE ARNA 60.4546, 5.4437 302 / 274
Peter Jebsens veg 70 5265 YTRE ARNA 60.4512, 5.4484 302 / 112
Peter Jebsens veg 71 5265 YTRE ARNA 60.4542, 5.4445 302 / 187
Peter Jebsens veg 72 5265 YTRE ARNA 60.4509, 5.4486 302 / 405
Peter Jebsens veg 73 5265 YTRE ARNA 60.4539, 5.4449 302 / 248
Peter Jebsens veg 75 5265 YTRE ARNA 60.4536, 5.4452 302 / 250
Peter Jebsens veg 79 5265 YTRE ARNA 60.4532, 5.4456 302 / 142
Peter Jebsens veg 81 5265 YTRE ARNA 60.4530, 5.4458 302 / 148
Peter Jebsens veg 83 5265 YTRE ARNA 60.4524, 5.4467 302 / 153
Peter Jebsens veg 85 5265 YTRE ARNA 60.4520, 5.4472 302 / 107
Peter Jebsens veg 87 5265 YTRE ARNA 60.4518, 5.4472 302 / 108
Peter Jebsens veg 93 5265 YTRE ARNA 60.4512, 5.4478 302 / 312
Peter Jebsens veg 101 5265 YTRE ARNA 60.4501, 5.4484 302 / 321
Peter Jebsens veg 103 5265 YTRE ARNA 60.4498, 5.4487 302 / 322
Peter Jebsens veg 107 5265 YTRE ARNA 60.4493, 5.4486 302 / 313
Peter Jebsens veg 109 5265 YTRE ARNA 60.4490, 5.4487 302 / 326
Peter Jebsens veg 111 5265 YTRE ARNA 60.4488, 5.4483 302 / 323
Peter Jebsens veg 112 5265 YTRE ARNA 60.4485, 5.4500 302 / 520
Peter Jebsens veg 113 5265 YTRE ARNA 60.4485, 5.4485 302 / 344
Peter Jebsens veg 114 5265 YTRE ARNA 60.4482, 5.4499 302 / 615
Peter Jebsens veg 115 5265 YTRE ARNA 60.4483, 5.4484 302 / 324
Peter Jebsens veg 116 5265 YTRE ARNA 60.4478, 5.4500 302 / 267
Peter Jebsens veg 117 5265 YTRE ARNA 60.4481, 5.4486 302 / 327
Peter Jebsens veg 118 5265 YTRE ARNA 60.4475, 5.4501 302 / 199
Peter Jebsens veg 119 5265 YTRE ARNA 60.4479, 5.4486 302 / 325
Peter Jebsens veg 120 5265 YTRE ARNA 60.4475, 5.4506 302 / 650
Peter Jebsens veg 121 5265 YTRE ARNA 60.4476, 5.4487 302 / 328
Peter Jebsens veg 123 5265 YTRE ARNA 60.4473, 5.4488 302 / 244
Peter Jebsens veg 125 5265 YTRE ARNA 60.4469, 5.4489 302 / 431
Peter Jebsens veg 127 5265 YTRE ARNA 60.4466, 5.4488 302 / 432
Peter Jebsens veg 129 5265 YTRE ARNA 60.4466, 5.4496 302 / 254
Peter Jebsens veg 131 5265 YTRE ARNA 60.4469, 5.4494 302 / 317

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken