Olav Bjordals veg 6A
5111 BREISTEIN

Olav Bjordals veg 6A, 5111 BREISTEIN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Olav Bjordals veg 6A, 5111 BREISTEIN:

  • Postnummer: 5111 BREISTEIN
  • Gards-/bruksnummer: 199 / 219 i 1201
  • Grunnkrins: 906 BREISTEIN
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Olav Bjordals veg

Olav Bjordals veg er ein veg i Bergen kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 63.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Olav Bjordals veg 1 5111 BREISTEIN 60.4939, 5.3857 170 / 196
Olav Bjordals veg 3A 5111 BREISTEIN 60.4943, 5.3848 170 / 365
Olav Bjordals veg 3B 5111 BREISTEIN 60.4943, 5.3850 170 / 197
Olav Bjordals veg 5A 5111 BREISTEIN 60.4942, 5.3858 170 / 198
Olav Bjordals veg 5B 5111 BREISTEIN 60.4942, 5.3857 170 / 198
Olav Bjordals veg 5C 5111 BREISTEIN 60.4942, 5.3857 170 / 198
Olav Bjordals veg 6A 5111 BREISTEIN 60.4941, 5.3841 199 / 219
Olav Bjordals veg 6B 5111 BREISTEIN 60.4941, 5.3839 199 / 219
Olav Bjordals veg 6C 5111 BREISTEIN 60.4942, 5.3837 199 / 219
Olav Bjordals veg 6D 5111 BREISTEIN 60.4942, 5.3836 199 / 219
Olav Bjordals veg 6E 5111 BREISTEIN 60.4942, 5.3833 199 / 219
Olav Bjordals veg 6F 5111 BREISTEIN 60.4942, 5.3832 199 / 219
Olav Bjordals veg 7 5111 BREISTEIN 60.4948, 5.3857 170 / 214
Olav Bjordals veg 8 5111 BREISTEIN 60.4947, 5.3825 199 / 152
Olav Bjordals veg 10A 5111 BREISTEIN 60.4948, 5.3806 199 / 197
Olav Bjordals veg 10B 5111 BREISTEIN 60.4947, 5.3803 199 / 148
Olav Bjordals veg 19 5111 BREISTEIN 60.4954, 5.3837 199 / 174
Olav Bjordals veg 29 5111 BREISTEIN 60.4961, 5.3823 199 / 204
Olav Bjordals veg 40 5111 BREISTEIN 60.4964, 5.3787 199 / 196
Olav Bjordals veg 41 5111 BREISTEIN 60.4966, 5.3802 199 / 196
Olav Bjordals veg 42 5111 BREISTEIN 60.4972, 5.3779 199 / 196
Olav Bjordals veg 43 5111 BREISTEIN 60.4968, 5.3816 199 / 196
Olav Bjordals veg 45 5111 BREISTEIN 60.4974, 5.3822 199 / 163
Olav Bjordals veg 46 5111 BREISTEIN 60.4972, 5.3796 199 / 196
Olav Bjordals veg 48 5111 BREISTEIN 60.4980, 5.3791 199 / 207
Olav Bjordals veg 49 5111 BREISTEIN 60.4982, 5.3809 199 / 207
Olav Bjordals veg 50 5111 BREISTEIN 60.4986, 5.3774 199 / 207
Olav Bjordals veg 53 5111 BREISTEIN 60.4987, 5.3800 199 / 207
Olav Bjordals veg 63 5111 BREISTEIN 60.4997, 5.3783 199 / 207

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken