Leikvangvegen 64D
5111 BREISTEIN

Leikvangvegen 64D, 5111 BREISTEIN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leikvangvegen 64D, 5111 BREISTEIN:

  • Postnummer: 5111 BREISTEIN
  • Gards-/bruksnummer: 170 / 340 i 1201
  • Grunnkrins: 906 BREISTEIN
  • Valkrins: 31 Nyborg valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040101 Åsane
  • Tettstad: Bergen

Leikvangvegen

Leikvangvegen er ein veg i Bergen kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 66.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leikvangvegen 6 5111 BREISTEIN 60.4918, 5.3843 199 / 193
Leikvangvegen 21 5111 BREISTEIN 60.4907, 5.3848 199 / 10
Leikvangvegen 30 5111 BREISTEIN 60.4921, 5.3859 170 / 339
Leikvangvegen 31 5111 BREISTEIN 60.4916, 5.3871 170 / 222
Leikvangvegen 32 5111 BREISTEIN 60.4921, 5.3857 170 / 339
Leikvangvegen 33 5111 BREISTEIN 60.4921, 5.3880 170 / 222
Leikvangvegen 34 5111 BREISTEIN 60.4921, 5.3854 170 / 339
Leikvangvegen 36 5111 BREISTEIN 60.4922, 5.3861 170 / 338
Leikvangvegen 38 5111 BREISTEIN 60.4923, 5.3861 170 / 338
Leikvangvegen 40 5111 BREISTEIN 60.4924, 5.3861 170 / 338
Leikvangvegen 41 5111 BREISTEIN 60.4928, 5.3889 170 / 157
Leikvangvegen 42 5111 BREISTEIN 60.4925, 5.3858 170 / 337
Leikvangvegen 43 5111 BREISTEIN 60.4929, 5.3886 170 / 157
Leikvangvegen 44 5111 BREISTEIN 60.4925, 5.3856 170 / 337
Leikvangvegen 46 5111 BREISTEIN 60.4925, 5.3854 170 / 337
Leikvangvegen 48 5111 BREISTEIN 60.4928, 5.3859 170 / 336
Leikvangvegen 48E 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3859 170 / 336
Leikvangvegen 48F 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3859 170 / 336
Leikvangvegen 50 5111 BREISTEIN 60.4929, 5.3860 170 / 336
Leikvangvegen 52 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3860 170 / 336
Leikvangvegen 54 5111 BREISTEIN 60.4927, 5.3869 170 / 341
Leikvangvegen 54E 5111 BREISTEIN 60.4927, 5.3870 170 / 341
Leikvangvegen 56 5111 BREISTEIN 60.4928, 5.3869 170 / 341
Leikvangvegen 58 5111 BREISTEIN 60.4929, 5.3869 170 / 341
Leikvangvegen 60 5111 BREISTEIN 60.4931, 5.3867 170 / 340
Leikvangvegen 62 5111 BREISTEIN 60.4931, 5.3864 170 / 340
Leikvangvegen 64 5111 BREISTEIN 60.4931, 5.3863 170 / 340
Leikvangvegen 64A 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3867 170 / 340
Leikvangvegen 64B 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3866 170 / 340
Leikvangvegen 64C 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3865 170 / 340
Leikvangvegen 64D 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3864 170 / 340
Leikvangvegen 64E 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3863 170 / 340
Leikvangvegen 64F 5111 BREISTEIN 60.4930, 5.3862 170 / 340
Leikvangvegen 66 5111 BREISTEIN 60.4935, 5.3868 170 / 271

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken