Tors veg 50
5221 NESTTUN

Tors veg 50, 5221 NESTTUN er ei adresse i Bergen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tors veg 50, 5221 NESTTUN:

  • Postnummer: 5221 NESTTUN
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 1742 i 1201 Bergen
  • Grunnkrins: 1314 SKJOLD
  • Valkrins: 48 Skjold valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7020201 Birkeland
  • Tettstad: Bergen

Tors veg

Tors veg er ein veg i Bergen kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tors veg 1 5221 NESTTUN 60.3091, 5.3447 40 / 1262
Tors veg 2B 5221 NESTTUN 60.3091, 5.3432 40 / 140
Tors veg 2C 5221 NESTTUN 60.3090, 5.3427 40 / 141
Tors veg 2D 5221 NESTTUN 60.3091, 5.3425 40 / 141
Tors veg 2E 5221 NESTTUN 60.3089, 5.3421 40 / 308
Tors veg 2F 5221 NESTTUN 60.3091, 5.3416 40 / 305
Tors veg 2G 5221 NESTTUN 60.3088, 5.3412 40 / 1369
Tors veg 3 5221 NESTTUN 60.3093, 5.3440 40 / 84
Tors veg 3A 5221 NESTTUN 60.3095, 5.3442 40 / 909
Tors veg 4 5221 NESTTUN 60.3093, 5.3435 40 / 139
Tors veg 5 5221 NESTTUN 60.3099, 5.3439 40 / 743
Tors veg 6 5221 NESTTUN 60.3096, 5.3434 40 / 489
Tors veg 7 5221 NESTTUN 60.3099, 5.3444 40 / 1534
Tors veg 8 5221 NESTTUN 60.3095, 5.3428 40 / 117
Tors veg 9 5221 NESTTUN 60.3103, 5.3445 40 / 161
Tors veg 12 5221 NESTTUN 60.3100, 5.3426 40 / 1251
Tors veg 12A 5221 NESTTUN 60.3098, 5.3426 40 / 1832
Tors veg 13 5221 NESTTUN 60.3120, 5.3428 40 / 900
Tors veg 14 5221 NESTTUN 60.3100, 5.3432 40 / 98
Tors veg 15 5221 NESTTUN 60.3124, 5.3425 40 / 1142
Tors veg 15A 5221 NESTTUN 60.3124, 5.3428 40 / 136
Tors veg 15B 5221 NESTTUN 60.3122, 5.3425 40 / 1564
Tors veg 16 5221 NESTTUN 60.3103, 5.3432 40 / 1093
Tors veg 17 5221 NESTTUN 60.3127, 5.3424 40 / 257
Tors veg 18 5221 NESTTUN 60.3105, 5.3430 40 / 1311
Tors veg 19 5221 NESTTUN 60.3127, 5.3425 40 / 162
Tors veg 20A 5221 NESTTUN 60.3112, 5.3427 40 / 1582
Tors veg 20B 5221 NESTTUN 60.3113, 5.3426 40 / 1582
Tors veg 21 5221 NESTTUN 60.3129, 5.3421 40 / 398
Tors veg 21A 5221 NESTTUN 60.3130, 5.3424 40 / 1829
Tors veg 22 5221 NESTTUN 60.3114, 5.3424 40 / 1583
Tors veg 23 5221 NESTTUN 60.3133, 5.3418 40 / 1206
Tors veg 25 5221 NESTTUN 60.3136, 5.3418 40 / 1298
Tors veg 26 5221 NESTTUN 60.3119, 5.3414 40 / 608
Tors veg 28 5221 NESTTUN 60.3121, 5.3413 40 / 459
Tors veg 30 5221 NESTTUN 60.3122, 5.3411 40 / 456
Tors veg 32 5221 NESTTUN 60.3123, 5.3411 40 / 457
Tors veg 34 5221 NESTTUN 60.3125, 5.3409 40 / 470
Tors veg 36 5221 NESTTUN 60.3126, 5.3409 40 / 191
Tors veg 40 5221 NESTTUN 60.3129, 5.3408 40 / 1745
Tors veg 42 5221 NESTTUN 60.3131, 5.3407 40 / 1744
Tors veg 44 5221 NESTTUN 60.3132, 5.3407 40 / 1743
Tors veg 46 5221 NESTTUN 60.3133, 5.3407 40 / 1743
Tors veg 48 5221 NESTTUN 60.3134, 5.3412 40 / 1742
Tors veg 50 5221 NESTTUN 60.3133, 5.3413 40 / 1742
Tors veg 52 5221 NESTTUN 60.3132, 5.3413 40 / 1742
Tors veg 54 5221 NESTTUN 60.3131, 5.3413 40 / 1742
Tors veg 56 5221 NESTTUN 60.3131, 5.3413 40 / 1742
Tors veg 58 5221 NESTTUN 60.3130, 5.3413 40 / 1742

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken