Dr Krohns veg 16
5265 YTRE ARNA

Dr Krohns veg 16, 5265 YTRE ARNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dr Krohns veg 16, 5265 YTRE ARNA:

  • Postnummer: 5265 YTRE ARNA
  • Gards-/bruksnummer: 302 / 687 i 1201
  • Grunnkrins: 1002 YTRE ARNA
  • Valkrins: 35 Ytre Arna valgkrets
  • Kyrkjesogn: 7040202 Ytre Arna
  • Tettstad: Arna

Dr Krohns veg

Dr Krohns veg er ein veg i Bergen kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dr Krohns veg 1 5265 YTRE ARNA 60.4583, 5.4400 302 / 541
Dr Krohns veg 2 5265 YTRE ARNA 60.4587, 5.4400 302 / 299
Dr Krohns veg 3 5265 YTRE ARNA 60.4582, 5.4401 302 / 544
Dr Krohns veg 4 5265 YTRE ARNA 60.4586, 5.4401 302 / 299
Dr Krohns veg 5 5265 YTRE ARNA 60.4580, 5.4403 302 / 540
Dr Krohns veg 6 5265 YTRE ARNA 60.4584, 5.4403 302 / 298
Dr Krohns veg 8 5265 YTRE ARNA 60.4582, 5.4405 302 / 297
Dr Krohns veg 10A 5265 YTRE ARNA 60.4580, 5.4407 302 / 567
Dr Krohns veg 10B 5265 YTRE ARNA 60.4580, 5.4408 302 / 664
Dr Krohns veg 11 5265 YTRE ARNA 60.4573, 5.4413 302 / 147
Dr Krohns veg 12 5265 YTRE ARNA 60.4577, 5.4409 302 / 24
Dr Krohns veg 13 5265 YTRE ARNA 60.4571, 5.4417 302 / 186
Dr Krohns veg 14 5265 YTRE ARNA 60.4575, 5.4415 302 / 58
Dr Krohns veg 15 5265 YTRE ARNA 60.4569, 5.4421 302 / 103
Dr Krohns veg 16 5265 YTRE ARNA 60.4573, 5.4418 302 / 687
Dr Krohns veg 17 5265 YTRE ARNA 60.4567, 5.4424 302 / 99
Dr Krohns veg 18 5265 YTRE ARNA 60.4571, 5.4423 302 / 89
Dr Krohns veg 19 5265 YTRE ARNA 60.4565, 5.4425 302 / 88
Dr Krohns veg 20 5265 YTRE ARNA 60.4570, 5.4427 302 / 220
Dr Krohns veg 24 5265 YTRE ARNA 60.4565, 5.4430 302 / 102
Dr Krohns veg 26 5265 YTRE ARNA 60.4562, 5.4433 302 / 59
Dr Krohns veg 28 5265 YTRE ARNA 60.4560, 5.4436 302 / 47
Dr Krohns veg 30 5265 YTRE ARNA 60.4559, 5.4437 302 / 41

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken