Åsveien 30
9360 BARDU

Åsveien 30, 9360 BARDU er ei adresse i Bardu.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsveien 30, 9360 BARDU:

  • Postnummer: 9360 BARDU
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 334 i 1922 Bardu
  • Grunnkrins: 111 HAUGLI
  • Valkrins: 1 SETERMOEN
  • Kyrkjesogn: 11090301 Bardu
  • Tettstad: Setermoen

Åsveien

Åsveien er ein veg i Bardu kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 104.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsveien 9 9360 BARDU 68.8615, 18.3404 42 / 290
Åsveien 23 9360 BARDU 68.8618, 18.3422 42 / 168
Åsveien 30 9360 BARDU 68.8628, 18.3413 42 / 334
Åsveien 32 9360 BARDU 68.8631, 18.3414 42 / 336
Åsveien 33A 9360 BARDU 68.8627, 18.3428 42 / 204
Åsveien 33B 9360 BARDU 68.8627, 18.3431 42 / 204
Åsveien 34 9360 BARDU 68.8634, 18.3415 42 / 333
Åsveien 35 9360 BARDU 68.8631, 18.3426 42 / 337
Åsveien 36 9360 BARDU 68.8636, 18.3413 42 / 331
Åsveien 37 9360 BARDU 68.8635, 18.3428 42 / 415
Åsveien 38 9360 BARDU 68.8640, 18.3413 17 / 22
Åsveien 40 9360 BARDU 68.8643, 18.3416 17 / 25
Åsveien 41 9360 BARDU 68.8639, 18.3433 17 / 105
Åsveien 42 9360 BARDU 68.8645, 18.3415 17 / 26
Åsveien 44 9360 BARDU 68.8648, 18.3418 17 / 54
Åsveien 50 9360 BARDU 68.8652, 18.3416 17 / 575
Åsveien 54A 9360 BARDU 68.8656, 18.3419 17 / 319
Åsveien 54B 9360 BARDU 68.8657, 18.3419 17 / 319
Åsveien 56A 9360 BARDU 68.8660, 18.3419 17 / 23
Åsveien 56B 9360 BARDU 68.8661, 18.3421 17 / 23
Åsveien 58A 9360 BARDU 68.8666, 18.3424 17 / 473
Åsveien 58B 9360 BARDU 68.8665, 18.3423 17 / 473
Åsveien 62A 9360 BARDU 68.8667, 18.3418 17 / 473
Åsveien 62B 9360 BARDU 68.8666, 18.3417 17 / 473
Åsveien 64 9360 BARDU 68.8670, 18.3424 17 / 250
Åsveien 66 9360 BARDU 68.8669, 18.3431 17 / 288
Åsveien 69 9360 BARDU 68.8671, 18.3447 17 / 217
Åsveien 70 9360 BARDU 68.8676, 18.3445 17 / 374
Åsveien 71 9360 BARDU 68.8673, 18.3451 17 / 213
Åsveien 73 9360 BARDU 68.8676, 18.3458 17 / 221
Åsveien 74 9360 BARDU 68.8680, 18.3457 17 / 259
Åsveien 75 9360 BARDU 68.8677, 18.3463 17 / 208
Åsveien 76 9360 BARDU 68.8682, 18.3464 17 / 260
Åsveien 77 9360 BARDU 68.8679, 18.3469 17 / 218
Åsveien 79 9360 BARDU 68.8680, 18.3474 17 / 222
Åsveien 80 9360 BARDU 68.8684, 18.3469 17 / 261
Åsveien 83 9360 BARDU 68.8683, 18.3483 17 / 202
Åsveien 84 9360 BARDU 68.8687, 18.3483 17 / 214
Åsveien 85 9360 BARDU 68.8684, 18.3495 17 / 224
Åsveien 86 9360 BARDU 68.8688, 18.3490 17 / 209
Åsveien 87 9360 BARDU 68.8685, 18.3500 17 / 234
Åsveien 88 9360 BARDU 68.8689, 18.3495 17 / 211
Åsveien 89 9360 BARDU 68.8687, 18.3507 17 / 210
Åsveien 90 9360 BARDU 68.8695, 18.3488 17 / 262
Åsveien 94 9360 BARDU 68.8690, 18.3507 17 / 143
Åsveien 96 9360 BARDU 68.8698, 18.3519 17 / 206
Åsveien 98 9360 BARDU 68.8701, 18.3525 17 / 351
Åsveien 100 9360 BARDU 68.8705, 18.3531 17 / 377
Åsveien 104 9360 BARDU 68.8692, 18.3518 17 / 160

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken