Haug 96
5650 TYSSE

Haug 96, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haug 96, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 5 i 1242
  • Grunnkrins: 109 FRØYLANDSDAL
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Haug

Haug er ein veg i Samnanger kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 43 til 143.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haug 43 5650 TYSSE 60.3750, 5.8132 37 / 53
Haug 49 5650 TYSSE 60.3747, 5.8136 37 / 27
Haug 51 5650 TYSSE 60.3745, 5.8128 37 / 26
Haug 96 5650 TYSSE 60.3731, 5.8087 37 / 5
Haug 101 5650 TYSSE 60.3739, 5.8092 37 / 2
Haug 103 5650 TYSSE 60.3742, 5.8095 37 / 73
Haug 104 5650 TYSSE 60.3741, 5.8083 37 / 3
Haug 107 5650 TYSSE 60.3750, 5.8081 37 / 3
Haug 117 5650 TYSSE 60.3757, 5.8066 37 / 20
Haug 131 5650 TYSSE 60.3753, 5.8113 37 / 49
Haug 135 5650 TYSSE 60.3758, 5.8107 37 / 28
Haug 141 5650 TYSSE 60.3753, 5.8099 37 / 29
Haug 143 5650 TYSSE 60.3755, 5.8089 37 / 62

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken