Vågeveien 3
4521 LINDESNES

Vågeveien 3, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vågeveien 3, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 164 / 56 i 1029
  • Grunnkrins: 101 VÅGE
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Vågeveien

Vågeveien er ein veg i Lindesnes kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vågeveien 1 4521 LINDESNES 57.9918, 7.0684 164 / 55
Vågeveien 2 4521 LINDESNES 57.9918, 7.0705 164 / 25
Vågeveien 3 4521 LINDESNES 57.9918, 7.0687 164 / 56
Vågeveien 4 4521 LINDESNES 57.9915, 7.0710 164 / 9
Vågeveien 6 4521 LINDESNES 57.9916, 7.0706 164 / 53
Vågeveien 8 4521 LINDESNES 57.9916, 7.0700 164 / 22
Vågeveien 10 4521 LINDESNES 57.9916, 7.0696 164 / 4
Vågeveien 14 4521 LINDESNES 57.9911, 7.0703 164 / 64
Vågeveien 15 4521 LINDESNES 57.9912, 7.0681 164 / 49
Vågeveien 16 4521 LINDESNES 57.9912, 7.0698 164 / 26
Vågeveien 17 4521 LINDESNES 57.9910, 7.0693 164 / 23
Vågeveien 22 4521 LINDESNES 57.9906, 7.0692 164 / 11
Vågeveien 23 4521 LINDESNES 57.9906, 7.0676 164 / 43
Vågeveien 24 4521 LINDESNES 57.9898, 7.0721 164 / 57
Vågeveien 27 4521 LINDESNES 57.9903, 7.0687 164 / 18
Vågeveien 30 4521 LINDESNES 57.9891, 7.0717 164 / 59
Vågeveien 32 4521 LINDESNES 57.9891, 7.0712 164 / 58
Vågeveien 34 4521 LINDESNES 57.9895, 7.0704 164 / 50
Vågeveien 36 4521 LINDESNES 57.9893, 7.0705 164 / 51
Vågeveien 40 4521 LINDESNES 57.9898, 7.0693 164 / 52

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken