Indre-Tysse 64
5650 TYSSE

Indre-Tysse 64, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Indre-Tysse 64, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 27 / 100 i 1242
  • Grunnkrins: 110 TYSSE INDRE
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Indre-Tysse

Indre-Tysse er ein veg i Samnanger kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 66.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Indre-Tysse 3 5650 TYSSE 60.3741, 5.7610 27 / 63
Indre-Tysse 5 5650 TYSSE 60.3739, 5.7613 27 / 50
Indre-Tysse 26 5650 TYSSE 60.3759, 5.7606 27 / 117
Indre-Tysse 30 5650 TYSSE 60.3761, 5.7625 27 / 123
Indre-Tysse 42 5650 TYSSE 60.3751, 5.7629 27 / 2
Indre-Tysse 44 5650 TYSSE 60.3741, 5.7636 27 / 45
Indre-Tysse 48 5650 TYSSE 60.3741, 5.7642 27 / 5
Indre-Tysse 56 5650 TYSSE 60.3752, 5.7614 27 / 2
Indre-Tysse 62 5650 TYSSE 60.3745, 5.7617 27 / 125
Indre-Tysse 64 5650 TYSSE 60.3741, 5.7619 27 / 100
Indre-Tysse 66 5650 TYSSE 60.3738, 5.7629 27 / 46

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken