Jarlandsvegen 22
5650 TYSSE

Jarlandsvegen 22, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jarlandsvegen 22, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 7 i 1242
  • Grunnkrins: 109 FRØYLANDSDAL
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Jarlandsvegen

Jarlandsvegen er ein veg i Samnanger kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jarlandsvegen 19 5650 TYSSE 60.3760, 5.8162 36 / 12
Jarlandsvegen 20 5650 TYSSE 60.3773, 5.8175 36 / 11
Jarlandsvegen 22 5650 TYSSE 60.3769, 5.8169 36 / 7
Jarlandsvegen 24 5650 TYSSE 60.3765, 5.8166 36 / 5
Jarlandsvegen 31 5650 TYSSE 60.3752, 5.8163 36 / 2
Jarlandsvegen 42 5650 TYSSE 60.3746, 5.8177 36 / 1
Jarlandsvegen 44 5650 TYSSE 60.3743, 5.8173 36 / 2
Jarlandsvegen 50 5650 TYSSE 60.3739, 5.8165 36 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken