Johan Theodorsens vei 1B
1718 GREÅKER

Johan Theodorsens vei 1B, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Johan Theodorsens vei 1B, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2078 / 238 i 0105
  • Grunnkrins: 2403 TINDLUND
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Johan Theodorsens vei

Johan Theodorsens vei er ein veg i Sarpsborg kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Johan Theodorsens vei 1 1718 GREÅKER 59.2687, 11.0446 2078 / 244
Johan Theodorsens vei 1B 1718 GREÅKER 59.2681, 11.0442 2078 / 238
Johan Theodorsens vei 3B 1718 GREÅKER 59.2683, 11.0443 2078 / 239
Johan Theodorsens vei 5B 1718 GREÅKER 59.2688, 11.0433 2078 / 282

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken