Aspeveien 9A
1718 GREÅKER

Aspeveien 9A, 1718 GREÅKER er ei adresse i Sarpsborg.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Aspeveien 9A, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2076 / 501 i 0105 Sarpsborg
  • Grunnkrins: 2404 GREÅKERDALEN
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Aspeveien

Aspeveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Aspeveien 1 1718 GREÅKER 59.2674, 11.0408 2075 / 171
Aspeveien 2 1718 GREÅKER 59.2673, 11.0413 2075 / 169
Aspeveien 3 1718 GREÅKER 59.2676, 11.0408 2075 / 210
Aspeveien 5A 1718 GREÅKER 59.2680, 11.0410 2076 / 501
Aspeveien 5B 1718 GREÅKER 59.2679, 11.0409 2076 / 501
Aspeveien 7A 1718 GREÅKER 59.2678, 11.0411 2076 / 501
Aspeveien 7B 1718 GREÅKER 59.2679, 11.0412 2076 / 501
Aspeveien 7C 1718 GREÅKER 59.2680, 11.0413 2076 / 501
Aspeveien 7D 1718 GREÅKER 59.2680, 11.0413 2076 / 501
Aspeveien 7E 1718 GREÅKER 59.2681, 11.0415 2076 / 501
Aspeveien 9A 1718 GREÅKER 59.2678, 11.0413 2076 / 501
Aspeveien 9B 1718 GREÅKER 59.2679, 11.0414 2076 / 501
Aspeveien 9C 1718 GREÅKER 59.2679, 11.0414 2076 / 501
Aspeveien 9D 1718 GREÅKER 59.2680, 11.0415 2076 / 501
Aspeveien 9E 1718 GREÅKER 59.2681, 11.0416 2076 / 501
Aspeveien 11A 1718 GREÅKER 59.2683, 11.0416 2076 / 498
Aspeveien 11B 1718 GREÅKER 59.2684, 11.0416 2076 / 498
Aspeveien 12 1718 GREÅKER 59.2683, 11.0422 2078 / 263
Aspeveien 13 1718 GREÅKER 59.2686, 11.0419 2078 / 200
Aspeveien 14 1718 GREÅKER 59.2685, 11.0425 2078 / 287
Aspeveien 15 1718 GREÅKER 59.2688, 11.0420 2078 / 117
Aspeveien 16 1718 GREÅKER 59.2687, 11.0428 2078 / 286
Aspeveien 18 1718 GREÅKER 59.2689, 11.0429 2078 / 295

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken