Sportsveien 1C
1719 GREÅKER

Sportsveien 1C, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sportsveien 1C, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2073 / 30 i 0105
  • Grunnkrins: 2406 MOA
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Sportsveien

Sportsveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sportsveien 1 1719 GREÅKER 59.2697, 11.0273 2073 / 110
Sportsveien 1B 1719 GREÅKER 59.2698, 11.0266 2073 / 30
Sportsveien 1C 1719 GREÅKER 59.2699, 11.0266 2073 / 30
Sportsveien 2 1719 GREÅKER 59.2697, 11.0279 2073 / 217
Sportsveien 3 1719 GREÅKER 59.2699, 11.0271 2073 / 29
Sportsveien 4 1719 GREÅKER 59.2699, 11.0277 2073 / 111
Sportsveien 4B 1719 GREÅKER 59.2699, 11.0277 2073 / 466
Sportsveien 5A 1719 GREÅKER 59.2705, 11.0267 2073 / 17
Sportsveien 5B 1719 GREÅKER 59.2705, 11.0267 2073 / 17
Sportsveien 5C 1719 GREÅKER 59.2706, 11.0266 2073 / 17
Sportsveien 5D 1719 GREÅKER 59.2705, 11.0266 2073 / 17
Sportsveien 5E 1719 GREÅKER 59.2706, 11.0265 2073 / 17
Sportsveien 6 1719 GREÅKER 59.2705, 11.0274 2073 / 437
Sportsveien 7 1719 GREÅKER 59.2707, 11.0264 2073 / 163
Sportsveien 8 1719 GREÅKER 59.2707, 11.0273 2073 / 438
Sportsveien 9 1719 GREÅKER 59.2711, 11.0262 2073 / 158
Sportsveien 10 1719 GREÅKER 59.2709, 11.0270 2073 / 439
Sportsveien 10A 1719 GREÅKER 59.2711, 11.0268 2073 / 227
Sportsveien 11 1719 GREÅKER 59.2714, 11.0260 2074 / 65
Sportsveien 12A 1719 GREÅKER 59.2713, 11.0268 2073 / 226
Sportsveien 13 1719 GREÅKER 59.2716, 11.0258 2074 / 66
Sportsveien 14 1719 GREÅKER 59.2715, 11.0265 2074 / 411
Sportsveien 14A 1719 GREÅKER 59.2716, 11.0268 2074 / 412
Sportsveien 15 1719 GREÅKER 59.2718, 11.0256 2074 / 377
Sportsveien 16 1719 GREÅKER 59.2717, 11.0263 2074 / 144
Sportsveien 17 1719 GREÅKER 59.2721, 11.0254 2074 / 116
Sportsveien 18 1719 GREÅKER 59.2720, 11.0261 2074 / 188
Sportsveien 20 1719 GREÅKER 59.2722, 11.0261 2074 / 120

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken