Festningsveien 24B
1719 GREÅKER

Festningsveien 24B, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Festningsveien 24B, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2073 / 535 i 0105
  • Grunnkrins: 2406 MOA
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Festningsveien

Festningsveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Festningsveien 1 1719 GREÅKER 59.2739, 11.0333 2073 / 545
Festningsveien 3 1719 GREÅKER 59.2738, 11.0336 2073 / 544
Festningsveien 5 1719 GREÅKER 59.2738, 11.0340 2073 / 543
Festningsveien 7 1719 GREÅKER 59.2738, 11.0344 2073 / 542
Festningsveien 8 1719 GREÅKER 59.2734, 11.0339 2073 / 552
Festningsveien 10 1719 GREÅKER 59.2730, 11.0339 2073 / 553
Festningsveien 13 1719 GREÅKER 59.2740, 11.0347 2073 / 541
Festningsveien 15 1719 GREÅKER 59.2742, 11.0349 2073 / 540
Festningsveien 16 1719 GREÅKER 59.2737, 11.0352 2073 / 551
Festningsveien 17 1719 GREÅKER 59.2744, 11.0352 2073 / 539
Festningsveien 18 1719 GREÅKER 59.2739, 11.0354 2073 / 550
Festningsveien 19A 1719 GREÅKER 59.2747, 11.0354 2073 / 538
Festningsveien 19B 1719 GREÅKER 59.2748, 11.0355 2073 / 538
Festningsveien 20 1719 GREÅKER 59.2740, 11.0356 2073 / 549
Festningsveien 21A 1719 GREÅKER 59.2750, 11.0357 2073 / 537
Festningsveien 21B 1719 GREÅKER 59.2751, 11.0358 2073 / 537
Festningsveien 22A 1719 GREÅKER 59.2742, 11.0358 2073 / 548
Festningsveien 22B 1719 GREÅKER 59.2742, 11.0358 2073 / 548
Festningsveien 23 1719 GREÅKER 59.2753, 11.0360 2073 / 536
Festningsveien 24A 1719 GREÅKER 59.2744, 11.0359 2073 / 535
Festningsveien 24B 1719 GREÅKER 59.2745, 11.0359 2073 / 535
Festningsveien 26A 1719 GREÅKER 59.2747, 11.0361 2073 / 534
Festningsveien 26B 1719 GREÅKER 59.2747, 11.0361 2073 / 534
Festningsveien 27 1719 GREÅKER 59.2757, 11.0357 2073 / 530
Festningsveien 28 1719 GREÅKER 59.2749, 11.0365 2073 / 533
Festningsveien 29 1719 GREÅKER 59.2758, 11.0353 2073 / 529
Festningsveien 30 1719 GREÅKER 59.2751, 11.0366 2073 / 532
Festningsveien 31 1719 GREÅKER 59.2760, 11.0354 2073 / 527
Festningsveien 32 1719 GREÅKER 59.2754, 11.0366 2073 / 531
Festningsveien 33 1719 GREÅKER 59.2760, 11.0358 2073 / 528
Festningsveien 34 1719 GREÅKER 59.2757, 11.0363 2073 / 558
Festningsveien 36 1719 GREÅKER 59.2759, 11.0363 2073 / 547

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken