Bjørnstadmyra 10
1712 GRÅLUM

Bjørnstadmyra 10, 1712 GRÅLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnstadmyra 10, 1712 GRÅLUM:

  • Postnummer: 1712 GRÅLUM
  • Gards-/bruksnummer: 2048 / 119 i 0105
  • Grunnkrins: 2309 BJØRNSTAD
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020401 Tune
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Bjørnstadmyra

Bjørnstadmyra er ein veg i Sarpsborg kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnstadmyra 3 1712 GRÅLUM 59.3001, 11.0434 2048 / 110
Bjørnstadmyra 4 1712 GRÅLUM 59.2991, 11.0440 2048 / 108
Bjørnstadmyra 5 1712 GRÅLUM 59.3013, 11.0430 2048 / 109
Bjørnstadmyra 6 1712 GRÅLUM 59.2997, 11.0441 2048 / 113
Bjørnstadmyra 7 1712 GRÅLUM 59.3010, 11.0440 2048 / 111
Bjørnstadmyra 8 1712 GRÅLUM 59.3003, 11.0447 2048 / 118
Bjørnstadmyra 9 1712 GRÅLUM 59.3018, 11.0456 2048 / 127
Bjørnstadmyra 10 1712 GRÅLUM 59.3008, 11.0457 2048 / 119
Bjørnstadmyra 14 1712 GRÅLUM 59.3019, 11.0466 2048 / 126

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken