Tysselandsvegen 17
5650 TYSSE

Tysselandsvegen 17, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tysselandsvegen 17, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 24 i 1242
  • Grunnkrins: 109 FRØYLANDSDAL
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Tysselandsvegen

Tysselandsvegen er ein veg i Samnanger kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 11 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tysselandsvegen 11 5650 TYSSE 60.3854, 5.8009 40 / 21
Tysselandsvegen 13 5650 TYSSE 60.3855, 5.8014 40 / 22
Tysselandsvegen 15 5650 TYSSE 60.3857, 5.8018 40 / 30
Tysselandsvegen 17 5650 TYSSE 60.3856, 5.8010 40 / 24
Tysselandsvegen 19 5650 TYSSE 60.3854, 5.8004 40 / 31
Tysselandsvegen 21 5650 TYSSE 60.3854, 5.8003 40 / 31
Tysselandsvegen 27 5650 TYSSE 60.3851, 5.7999 40 / 33
Tysselandsvegen 42 5650 TYSSE 60.3849, 5.7974 41 / 8
Tysselandsvegen 44 5650 TYSSE 60.3850, 5.7972 41 / 9
Tysselandsvegen 46 5650 TYSSE 60.3851, 5.7967 41 / 2
Tysselandsvegen 47 5650 TYSSE 60.3859, 5.7967 41 / 7
Tysselandsvegen 48 5650 TYSSE 60.3850, 5.7959 41 / 1
Tysselandsvegen 49 5650 TYSSE 60.3852, 5.7965 41 / 2
Tysselandsvegen 64 5650 TYSSE 60.3850, 5.7944 41 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken