Frøland 13
5650 TYSSE

Frøland 13, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Frøland 13, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 80 i 1242
  • Grunnkrins: 109 FRØYLANDSDAL
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Frøland

Frøland er ein veg i Samnanger kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Frøland 9 5650 TYSSE 60.3783, 5.8088 39 / 17
Frøland 11 5650 TYSSE 60.3788, 5.8086 39 / 26
Frøland 12 5650 TYSSE 60.3792, 5.8075 39 / 1
Frøland 13 5650 TYSSE 60.3791, 5.8086 39 / 80
Frøland 14 5650 TYSSE 60.3794, 5.8072 39 / 23
Frøland 15 5650 TYSSE 60.3794, 5.8085 39 / 78
Frøland 16 5650 TYSSE 60.3795, 5.8065 39 / 68
Frøland 17 5650 TYSSE 60.3798, 5.8083 39 / 27
Frøland 18 5650 TYSSE 60.3795, 5.8064 39 / 91
Frøland 19 5650 TYSSE 60.3796, 5.8071 39 / 28
Frøland 22 5650 TYSSE 60.3796, 5.8054 39 / 5
Frøland 24 5650 TYSSE 60.3799, 5.8059 39 / 4
Frøland 25 5650 TYSSE 60.3805, 5.8084 39 / 4
Frøland 32 5650 TYSSE 60.3805, 5.8062 39 / 3
Frøland 33 5650 TYSSE 60.3810, 5.8075 39 / 53
Frøland 34 5650 TYSSE 60.3811, 5.8062 39 / 21
Frøland 36 5650 TYSSE 60.3811, 5.8056 39 / 52

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken